Netleksikon - Et online leksikon Netleksikon er ikke blevet opdateret siden 2005. Nogle artikler kan derfor indeholde informationer der ikke er aktuelle.
Forside | Om Netleksikon

Økologi

Økologi er den gren af videnskaben, som studerer de levende organismers levesteder og den gensidige påvirkning mellem de levende væsner og miljøet. Begrebet blev skabt i 1866 af den tyske biolog Ernst Haeckel ud fra de græske ord oikos (som betyder "hus" eller "husholdning") og logos (der betyder "kundskab om" eller "videnskab om"). Miljøet omfatter både de livløse omgivelser - klima, jordbundsforhold, geologi - og den levende del af omgivelserne -planter, dyr og mikroorganismer - En stor del af den økologiske forskning drejer sig om biodiversitet og antal af arter, og hvordan de påvirkes af forhold i miljøet: levende væsner påvirker deres miljø, og miljøet påvirker de levende væsner.
Grundlæggende begreber Økologiske delområder
*Aerob *Affald *Albedo *Allelopati *Allopatri *Alpin *Amensalisme *Anaerob *Antropogen *Art *Artsdannelse *Autotrof *Bakterie *Bentisk *Bestand *Bestøvning *Bestandsanalyse *Biocønose *Biodiversitet *Biologisk samvirke *Biom *Biomasse *Biosfære *Biota *Biotisk faktor *Biotop *Bruttoprimærproduktion *Bæredygtighed *Bæreevne *C/N-forhold *Cultivar *Destruent *Disjunkt *Dominans *Dyresamfund *Edafon *Endemisk *Energi *Energistrøm *Entropi *Epifyt *Eutrofiering *Evaporation *Evapotranspiration *Exobiologi *Fauna *Feedback *Flora *Forbrug *Fosforkredsløb *Fødekæde *Fødenet *Genbrug *Generalist *Geobiokemisk kredsløb *Habitat *Heterotrof *Homøostase *Hydrosfære *Hårdførhed *Indikatorart *Jordens atmosfære *Klima *Klimabælte *Klimaks *Kommensalisme *Konkurrence *Konsument *Kontinentalsokkel *Kulbrinte *Kvælstoffiksering *Kvælstofkredsløb *LD50 *Lithosfære *Livsformer *Lokalklima *Lv *Lys *Löss *Mikroklima *Mutualisme *Mutagen *Mykorrhiza *Naturalisering *Naturlig ressource *Naturskov *Nedbryder *Nedbrydersamfund *Negativ feedback *Nettoprimærproduktion *Niche *Næringsstof *Nøgleart *Nåleskov *pH *Pionerart *Plantebælte *Plantesamfund *Planteæder *Population *Primærproduktion *Producent *Randzone *Refugium *Relikt *Rovdyr *Sekundærproduktion *Samarbejde *Savanne *Skov *Skovbryn *Skovlysning *Snylter *Solenergi *Specialist *Spredningskorridor *Startpopulation *Steppe *Stofkredsløb *Subtropisk *Succession *Symbiose *Trofisk niveau *Tropisk *Tundra *Tungmetal *Tågeskov *Udvaskning *Vådområde *Økoregioner *Økosystem *Økotop *Økozone *Daisyworld DK5-klassificering *Dyreøkologi *Dybdeøkologi *Gaia-hypotese *Global økologi *Havøkologi *Humanøkologi *Kemisk økologi *Landskabsøkologi *Makroøkologi *Microbeøkologi *Molekylær økologi *Palæoøkologi *Pedologi *Planteøkologi *Populationsøkologi *Synøkologi *Teoretisk økologi *Terrestrisk økologi *Tropisk økologi *Vandløbsøkologi *Vegetationsøkologi *Økoevolution *Økofysiologi *Økologiens historie *Økologisk faktor *Økologiske processer *Økotoksikologi *Økosystemers økologi *Økologiens virkefelt
Miljøspørgsmål Praktisk økologi
*Bern-konventionen *Bevaringsøkologi *Byøkologi *CFC-gas *Drivhuseffekt *Forurening *Genopretningsøkologi *Global opvarmning *Klimaforandring *Monokultur *Natura 2000 *Naturbeskyttelse *Økologisk krise *Økologiske organisationer *Ørkendannelse *Agroøkologi *Anvendt økologi *Biogas *Epidemologi *Faunapassage *Gødning *Industriel økologi *Livscyklusvurdering *Permakultur *Landbrugsøkosystem *Terraforming *Økologisk design *Økologisk havedyrkning *Økologisk fremstillingsvirksomhed *Økotoksikologi
Humanøkologi Biologisk-økologiske emner
*Adfærdsøkologi *Humanøkologi *Kulturøkologi *Politisk økologi *Samfundsøkologi *Social økologi *Økologisk antropologi *Økologisk sundhed *Økologisk økonomi *Biologi *Evolutionsteori *Jordbundsøkologi *Naturtyper i Danmark *Organisme *Organisk materiale
Litteratur Eksterne adresser (kontrolleret den 17.03.2005)
*Kåre Fog: Økologi - en grundbog (1997) ISBN 8712031186
*Hans Lambers, F. Stuart Chapin III og Thijs L. Pons: Plant Physiological Ecology (1998) ISBN 0387983260
*Vald. M. Mikkelsen: Planteøkologi og danske plantesamfund (1980) ISBN 8774320947
*Eugene P. Odum: Fundamentals of Ecology, 3. udg. (1971) ISBN 0721669417
*Richard Pott: Die Pflanzengesellschaften Deutschlands (1992) ISBN 3825280675
*Heinrich Walter: Vegetations of the Earth (1973) ISBN 0387900462

*January 2000. Notater til et foredrag om "The History of Ecology and Nature Conservation" af prof. G. Wiegleb (pdf)
*Netportal med oversigter over organisationer, arrangementer og udgivelser på området.

Eksterne henvisningerDenne artikel er fra Wikipedia. Læs artiklen hos Wikipedia.

Bolig.com
Boligsite med dagligt opdaterede boligannoncer med lejeboliger og andelsboliger.
Andelsbolig i København
Lejebolig i København
Selvsalg
Realkreditlån
Boligadvokat
Rejseforsikringer
Husk at kontrollere din rejseforsikring inden du tager ud at rejse. Læs mere på: Rejseforsikring
Bilforsikringer
Sammenlign bilforsikringer og find information om forsikringer til din bil på: Bilforsikring


Denne artikel er fra Wikipedia. Denne hjemmeside tager ikke resourcer fra Wikipedias hardware. Netleksikon.dk støtter Wikipedia projektet finansielt. Indholdet er udgivet under GNU Free Documentation License. Kontakt Netleksikon, hvis ophavsretten er krænket.

Antal besøgende: