Netleksikon - Et online leksikon Netleksikon er ikke blevet opdateret siden 2005. Nogle artikler kan derfor indeholde informationer der ikke er aktuelle.
Forside | Om Netleksikon

Tidslinje for tekniske opfindelser

for tekniske opfindelser
 • 51. årtusinde f.Kr - Kano eller flåde
 • 7. årtusinde f.Kr - Landbrug med korndyrkning (hvede og byg) i Mellemøsten.
 • Fiskeruser
 • 3. årtusinde f.Kr - Kobber metallurgi bliver opfundet og kobber bruges til udsmykning
 • ca. 2540 f.Kr – Pyramiderne opført i Ægypten.
 • 2. årtusinde f.Kr - Bronze bruges til våben og rustning
 • 1. årtusinde f.Kr - Tin begynder at blive brugt i Kina og Ægypten
 • 16. århundrede f.Kr - Hittitterne udvikler en grov metallære for jern
 • 13. århundrede f.Kr - Erkendelse af, at stål dannes, når jern og trækul forbindes rigtigt
 • 10. århundrede f.Kr - Glasproduktion indledes i Grækenland og Syrien
 • ca. 500 f.Kr - Anaximenes beskriver kondensering og raffinering.
 • 50-erne f.Kr - Glasblæsningsteknikker udvikles i Fønikien
 • 20-erne f.Kr - Den romerske arkitekt Vitruvius beskriver en metode til fremstilling af tørbeton.
 • 2. århundrede - Hjulploven bruges i Danmark.
 • 271 – Kinesiske forskere opfinder det magnetiske kompas.
 • 7. århundrede - Hestesko bliver almindelige. Silkeorme og den tilhørende teknologi når Byzans. Silke har været importeret i flere hundrede år. Hesteseletøj med brystgjord når til Europa.
 • 8. århundrede - Porcelæn opfindes i Kina. Stigbøjlerne når Europa fra Kina i det tidlige 8. årh.
 • 9. århundrede - Seletøj med hestekrave når til Europa. Brugen af sæbe, en gallisk opfindelse, spredes i Europa. Jern bliver almindeligt brugt i Vesteuropa. Papir indføres i den arabiske verden.
 • 834 - Den første beskrivelse af en håndkværn.
 • 10. århundrede - Brugen af humle i bryggeprocessen spredes mellem det 10. og 14. årh.
 • 11. århundrede - Forspænding med heste i tandem bliver almindeligt brugt.
 • 12. århundrede - Den vandrette væv dukker op i Europa i det 11. årh. og i mekaniseret form i det 12. Tidevandsmøller ses første gang i Europa. Papir nævnes første gang i Europa i den første del af det 12. årh.
 • 1126 - De første artesiske brønde blev gravet i Artois (deraf navnet). Slagboring blev første gang brugt af munkene i Chartreuse.
 • 1150'erne - Kompasset er i brug i Vesteuropa fra midten af det 12. årh.
 • 1170 - Rottefælder er tilsyneladende velkendte i 1170’erne.
 • 1180 - Der berettes første gang om bruge af glasspejle.
 • 1185 - Vindmøller er omtalt første gang.
 • 1220'erne - Det arabiske talsystem begynder at blive brugt i manuskripter fra begyndelsen af det 13. årh. Den første illustration af en trillebør ses i den første tredjedel af det 13. årh. Skønt papir har været brugt i Kina før år 100 og i de islamiske lande siden midten af det 8. årh., når brugen af papir først til Europa i det 13. årh.
 • 1232 – Raketter opfindes i Kina for at forsvare byen Kaifeng mod en mongolsk invasion.
 • 1285 - Briller bliver opfundet i Italien. Blokke af "hård sæbe" (dvs. kalisæbe) bliver almindeligt brugt.
 • 1320'erne - Kanoner bliver brugt for første gang i Europa i løbet af den første tredjedel af det 14. årh.
 • 1390 – Den første papirmølle sættes i gang i Tyskland.
 • 1400-årene - De første højovne bygget i Sverige.
 • 1450-årene - Crystallo, en klar, natrium-baseret glastype, bliver opfundet af Angelo Barovier
 • 1455 - Gutenbergs Bibel bliver den første bog, der er trykt med flytbare metaltyper.
 • 1508-1510 Leonardo da Vinci fylder flere notesbøger med mekanik, astronomi, anatomi og egne opfindelser.
 • 1590 - Glaslinser udvikles i Holland og bruges for første gang i mikroskoper og teleskoper.
 • 1608 - Det første teleskop fremstilles af J. Lippershey.
 • 1609 - Det første mikroskop fremstilles af Z. janssen. Galilei bygger en kikkert med 20 x forstørrelse.
 • 1642 - Blaise Pascal opfinder den mekaniske regnemaskine.
 • 1643 - Kviksølvbarometeret opfindes af E. Torricelli.
 • 1654 - Guericke opfinder vakuumpumpen.
 • 1666 - Isaac Newton opdager, at et glasprisme adskiller hvidt lys i spektrets farver.
 • 1698 - Damppumpe opfindes af T. Savery.
 • 1718 - Kviksølvtermometeret opfindes af G. Fahrenheit.
 • 1738 - William Champion tager patent på en metode til produktion af metallisk zink ved destillation af kalamin og trækul.
 • 1764 - Hargreaves opfinder spindemaskinen.
 • 1766 - Cavendish fremstiller ren brint.
 • 1769 - Watt opfinder den moderne dampmaskine.
 • 1771 - Scheele fremstiller ren ilt.
 • 1779 - Bry Higgins får patent på en vandig cement (stuk), der kan bruges til udvendig beklædning.
 • 1783 - Michel og Montgolfier opfinder varmluftballonen; de er de første mennesker, der flyver (op i 1800 m højde)
 • 1785 - Cartwright opfinder den mekaniserede væv til fremstilling af klæde
 • 1793 - Whitney opfinder bomuldsspindemaskinen
 • 1796 - Jenner gennemfører koppevaccination.
 • 1799 - Alessandro Volta laver et kobber-zink syrebatteri.
 • 1804 – Raketter, fremstillet af den britiske hær, når 1830 meters højde
 • 1807 - Fulton opfinder dampskibet
 • 1814 - Stephenson opfinder damplokomotivet
 • 1821 - Thomas Johann Seebeck opfinder termoflasken.
 • 1824 - Joseph Aspin får patent på portland cement.
 • 1825 - Hans Christian Ørsted frembringer metallisk aluminium.
 • 1839 - Charles Goodyear opfinder vulkaniseret gummi. Jacques Daguerre og William Fox Talbot opfinder de sølvbaserede, fotografiske processer.
 • 1844 - Morse sender den første telegrafiske besked
 • 1853 - Bessemer i England og Kelly i USA opfinder Bessemer-processen til stålfremstilling
 • 1855 - Bessemerprocessen til massefremstilling af stål bliver patenteret.
 • 1861 - James Clerk Maxwell demonstrerer farvefotografi.
 • 1877 - Edison opfinder fonografen.
 • 1879 - Wundt udstyrer det første laboratorium for psykologiske eksperimenter. Edison opfinder glødepæren
 • 1882 - Edison står for opførelsen af det første kraftværk i New York
 • 1883 - Wroblewski og Olszewski producerer for første gang flydende ilt. Charles Fritts laver de første solceller ved anvendelse af selenium i lag.
 • 1885 - Benz opfinder den benzindrevne bil. Eastman opfinder bokskameraet.
 • 1889 - Hollerith opfinder den første regnemaskine, som burger hulkort.
 • 1892 - Dewar opdager, at en flaske med dobbelte sider og vacuum imellem isolerer indholdet mod varmestrømning
 • 1895 - Marconi opfinder antennen og den trådløse telegraf
 • 1896 - Marconi forøger rækkevidden af den trådløse telegraf til 1,6 km
 • 1897 - Marconi gennemfører den første trådløse besked mellem skib og land
 • 1899 - Marconi etablerer trådløs telegrafforbindelse mellem England og Frankrig
 • 1900 - Grev Ferdinand von Zeppelin opfinder Zeppelineren.
 • 1901 - King Camp Gillette opfinder barberbladet. Hubert Booth opfinder støvsuger.
 • 1902 – August Verneuil udvikler en metode til fremstilling af syntetiske rubiner.
 • 1903 - Wright brødrenes flyvemaskine holder sig i luften i 12 sekunder. Michael J. Owens opfinder metode til maskinfremstilling af flasker. Mary Anderson opfinder vindueviskeren.
 • 1904 - Fleming opfinder glasrør-dioden. Thomas Sullivan opfinder teposen.
 • 1906 - Lee Deforest opfinder triodeforstærkeren (elektronrør). William Kellogg opfinder cornflakes.
 • 1907 - Leo Baekeland opfinder det første syntetiske plastprodukt: bakelit.
 • 1908 - Henry Ford fremstiller Model T automobilet. Elmer A. Sperry opfinder gyrokompasset. Jacques E. Brandenberger opfinder cellofan. J. W. Geiger og W. Müller opfinder geigertælleren.
 • 1910 - Georges Claude opfinder neonrøret.
 • 1911 - Charles Franklin Kettering opfinder det elektriske tændingssystem til biler.
 • 1912 - Pickard opfinder krystaldioden. De La Mole patenterer kampvognen.
 • 1913 - Edison opfinder spillefilm med lydspor. Ford indfører samlebånd på sin fabrik. Mary Phelps Jacob opfinder BH'en. Gideon Sundback fremstiller den moderne lynlås.
 • 1915 - Eugene Sullivan og William Taylor opfinder pyrexglas.
 • 1916 - Jan Czochralski opfinder en metode til at lave enkelte metalkrystaller. Henry Brearly opfinder rustfrit stål.
 • 1917 – Tyskland burger som det første land fly til at bombe byer med.
 • 1919 - Autogensvejsning i brug.
 • 1920 - Earle Dickson opfinder plasteret.
 • 1922 - Sir Frederick Grant Banting opfinder insulinbehandling.
 • 1923 - Udvikling af difteritisvaccinen. Fremstilling af insulin til behandling af sukkersyge. Garrett A. Morgan opfinder trafiklyset.
 • 1924 – Corningforskere opfinder Pyrex, en glastype med en meget ringe udvidelse i varme.
 • 1926 - Goddard affyrer den første raket med flydende brændstof.
 • 1927 - Den første tv-udsendelse (England). Philip Drinker opfinder jernlungen.
 • 1928 - Sir Alexander Fleming opdager penicillinet. Jacob Schick opfinder den elektriske barbermaskine.
 • 1930 - Richard G. Drew opfinder klæbestrimlen (tape). Frank Whittle og Dr. Hans von Ohain opfinder samtidigt jetmpotoren.
 • 1931 - Lawrence opfinder cyklotronen. Julius Nieuwland udvikler den syntetiske gummi, der hedder neopren. Wallace Carothers udvikler nylon. Max Knott og Ernst Ruska opfinder elektronmikroskopet.
 • 1932 - Edwin Herbert Land opfinder polaroidfoto.
 • 1933 - Edwin Howard Armstrong opfinder FM-radio.
 • 1934 - Percy Shaw opfinder "kattøjet", cykelrefleksen.
 • 1935 - Robert Watson-Watt opfinder radar.
 • 1936 – De første regelmæssige tv-udsendelser (England).
 • 1937 - Chester F. Carlson opfinder fotokopimaskinen.
 • 1938 - Roy Plunkett opdager den proces, der gør det muligt at lave poly-tetrafluorethylen, bedre kendt som teflon. Ladislo Biro opfinder kuglepennen.
 • 1939 – Den første tv-udsendelse i USA. Sikorsky fremstiller den første helikopter.
 • 1941 - Lyle David Goodloe og W.N. Sullivan opfinder spraydåsen.
 • 1942 - Enrico Fermi skaber den første kædereaktion i et eksperiment.
 • 1943 - Emile Gagnan og Jacques Cousteau opfinder systemet til frømandsdykning.
 • 1944 - Willem Kolff opfinder dialyseapparatet.
 • 1946 - University of Pennsylvania udvikler ENIAC-computeren, med 18.000 radiorør. Percy Spencer opfinder mikrobølgeovnen.
 • 1947 - W. F. Libby opfinder kulstof-14 datering. Forskere ved Bell laboratorierne, Bardeen, Brattain og Shockley, opfinder transistoren. Første industrielle anvendelse for en piezoelektrisk keramik: baryumtitanat, brugt som en grammofonstift. Earl Silas Tupper opfinder "tupperware"-lukningen.
 • 1948 - George de Mestral opfinder velcrolukningen.
 • 1951 - Francis W. Davis opfinder servostyring til biler.
 • 1952 - Joseph Woodland og Bernard Silver opfinder stregkoden.
 • 1953 - Miller producerer aminosyrer ud fra uorganiske stoffer og elektriske gnister. Karl Ziegler opdager de metalliske katalysatorer, der forøger styrken væsentligt i polyetylen polymerer.
 • 1954 - 6% effektive siliciumsolceller fremstillet på Bell Laboratories af Chaplin, Fuller og Pearson.
 • 1956 - Christopher Cockerell opfinder luftpudefartøjet.
 • 1957 – Den første kunstige satellit, Sputnik, i kredsløb.
 • 1958 - Modemet opfundet.
 • 1959 – Pilkington Brothers patenterer glasflydningsprocessen. Wilson Greatbatch opfinder pacemakeren.
 • 1960 - Maiman opfinder rubinlaseren. Javan opfinder helium-neon laseren. Udvikling og accept af p-pillen
 • 1962 - SQUID, superconducting quantum interference device opfundet.
 • 1965 – Den første "rumvandring" (Sovjetunionen). James Russell opfinder CDen. Stephanie Louise Kwolek opfinder kevlar.
 • 1966 – Den første russiske, ubemandede, bløde månelanding.
 • 1968 – Flydende krystal display udviklet af RCA
 • 1969 – Mennesker går på månen for første gang (Apollo 11). Douglas Engelbart opfinder computermusen. Robert Dennard opfinder RAM.
 • 1970 - Optiske fibre af silicium spundet på Corning. Alan Shugart opfinder disketten
 • 1971 – Første ubemandede fartøj når Mars (Sovjetunionen). Apollo 15 sætter månebilen i gang. Den første rumstation, Salyut 1, og den første sammenkobling i rummet (Sovjetunionen). Faggin, Hoff og Mazor opfinder mikroprocessoren.
 • 1973 – USA etablerer Skylab rumstationen.
 • 1974 - Giorgio Fischer opfinder fedtsugning.
 • 1975 – Den første ubemandede landing på Venus (Sovjetunionen). Den første USA-Sovjet-sammenkobling i rummet (Apollo og Sojuz). Opfindelsen af CAT-scanneren (computerstyret aksialtomografi)
 • 1977 - Voyager rumskibet opsendt; det indeholder optagelser af lyde fra Jorden, deriblandt musik og hilsner på 55 forskellige sprog.
 • 1979 – Det første "reagensglasbarn" fra kunstig befrugtning.
 • 1980 - Voyager 2 fotograferer Saturn. Indførelse af den kommunikationsprotokol, som muliggør skabelsen af internettet
 • 1981 - Binnig og Rohrer opfinder scanning tunneling-mikroskopet. USA opsender den første rumfærge, Columbia
 • 1982 – Den første opsendelse af kommunikationssatellitter udført fra rumfærgen
 • 1984 – Den første indfangning af fejlbehæftede satellitter til reparation og genopsendelse fra rumfærgen.
 • 1986 - Voyager 2 fotograferer Uranus og opdager nye måner. Udvikling af de første superledere til høje temperaturer. Sovjetunionen opsender Mir-rumstationen.
 • 1989 - Voyager 2 fotograferer Neptun og opdager nye måner.
 • 1990 - Hubble-rumteleskopet opsendt, men der opstår en optisk defekt. Tim Berners-Lee opfinder World Wide Web/Internet protokollen (HTTP) og hypertekstsproget (HTML).
 • 1993 - Hubble-rumteleskopet er repareret
 • 1995 – Den anden amerikansk-russiske sammenkobling i rummet gennemføres (Atlantis og Mir). DVD (Digital Versatile Disc eller Digital Video Disc) opfundet.
 • 1997 - Pathfinder-fartøjet undersøger og fotograferer Mars.
 • 1998 - Viagra® opfundet.
 • 2002 - Ryan Patterson opfinder braillehandsken.
 • 2004 - Firmaet Intel offentliggør, at deres Express Chipset vil give mulighed for lyd- og videoredigering uden specielle kort.

Årstal og kronologier
Århundreder: 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 f.Kr. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Kronologier: Attentater | Fredsslutninger | Historiske årstal |
Tidstavler: Tidslinje for Buddhismen | Tidslinje for det byzantinske rige | Tidslinje for tidlig middelalder | Tidslinje for Islam | Tidslinje for Kina | Tidslinje for Kristendommen | Tidslinje for den franske revolution | Tidslinje for Mongoliet | Tidslinje for tekniske opfindelser | Tidslinje over nogle europæiske regenter i det 17. århundrede | Tidslinje over nogle europæiske regenter i det 18. århundrede
Se også: Andre indgange til historienDenne artikel er fra Wikipedia. Læs artiklen hos Wikipedia.

Boligstedet.dk
Boligsite med dagligt opdaterede boligannoncer med lejeboliger i hele landet.
Lejebolig i Aarhus
Lejebolig i København
Lejebolig i Odense
Lejebolig i Aalborg
Rejseforsikringer
Husk at kontrollere din rejseforsikring inden du tager ud at rejse. Læs mere på: Rejseforsikring
Bilforsikringer
Sammenlign bilforsikringer og find information om forsikringer til din bil på: Bilforsikring
Varmepumpepuljen
Varmepumpepulje åbner i 2023. Få tilskud til varmepumpe. Varmepumpepuljen


Denne artikel er fra Wikipedia. Denne hjemmeside tager ikke resourcer fra Wikipedias hardware. Netleksikon.dk støtter Wikipedia projektet finansielt. Indholdet er udgivet under GNU Free Documentation License. Kontakt Netleksikon, hvis ophavsretten er krænket.

Antal besøgende: