Netleksikon - Et online leksikon Netleksikon er ikke blevet opdateret siden 2005. Nogle artikler kan derfor indeholde informationer der ikke er aktuelle.
Forside | Om Netleksikon

Danmarks historie

Table of contents
1 Danmarkshistoriens perioder
2 En start på historien
3 Danmarkshistorien i meget store træk
4 Tidslinjer og lister
5 Danske historiske begivenheder
6 Artikler med baggrund i den danske historie
7 Se også
8 Eksterne henvisninger

Danmarkshistoriens perioder

Danmarks historie starter der, hvor de skrevne kilder så småt begynder. Men Forhistorien slutter først der, hvor de skriftlige kilder kan forklare de arkæologiske fund.

En start på historien

- eller hvorfor Danmark ikke blev en Romersk provins
Den vigtigste begivenhed i Danmarkshistorien er utroligt nok, at en
hest snubler i Elben, 8 f.Kr

Forklaringen på. at en sådan ligegyldig detalje kan være så afgørende for historiens udvikling er, at romerne havde en tradition for at vælge generaler, som havde held i krig, til herskere, da heldet jo viste at generalen havde gudernes velvilje. Og for at Kejser Augustus kunne sikre at hans søn efterfulgte ham, så var det vigtigt at sønnen viste sig som en sejrrig general. Rav fra det Frie Germanien var på mode i Rom, og de vilde stammer i det Frie Germanien udgjorde en trussel selv for byen Rom. Derfor var dette område et oplagt erobringsmål.

Ideen var nok at erobre nordkysten af Europa frem til flodenen Oder, da bjergkæderne Erzgebirge og Böhmerwald syd for Oder når ned til den romerske grænse ved Donau, så ville man få en øst grænse, som var nem at forsvare. Men da hesten faldt i Elben så døde Drusus af sine kvæstelser, og hele det grundlæggende formål med den kostbare hær faldt bort.

Og da Kejser Augustus ikke ønskede at æren skulle tilfalde en anden, så blev hæren kaldt hjem igen. Og derfor blev Danmark ikke en del af Romerriget og blev kun romersk påvirket af lokale, når de vendte hjem fra handel og arbejde i Romerriget. Man kunne tro at alle begivenhederne ville udjævne sig ad åre, det vil også, men det er ikke sket fuldstændigt endnu, med retsvæsenet, lovgivningen, administrationen, normerne og sproget i Danmark.

Danmarkshistorien i meget store træk

 
Omkring år 150 sker der et skifte i de arkæologiske fund, af luksusvarer. Fra at have været koncentreret i
Sønderjylland, rykker koncentrationen over på øerne. I 200-årene dukker en stamme der hed Herulerne op ved Sortehavet, og de fortæller mange år senere at de var fordrevet fra deres hjem: Lista af Danerne.

 • Omkring år 200 i følge Ptolemaios's verdenskort, skal der i Jylland bo stammerne Chaloi og Phunusioi (hvis PH siger F kan navnet være Fyn(-ø), Fanø, m. m.)

 • Omkring år 200 falder de selvstændige områder i Nørrejylland, og den tidligere etniske opdeling i Harder, Jyder og Vendeler forsvinder. Samtidigt skabes runerne og formodentlig samtidig sker der en opdeling af Nørrejylland i Herreder, med et udgangspunkt på Århus-egnen. Man finder også de første spor af hjulploven.

 • Danerne nævnes første gang i det 6. århundrede og er da beskrevet som en stor stamme af samme oprindelse som "Suetidi" (sveerne?). Danerne omfattede flere mindre stammer; fordelt på områderne Sjælland, Skåne, Halland, egnen omkring nutidens Göteborg og Bohuslän. Muligvis stammer oplysningerne oprindelig fra Herulerne, altså ikke ligefrem friske nyheder.

 • I det 7. århundrede vandt et nyt rune-alfabet frem i hele Norden, hvilket kunne tyde på at områderne har været samlet under en fælles konge. Det kan havde været sagnkongen Frode.

 • Under Vikingetiden fra det 8. århundrede til det 11. århundrede var Danmark en stormagt baseret på Jylland, Sjælland og Skåneland. I den første del af det 11. århundrede forenede kong Knud II den Store Danmark og England for en periode på næsten 30 år.

 • Kristendommen blev i 849 bragt til Danmark af benediktinermunken Ansgar efter at vikingerne havde mødt den på deres togter, og nogle var blevet døbt i udlandet.
  I middelalderen, især i det 12. århundrede øgede kongen og kirkenn deres magt betydeligt.

 • Mod slutningen af det 13. århundrede var kongen svækket, og adelen gennemtvang en håndfæstning, som ses som Danmarks første grundlov. Selv om kampen mellem kongen og adelen fortsatte ind i det 14. århundrede, lykkedes det dronning Margrete I at samle Danmark, Norge og Sverige under dansk kongedømme i Kalmarunionen. Færøerne, Island og Grønland var norske kronkolonier, Finland var svensk. Sverige og Finland forlod unionen i 1520, Norge i 1814, mens Danmark beholdt de norske kolonier. Island ændrede i 1918 status fra koloni til at være i "union" med den danske konge, for endelig i 1944 at rive sig løs mens Danmark var under tysk herredømme.

 • Reformationen blev gennemført i Danmark i 1536. Det danske kerneland Skånelandene; Skåne, Halland og Blekinge blev tabt til Sverige i 1658, og den norske krone blev tabt til den svenske konge i 1814 som en straf for Danmark-Norges alliance med Napoleon.

 • Enevælden og arvekongedømmet indførtes af Frederik 3 i 1660. Det adelige statsråd afløstes af et Geheime-Statsråd bestående af de øverste embedsmænd. Der blev ikke skrevet flere håndfæstninger, men i 1665 skrev Griffenfeld Kongeloven der blev Enevældens grundlæggende lov som beskrev Kongens uindskrænkede beføjelser som regent, arvefølgen og hvordan man skulle forholde sig hvis Kongen døde før tronfølgeren var myndig.

 • Den danske liberale bevægelse fik vind i sejlene i 1830'erne, og i 1849 indføres Danmarks Riges Grundlov hvor Danmark blev et demokrati med et konstitutionelt monarki.

 • Efter krigen mod Preussen og Østrig i 1864, blev Danmark tvunget til at overgive Schleswig-Holstein til Preussen og indføre en neutralitetspolitik. Mod slutningen af det 19. århundrede indførte Danmark væsentlige sociale og arbejdsmæssige reformer, som lagde grundlaget for den nuværende velfærdsstat.

 • Danmark forblev neutral under 1. Verdenskrig.
  På trods af en neutralitetserklæring ved starten af 2. Verdenskrig blev Danmark invaderet af tyske styrker den 9. april 1940. Det var så heldigt at tyskerne var afhængige af de danske fødevarer, og derfor blev Danmark ikke annekteret af Tyskland, men fik lov midlertidigt at eksistere under tysk kontrol, indtil krigen var vundet.
  Landet var besat, indtil allierede styrker befriede hovedparten af landet den 5. maj 1945, Bornholm dog først senere. Danmark blev herefter medlem af FN og var blandt de første medlemmer af NATO.

 • Tidslinjer og lister

  Danske historiske begivenheder

  Artikler med baggrund i den danske historie

  Se også

  Eksterne henvisninger  Denne artikel er fra Wikipedia. Læs artiklen hos Wikipedia.

  Boligstedet.dk
  Boligsite med dagligt opdaterede boligannoncer med lejeboliger i hele landet.
  Lejebolig i Aarhus
  Lejebolig i København
  Lejebolig i Odense
  Lejebolig i Aalborg
  Rejseforsikringer
  Husk at kontrollere din rejseforsikring inden du tager ud at rejse. Læs mere på: Rejseforsikring
  Bilforsikringer
  Sammenlign bilforsikringer og find information om forsikringer til din bil på: Bilforsikring
  Varmepumpepuljen
  Varmepumpepulje åbner i 2023. Få tilskud til varmepumpe. Varmepumpepuljen


  Denne artikel er fra Wikipedia. Denne hjemmeside tager ikke resourcer fra Wikipedias hardware. Netleksikon.dk støtter Wikipedia projektet finansielt. Indholdet er udgivet under GNU Free Documentation License. Kontakt Netleksikon, hvis ophavsretten er krænket.

  Antal besøgende: