Netleksikon - Et online leksikon Netleksikon er ikke blevet opdateret siden 2005. Nogle artikler kan derfor indeholde informationer der ikke er aktuelle.
Forside | Om Netleksikon

Historieportal

Historiefaget er en del af det humanistiske vidensområde, og som sådan er det et fag, der beskæftiger sig med begreber som forståelse og fortolkning (se hermeneutik). Videnskabelig sandhed inden for disse fag kan ikke måles og vejes, men historiske hypoteser kan eventuelt afkræftes ved, at det lykkes finde ny viden (se Karl Popper).

Det videnskabelige stofområde, historie, drejer sig altså om udforskning af begivenheder, udviklingsforløb, motivationer og årsagssammenhænge, som er en del af fortiden. For at kunne nå frem til viden om disse fortidige forhold må man benytte sig af alt tilgængeligt: fortidens bygninger, redskaber, meddelelser og kulturelle frembringelser af enhver art, som endnu er bevaret. Disse spor kaldes "kilder".

Nedenfor findes oversigter over artikler med historiske emner.

Table of contents
1 Hurtigsøgning
2 Historie efter epoker og temaer
3 Enkelte staters historie
4 Temaer
5 Se også

Hurtigsøgning

Oversigt over Historiske personer
Herskere: Belgiske regenter | Bulgarske zarer | Hertuger og konger af Böhmen | Chakri-Dynastiet | Danske konger | Engelske regenter | Franske regenter | Georgiske herskere | Konger af Hawaii | Japanske kejsere | Kaliffer | Norges regenter | Normanniske hertuger | Sultaner i det osmanniske rige | Paver | Polens regenter | Portugisiske konger | Romerske konger | Romerske konsuler | Romerske kejsere | Russiske zarer | Sovjetiske ledere | Russiske præsidenter | Skotske regenter | Sveriges regenter | Spanske regenter | Tysk-romerske kejsere | Kejsere i det tyske rige | Statsledere i Weimarrepublikken | Ungarske konger | Amerikanske præsidenter | Markgrever og Hertuger af Østrig | Kejsere af Østrig-Ungarn
Andre: Generalsekretærer i de Forenede Nationer | Reformatorer
Se også: Andre indgange til historien
Årstal og kronologier
Århundreder: 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 f.Kr. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Kronologier: Attentater | Fredsslutninger | Historiske årstal |
Tidstavler: Tidslinje for Buddhismen | Tidslinje for det byzantinske rige | Tidslinje for tidlig middelalder | Tidslinje for Islam | Tidslinje for Kina | Tidslinje for Kristendommen | Tidslinje for den franske revolution | Tidslinje for Mongoliet | Tidslinje for tekniske opfindelser | Tidslinje over nogle europæiske regenter i det 17. århundrede | Tidslinje over nogle europæiske regenter i det 18. århundrede
Se også: Andre indgange til historien

Historie efter epoker og temaer

Urhistorie og forhistorie
Stenalder og Kobberalder: Båndkeramik | Indoeuropæere | Jægere og samlere | Kileøkse | Kurganfolket | Megalitkultur | Pælebyggere
Bronzealder og Jernalder: Ban Chiang | Hallstattkultur | Illyrer | Keltere | Kimmerer | La Tènekultur | Pikter | Skyther
Se også: Andre indgange til historien
Højkulturer (3000 til 200 f.Kr)
Det gamle Ægypten: Akhnaton | Djoser | Farao | Havfolkene | Hieroglyffer | Hyksos | Kheops | Kongernes dal | Nilen | Mastaba | Nubien | Pyramider | Ramses II | Theben | Ægyptisk mytologi
Toflodslandet: Akkad | Assyrerne | Babylon | Frugtbare halvmåne | Gilgamesh | Hammurabi | Hængende haver | Kileskrift | Mesopotamien | Mitanni | Sumer | Tidsregning | Ur | Ziggurat
Anatolien: Frygerne | Hattusas | Hittitterne | Indoeuropæisk | Jernfremstilling | Kanesh | Krøsus | Luvierne | Lyderne | Lykierne | Midas | Troja | Urartu
Kreta: Ariadne | Ikaros | Knossos | Labyrint | Linear A | Linear B | Minoisk kultur | Minos | Minotauros | Mykene | Thalassokrati | Thera
Fønikerne: Astarte | Baal | Fønikisk skrift | Hannibal | Libanon-Ceder | Karthago | Purpur
Kina: Den store mur | Han-Dynastiet | I ging | Kinesisk skrift | Kon-fu-tse | Lao-Tse | Song-Dynastiet | Sun-tsu | Yuan-Dynastiet
Indien: Harappa | Indisk mytologi | Induskulturen | Indo-ariere | Mohenjo-Daro
Se også: Andre indgange til historien
Antikken (2500 f.Kr til 300 e.Kr)
Græske bystater: Aristoteles | Attiske Søforbund | Den doriske vandring | Dorer | Græske kolonier | Homer | Iliaden | Ioner | Milet | Mykene | Odysseen | Olympade | Oraklet i Delfi | Peloponnes | Peloponnesiske Krig | Perikles | Perserkrigene | Platon | Polis | Slaget ved Marathon | Sparta | Troja | Æoler
Hellenismen: Alexander den Store | Athens historie | Diadokerne | Græsk mytologi | Makedonerne | Theben | Trakerne | Xenofon
Den romerske republik: Det romerske Senat | Etruskerne | Forbundsfællekrigene | Gaius Julius Caesar | Gallerkrigene | Latium | De puniske Krige | Romersk borger | Romersk byggekunst | Romersk mytologi | Slaver | SPQR | Triumviratet
Det romerske kejserrige: Armenien | Augustus | Germanien | Hadrian | Hadrians mur | Katafrakt | Kejserdyrkelse | Limes | Mithrasdyrkelse | Pannonien | Pax romana | Trajan | Urkristendom
Det østromerske rige (Byzans): Belisar | Byzans | Cæsaropapisme | Clibanarius | Hagia Sophia | Justinian 1 | Konstantin den Store | Økumeniske Konciler | Ravenna | Tetrarkiet | Theodora | Varægergarden
Persien: Achæmeniderne | Ahura Mazda | Dareios den Store | Kyros 2 | Mederne | Partherne | Perserkrigene | Perserne | Sassaniderne | Seleukiderne | Xerxes 1 | Zarathustra
Se også: Andre indgange til historien
Germansk Jernalder (300 til 793)
Folkevandringerne: Alanerne | Det tolosaniske rige | Geiserik | Germanerne | Goterne | Hunnerne | Niebelungenlied | Sarmaterne | Slaget på de katalauniske marker | Slaget ved Worms | Slaverne | Theoderik den Store | Vandalerne
Jernalderens Skandinavien: Folkevandringer i Skandinavien | Guldhornene | Gundestrupkarret | Illerupfundet | Landsbynavne | Skibsbygning
Se også: Andre indgange til historien
Vikingetid (793 til 1066)
Vikingetidens Skandinavien: Birka | Handel | Hedeby | Jelling | Kanhavekanalen | Lejre | Nordisk mytologi | Nordisk saga | Ribe | Ringborg | Runesten | Vikingerne | Vikingeskib | Århus
Vikingetidens ekspansion: Danelagen | Hertugdømmet Normandiet | Landnam | Nordatlanten | Rus-riget | Vinland
Se også: Andre indgange til historien
Tidlig Middelalder (ca. 300 til 800)
Frankerriget: Aachen | Alcuin | Austrasien | Bretonerne | Burgund | Frankerne | | Gallo-romersk kultur | Gregor af Tours | Karl den Store | Karl Martell | Karolingerne | Karolingisk minuskel | Karolingisk renæssance | Klodevig 1 | Merovingerne | Neustrien | Pfalz | Pippinske gave | Rolandskvadet | Slaget ved Poitiers | Syagrius
England: Pikterne | Kelterne | Angelsakserne | Arthur | Danelag
Spanien: Baskerne | Vestgoterne | El Andaluz
Det byzantinske rige: Ravenna | Konstantin den Store | Hagia Sophia | Tetrarkiet | Økumeniske Konciler
Steppefolkene: Hunnerne | Avarerne | Goterne | Alanerne
Centralasiens historie: Tokharerne | Uighurerne | Tibet | Sassanideriget | Silkevejen | Buddhistisk mission | Kinesisk-arabisk konflikt
Islams historie: Muhammed | Hedjra | Kalifatet | Sunnimuslimer | Shiamuslimer
Det tyske rige: Frankisk ekspansion | Venderne | Stammehertugdømmerne
Se også: Andre indgange til historien
Højmiddelalder (800 til 1347)
Tyskland: Ottonerne | Markgreverne | Stammehertugdømmerne | Welferne | Minnesang | Hohenstauferne | Frederik Barbarossa | Henrik Løve | Rigsdagen i Worms | Den gyldne bulle | Kurfyrsterne Den tyske orden | Venderne | Trevangsbrug
Frankrig: Albigenserkrigene | Hertugdømmet Normandiet | Hugo Capet | Kapetingerne | Ludvig den Hellige
England: Wales | Richard Løvehjerte | Domesday Book | Salisburyeden | Magna Charta | Angevinske rige
Spanien: Reconquista | El Andaluz | Katalonien | Leon | Navarra | Kastilien
Kiev-russerne: Varægerne | Russerne | Slaverne | Gardariget | Nestorkrøniken | Bojarerne | Voivoderne | Rurik | Alexander Newski | Juri Dolgoruki | Rurikiderne | Kreml
Det byzantinske rige: Karavanevej | Korsfarer | Varægergarden | Slaverne | Islams ekspansion | Katafrakt | Michael Palæologos | Clibanarius
Steppefolkene: Magyarerne | Chasarerne | Volgabulgarerne | Petsjenegerne | Poloveserne | Mongolerne | Den gyldne Horde
Sydasiens historie: Dvaravati | Srivijaya | Sukhothai | Pegu | Pagan | Angkor | Annam | Champa | Nanchao | Lan Na | Lan Xang
Centralasiens historie: Uighurerne | Tyrkerne | Tibet | Silkevejen | Kinesisk ekspansion
Islams historie: Omaijaderne | Abbasiderne | Harun ar-Rashid | Fatimiderne | Ayyubiderne | Seldsjukkerne | Saladin | Mamelukkerne
Pavemagt: Reformpavedømmet | Henrik 4 | Cølibat | Canossa | Wormske konkordat | Valdenserne | Katharerne | Thomas Aquinas | Skolastik | Bandlysning | Interdikt | Jerusalem | Damiette | Akka | Tempelridderne | Johannitterne
Handel: Hanseforbundet | Kogge | Stralsundfreden | Republikken Venezia | Genova | Novgorod | Levanten | Doge | Gilderne | Byprivilegierne | Fuggerne | Medicierne
Se også: Andre indgange til historien
Senmiddelalder (1347 til ca. 1500)
Senmiddelalder: Gotik | Hussiterne | John Wycliff | Avignon | Koncilet i Konstanz | Hertugdømmet Burgund | Karl den Dristige | Fredrik 3 | Henrik Søfareren | Skydevåben | Schweizergarden | Firenze | Flandern | Opdagelsesrejser | Osmannerriget | Konstantinopels fald
Se også: Andre indgange til historien
Præcolumbianske kulturer (til 1500 e.Kr)
Mellemamerika: Teotihuacán | Toltekerne | Aztekerne | Tenochtitlán | Mayaerne | Chichén Itzá | Zapoteker | Olmeker
Andeskulturerne: Inkaerne | Mochica | Machu Picchu | Tiwanaku | Chan Chan
Nordamerika: Anasazi | Natchez
Se også: Andre indgange til historien
Nyere tid 1. Renæssance (1500 til 1700)
Blodbadet i Stockholm | Filippo Brunelleschi | Brügge | Ciompi-opstanden | Condottiere | Albrecht Dürer | Erasmus af Rotterdam | Firenze | Fuggerne | Galileo Galilei | Henrik Søfareren | Humanisme | Karl 1 | Niccolo Machiavelli | Medicierne | Michelangelo | Nederlandsk renæssance
Se også: Andre indgange til historien
Nyere tid 2. Reformation (1500 til 1700)
Reformationen: Afladshandel | Bibeloversættelse | Billedforbud | Bondekrigen | Jean Calvin | Confessio Augustana | Cølibat | Luthers 95 teser | Martin Luther | Nådesbegreb | Den augsburgske religionsfred | Hans Tausen | Ulrich Zwingli
Trediveårskrigen: Den bøhmiske opstand | Christian 4 | Gustav Adolf | Den katolske liga | Den protestantiske union | Restitutionsediktet | Richelieu | Simplicius Simplicissimus | Tilly | Vinterkongen | Wallenstein | Den westfalske fred
Se også: Andre indgange til historien
Nyere tid 3. Oplysningstiden (1600 til 1800)
Oplysning: Montesquieu | John Locke | Diderot | Voltaire | Jean-Jacques Rousseau | Humanisme | Magtdeling | Immanuel Kant | Kategoriske imperativ | Gotthold Ephraim Lessing | Encyclopédie | USA's forfatning
Se også: Andre indgange til historien
Revolutionerne: (1750 til 1918)
Den franske revolution: Jakobinerne | Bastillen | Guillotine | Georges Danton | Robespierre
USA's uafhængighedskrig: Boston Tea Party | George Washington | Benjamin Franklin | Den amerikanske borgerkrig
Juni-revolutionen 1830: Saint-Simon | George Delacroix | Louis-Philippe
Revolutionerne i 1848: Februarrevolutionen | Kommunisme | Det kommunistiske manifest | Karl Marx | Stemmeret
Pariserkommunen i 1871: Napoleon 3 | Den fransk-tyske krig | Arbejderkommunen
Den russiske revolution: Mensjevik | Bolsjevik | Novemberopstanden | Vladimir Lenin
Se også: Andre indgange til historien
Napoleon: (1780 til 1815)
Napoleonskrigene: Kontinentalspærringen | Rhinforbundet | Slaget ved Austerlitz | Folkeslag | Freden i Tilsit | Slaget ved Waterloo | Bagration | Københavns Bombardement | Slaget på Reden | Freden i Kiel | Statsbankerotten
Se også: Andre indgange til historien
Restauration: (1800 til 1900)
Wienerkongressen: Metternich | Napoleon 3 | Krimkrigen | De slesvigske krige
Se også: Andre indgange til historien
Nationalstaterne: (1800 til 1915)
Tysklands samling: Hambacher Festen | Paulskirkenforfatningen | Otto von Bismarck | Trekejserforbundet
Italiens samling: Giuseppe Garibaldi | Victor Emmanuel
Arbejderbevægelsen: Ferdinand Lassalle | Karl Marx | Spartakistforbundet | Rosa Luxemburg
Se også: Andre indgange til historien
Imperialismen: (1870 til 1914)
Den tysk-franske krig: Slaget ved Sedan | Det nordtyske forbund | Otto von Bismarck | Gründeralderen
Østrig-Ungarn: Franz Ferdinand | Balkankrigene
Det britiske imperium: Det ostindiske kompagni
Kolonialismen: Kolonisering | Engelske kolonier | Franske kolonier | Italienske kolonier | Danmarks kolonitid | Tyske kolonier | Commonwealth
Se også: Andre indgange til historien
Verdenskrigene (1914 til 1945)
1. verdenskrig: Trestatsforbundet | Marokkokrisen | Gavrilo Princip | Blankocheck | Ententen | Marneslaget | Stillingskrigen | Verdun | Slaget ved Somme | Søslaget ved Jylland | Giftgas | Paul von Hindenburg | Den russiske revolution | Versailles-freden | Genforeningen 1920 | Den tyske revolution | Folkeafstemninger | Folkeforbundet | Fascisme
Weimarrepublikken: Den polske korridor | Krigsskadeserstatningerne | Dolkestødslegenden | Hitlerkuppet | De gyldne tyvere | Den økonomiske krise
Nationalsocialismen: Adolf Hitler | NSDAP | Rigspartimøderne | Den Spanske Borgerkrig | Fred for enhver pris | Münchenaftalen | Rigsdagsbranden | Bemyndigelsesloven | Krystalnatten | Den endelige løsning | Kz-lejrene | Wannseekonferencen | Vichyregimet
2. verdenskrig: Lynkrig | Pansertropper | Operation Barbarossa | Luftherredømme | Ubådskrigen | Besættelsen | Slaget om Pearl Harbor | Stalingrad | Total Krig | D-dag | Stillehavskrigen | Atombomben
Se også: Andre indgange til historien
Efterkrigstiden (1945 til 1989)
Efterkrigstiden: Marshallplanen | Apartheid | Potsdamkonferencen | Nürnbergprocessen
Den kolde krig: Luftbroen | Warszawapagten | NATO | DDR | Koreakrigen | Ungarnopstanden | Besættelsen af Tjekkoslovakiet | Cubakrisen | Vietnamkrigen | Den afghanske borgerkrig og den sovjetiske invasion | Våbenkapløbet
68'erne: Flower-Power | Parisopstanden | Udenomsparlamentarisk opposition | Rudi Dutschke | Rote Armee Fraktion | Kvindebevægelsen | Falklandskrigen
Europæisk samling: Romtraktaten | Schengenaftalen | EU | Europarådet | Europadomstolen
Se også: Andre indgange til historien
Vor tid: (1989 til i dag)
Opløsning af blokkene: Michail Gorbachov | Berlinmurens fald | Tysk genforening | Opløsning af Sovjetunionen
Vor tid: New order | USA-krigen i Afghanistan | Irak-krigene | Golfkrigen 2003
Se også: Andre indgange til historien

Enkelte staters historie


Europa
Albaniens historie | Belgiens historie | Bosnien-Herzegovinas historie | Bulgariens historie | Cyperns historie | Danmarks historie | Estlands historie | Finlands historie | Frankrigs historie | Grækenlands historie | Hvideruslands historie | Irlands historie | Islands historie | Italiens historie | Kroatiens historie | Letlands historie | Liechtensteins historie | Litauens historie | Luxemburgs historie | Maltas historie | Makedoniens historie | Moldaviens historie | Montenegros historie | Nederlandenes historie | Norges historie | Polens historie | Portugals historie | Rumæniens historie | Ruslands historie | Sveriges historie | Schweiz' historie | Serbiens historie | Slovakiets historie | Sloveniens historie | Spaniens historie | Tjekkiets historie | Tyrkiets historie | Tysklands historie | Ukraines historie | Ungarns historie | Storbritanniens historie (Englands historie | Nordirlands historie | Skotlands historie | Wales' historie) | Østrigs historie
Se også: Andre indgange til historien


Afrika
Algeriets historie | Angolas historie | Burundis historie | Benins historie (Dahomey, Dahome) | Den demokratiske republik Kongos historie | Vestsaharas historie | Den forenede arabiske republiks historie | Djibutis historie | Elfenbenskystens historie | Eritræas historie | Gabons historie | Gambias historie | Ghanas historie | Guineas historie | Guinea-Bissaus historie | Kamerouns historie | Kenyas historie | Komorernes historie | Lesothos historie | Liberias historie | Libyens historie | Madagaskars historie | Malawis historie | Malis historie | Marokkos historie | Mauretaniens historie | Mosambiques historie | Namibias historie | Nigers historie | Nigerias historie | Republikken Kongos historie | Ruandas historie | Sambias historie | Sao Tomé og Principes historie | Senegals historie | Sierra Leones historie | Simbabwes historie | Somalias historie | Sudans historie | Sydafrikas historie | Swazilands historie | Tanzanias historie | Togos historie | Tchads historie | Tunesiens historie | Ugandas historie | Den centralafrikanische republiks historie | Ægyptens historie (Det gamle Ægypten) | Ætiopiens historie | Øvre Voltas historie (Burkina Faso)
Se også: Andre indgange til historien


Sydamerika, Mellemamerika og Nordamerika
Argentinas historie | Bahamas' historie | Barbados' historie | Belizes historie | Bolivias historie | Brasiliens historie | Chiles historie | Columbias historie | Cubas historie | Den dominikanische republiks historie | Ecuadors historie | Dominicas historie | El Salvadors historie | Falklandsøernes historie (Islas malvinas) | Fransk Guyanas historie | Guatemalas historie | Guyanas historie | Haitis historie | Honduras' historie | Kanadas historie | Mexicos historie | Panamas historie | Paraguays historie | Perus historie | Saint Lucias historie | Surinams historie | Trinidad og Tobagos historie | Uruguays historie | USA's historie | Venezuelas historie
Se også: Andre indgange til historien


Asien
Afghanistans historie | Armeniens historie | Aserbaidjans historie | Bahrains historie | Bangladesh' historie | Bhutans historie | Bruneis historie | Burmas historie | Cambodjas historie | De forenede arabiske emiraters historie | Filipinernes historie | Georgiens historie | Indiens historie | Indonesiens historie | Iraks historie | Irans historie | Israels historie | Japans historie | Jordaniens historie | Kasakhstans historie | Kinas historie | Kirgisiens historie | Koreas historie | Kuwaits historie | Laos' historie | Libanons historie | Malaysias historie | Maledivernes historie | Mongoliets historie | Nepals historie | Omans historie | Pakistans historie | Det palæstinensiske autonomiområdes historie | Papua-Nyguineas historie | Qatars historie | Ruslands historie (Sibirien) | Saudi-Arabiens historie | Singapores historie | Sri Lankas historie | Syriens historie | Tadjikistans historie | Taiwans historie | Thailands historie | Tyrkiets historie | Turkmenistans historie | Uzbekistans historie | Vietnams historie | Yemens historie | Øst-Timors historie
Se også: Andre indgange til historien


Australien og Oceanien
Australiens historie | New Zealands historie | Oceaniens historie | Kon-Tiki
Se også: Andre indgange til historien


Antarktis
Antarktis' historie
Se også: Andre indgange til historien

Temaer


Kulturhistorie
Censurens historie | Filmhistorie | Fjernsynets historie | Fotografiets historie | Kulturantropologiens historie | Kunsthistorie | Litteraturhistorie | Musikhistorie | Sproghistorie | Teaterhistorie
Se også: Andre indgange til historien


Religionshistorie
Ateismens historie | Buddhismens historie | Fundamentalismens historie | Hinduismens historie | Islams historie | Jødedommens historie | Katolicismens historie | Kristendommens historie | Kætteriets historie
Se også: Andre indgange til historien


Teknikkens historie
Flyvningens historie | Infrastrukturens historie | Kommunikationens historie | Opfindelsernes historie | Rumfartens historie | Skibsfartens historie
Se også: Andre indgange til historien


Videnskabernes historie
Astronomiens historie | Biologiens historie | Filosofiens historie | Fysikkens historie | Geologiens historie | Historievidenskabens historie | Kartografiens historie | Kemiens historie | Landmålingens historie | Lægekunstens historie | Matematikkens historie | Mål og vægts historie | Retsvidenskabens historie | Sprogvidenskabens historie | Økologiens historie
Se også: Andre indgange til historien


Flere vidensfelter
Forfatningshistorie | Koloniernes historie | Krigshistorie | Opdagelsesrejsernes historie | Socialhistorie | Økonomisk historie
Se også: Andre indgange til historien


Generelle betragtninger
Historiefilosofi | Historiebillede | Kildekritik
Se også: Andre indgange til historien

Se ogsåDenne artikel er fra Wikipedia. Læs artiklen hos Wikipedia.

Boligstedet.dk
Boligsite med dagligt opdaterede boligannoncer med lejeboliger i hele landet.
Lejebolig i Aarhus
Lejebolig i København
Lejebolig i Odense
Lejebolig i Aalborg
Rejseforsikringer
Husk at kontrollere din rejseforsikring inden du tager ud at rejse. Læs mere på: Rejseforsikring
Bilforsikringer
Sammenlign bilforsikringer og find information om forsikringer til din bil på: Bilforsikring


Denne artikel er fra Wikipedia. Denne hjemmeside tager ikke resourcer fra Wikipedias hardware. Netleksikon.dk støtter Wikipedia projektet finansielt. Indholdet er udgivet under GNU Free Documentation License. Kontakt Netleksikon, hvis ophavsretten er krænket.

Antal besøgende: