Netleksikon - Et online leksikon Netleksikon er ikke blevet opdateret siden 2005. Nogle artikler kan derfor indeholde informationer der ikke er aktuelle.
Forside | Om Netleksikon

Østromerske Kejserdømme

   
Tidslinje
Østromerske Kejserdømme
tidbegivenhed
330 Konstantin den Store erobrer Byzans, og anlægger en ny hovedstad, under navnet Konstantinopel.
476 Det vestromerske Kejserdømme bliver lagt sammen med det Østromerske Kejserdømme og Imperium Romanum genopstår, men nu med Konstantinopel som hovedstad.
527 Justinian I bliver Kejser.
532-537 Justinian bygger Hagia Sophia
930 Væring korpset oprettes
1054 Romerkirken bryder med kirken i Konstantinopel
1204 Konstantinopel bliver erobret af korsfarere
1261 Konstantinopel bliver befriet af den romerske kejser Michael Palaeologus.
1453 De tyrkiske osmanner erobrer Konstantinopel og det betyder afslutningen på Imperium Romanum
Det kaldes også Østromerske Rige, Græske Kejserdømme, og det Byzantinske Rige.

Østromerske Kejserdømme var det ene af de to riger, hvori Theodosius den Store 395 e. Kr. delte det romerske verdensrige, omfattende alle Romernes Provinser. I Afrika, Ægypten og Kyrenaika, i Europa provinserne Thrakien, Møsien, Dacien, Makedonien og Achaia, samt de asiatiske provinser; Illyrien var delt mellem det øst- og vestromerske Rige. Romerrigets østlige halvdel, med den nylig anlagte hovedstad Konstantinopel, gjaldt for den rigeste og mest sikrede; ved delingen tillagdes den derfor den ældste af Theodosius' to sønner, Arcadius, medens den yngre, Honorius, fik det vestlige rige med Rom til hovedstad. Begge var børn ved faderens død og fik derfor formyndere, Honorius Vandalen Stilicho, Arcadius Galleren Rufinus, og denne var den egentlige styrer, medens Arcadius (395-408) kun havde navnet. Da Rufinus allerede 395 blev dræbt af Goten Gainas, fik først Eunukanføreren Eutropius magten, siden Gainas selv; 399 blev denne dog fortrængt, og Arcadius regerede nu under indflydelse af sin rænkefulde hustru, Eudoxia. Han fulgtes af sin søn, Theodosius II (408 -450), under hvem en krig med Persien 422 endte med en deling af Armenien mellem de to riger, medens man tilkøbte sig ro over for Hunnerne ved at betale dem en årlig tribut; hans navn er knyttet til en lovsamling, Codex Theodosianus, der indeholdt alle de siden Konstantin den Store udstedte forordninger. Efter hans død udråbtes hans søster Pulcheria til kejserinde, og hun ægtede den dygtige senator Marcianus, som efter sin hustrus død (453) regerede ene til 457. Hans efterfølger, Leo I (457-474), led et blodigt nederlag over for Vandalerne, som plyndrede Middelhavets kyster; hans svigersøn, Zeno Isaurieren (474-491), måtte kæmpe om magten med sin svigermoder, Verina, o. a. ved at ægte Zenos enke, Ariadne, blev Anastasios d. I Kejser (491-518); han fulgtes af en kriger, bondesønnen Justinus I (518-527), der, selv barnløs, adopterede sin brodersøn Justinian og tog ham til medregent. Under Justinian I (527-565) fik riget en glimrende tid. Mod de fra nord fremtrængende slaviske folk, der nu afløste germanerne som rigets hovedfjender, havde allerede Anastasios I befæstet hovedstaden ved en 50 km lang mur fra Propontis til Sortehavet; Justinian styrkede grænsen ved en række fæstninger langs Donau og syd derfor. Hans feltherre Belisar gjorde ende paa Vandalerriget i Afrika (533-534), og efter næsten 20 års kampe lykkedes det at vinde Italien fra Østgoterne (553); også fra Vestgoterne i Spanien toges en række havnebyer. ...

Se galleriet
»« i .

Se også

Kilde/henvisning


Denne artikel stammer hovedsagelig fra Salmonsens konversationsleksikon 2. udgave (1915 - 1930). Du kan hjælpe Wikipedia ved at ajourføre sproget og indholdet af denne artikel.Denne artikel er fra Wikipedia. Læs artiklen hos Wikipedia.

Boligstedet.dk
Boligsite med dagligt opdaterede boligannoncer med lejeboliger i hele landet.
Lejebolig i Aarhus
Lejebolig i København
Lejebolig i Odense
Lejebolig i Aalborg
Rejseforsikringer
Husk at kontrollere din rejseforsikring inden du tager ud at rejse. Læs mere på: Rejseforsikring
Bilforsikringer
Sammenlign bilforsikringer og find information om forsikringer til din bil på: Bilforsikring


Denne artikel er fra Wikipedia. Denne hjemmeside tager ikke resourcer fra Wikipedias hardware. Netleksikon.dk støtter Wikipedia projektet finansielt. Indholdet er udgivet under GNU Free Documentation License. Kontakt Netleksikon, hvis ophavsretten er krænket.

Antal besøgende: