Netleksikon - Et online leksikon Netleksikon er ikke blevet opdateret siden 2005. Nogle artikler kan derfor indeholde informationer der ikke er aktuelle.
Forside | Om Netleksikon

Økoregioner i Global 200

Tilbage til Global 200 eller økologi
Økoregioner er forholdsvis store land- eller vandområder, som har en markant kombination af naturlige samfund og arter, og som har grænser, der ligger tæt på den oprindelige udstrækning af de naturlige samfund fra tiden før jorden blev inddraget til dyrkning.

De fleste økologer opdeler i dag den tørre del af Jordens overflade i 8 større økozoner, der omfatter 867 mindre økoregioner. Mange betragter denne klassifikation som endegyldig, men økoregionerne er genstand for mange ændringer og megen diskussion.

Nedenfor følger de regioner på landjorden og i de ferske vande, som WWF har udvalgt i forbindelse med Global 200-projektet. I samme projekt findes også nogle få havregioner.

Table of contents
1 Økoregioner på landjorden
1.1 Tropiske og Subtropiske Fugtige Løvskove
1.2 Tropiske og subtropiske tørre løvskove
1.3 Tropiske og Subtropiske Nåleskove
1.4 Tempererede løvskove og blandede skove
1.5 Tempererede Nåleskove
1.6 Nåleskov
1.7 Tropiske og Subtropiske Græsområder, Savanner, og Buskområder
1.8 Tempererede Græsområder, Savanner, og Buskområder
1.9 Oversvømmede græsområder og savanner
1.10 Montane Græs- og buskområder
1.11 Tundra
1.12 Mediterrane skove, skovområder, og krat
1.13 Ørkener og tørre buskområder
1.14 Mangrover
2 Ferskvandsøkoregioner
2.15 Store floder
2.16 Store floders afvandingsområder
2.17 Store floddeltaer
2.18 Små floder
2.19 Store søer
2.20 Små søer
2.21 Tørre bækkener

Økoregioner på landjorden

Tropiske og Subtropiske Fugtige Løvskove

Afrotropiske zone

1 Guineas Fugtskove
2 Congolesiske Kystskove
3 Cameroun Højlandsskove
4 Fugtskove i det nordøstlige Congo Bækken
5 Fugtskove i det centrale Congo Bækken
6 Fugtskove i det vestlige Congo Bækken
7 Albertinekløftens Bjergskove
8 Østafrikanske Kystskove
9 Bjergskove i den østlige bue
10 Madagascas Skove og kratområder
11 Seychellernes og Mascarenes Fugtskove

Australasiske zone

12 Sulawesi Fugtskove
13 Molukkernes Fugtskove
14 Lavlandsskove i det sydlige Ny Guinea
15 Bjergskove i det sydlige Ny Guinea
16 Fugtskove på Salomon- og Vanatuøerne og i Bismarck øgruppen
17 Tropiske skove i Queensland
18 New Caledonia Fugtskove
19 Lord Howe- og Norfolk øernes skove

Indomalayiske zone

20 De sydvestlige Ghats Fugtskove
21 Sri Lankas Fugtskove
22 Subtropiske Fugtskove i det nordlige Indokina
23 Fugtskove i det sydøstlige Kina og på Hainan
24 Taiwans Bjergskove
25 Fugtskove i Annambjergkæden
26 Lavlands- og bjergskove på Sumatra og omliggende øer
27 Fugtskove på Filippinerne
28 Palawans fugtskove
29 Kayah-Karen/Tenasserim fugtskove
30 Lavlands- og Bjergskove på den malayiske halvø
31 Lavlands- og Bjergskove på Borneo
32 Skove i Nansei Shoto øgruppen
33 Fugtskove på det østlige Deccaplateau
34 Fugtskove på Naga-Manupuri-Chin højderne
35 Fugtskove på Cardamombjergene
36 Bjergskove på det vestlige Java

Neotropiske zone

37 Fugtskove på de store Antiller
38 Skove på den talamankanske landtange
39 Choco-Darien Fugtskove
40 Bjergskove i de nordlige Andesbjerge
41 Bjergskove ved Venezuelas kyst
42 Fugtskove i Guiana
43 Napo Fugtskove
44 Rio Negro-Jurua Fugtskove
45 Guayana højlandsfugtskove
46 Yungas i de centrale Andesbjerge
47 Fugtskove i det sydvestlige Amazonas
48 Atlantiske Skove

Oceanien

49 Skove på de sydlige stillehavsøer
50 Fugtskove på Hawaii

Tropiske og subtropiske tørre løvskove

Afrotropiske zone

51 Madagaskars tørre skove

Australasiske zone

52 Nusa Tenggara tørre skove
53 Ny Kaledonien tørre skove

Indomalayiske zone

54 Tørre skove i Indokina
55 Tørre skove i Chota Nagpur

Neotropiske zone

56 Tørre skove i Mexico
57 Tørre skove i Andesbjergenes dale
58 Tørre skove i Chiquitano
59 Atlantiske tørre skove

Oceanien

60 Tørre skove på Hawaii

Tropiske og Subtropiske Nåleskove

Neoarktiske zone

61 Østlige og vestlige ege-fyrreskove på Sierra Madre

Neotropiske zone

62 Fyrreskove på de store Antiller
63 Mellemamerikanske ege-fyrreskove

Tempererede løvskove og blandede skove

Australasiske zone

64 Tempererede Skove i det østlige Australien
65 Tempererede regnskove på Tasmanien
66 Tempererede Skove på New Zealand

Indomalayiske zone

67 Løv- og nåleskove i det østlige Himalaya
68 Tempererede Skove i det vestlige Himalaya

Neoarktiske zone

69 Appalachiske og blandede, halvtørre skove

Palæarktiske zone

70 Tempererede skove i det sydvestlige Kina
71 Tempererede skove i det russiske Fjernøsten
xx Tempererede løvskove i Nordvesteuropa

Tempererede Nåleskove

Neoarktiske zone

72 Tempererede regnskove langs Stillehavet
73 Klamath-Siskiyou skovene
74 Sierra Nevada skovene
75 Sydøstlige nåle- og løvskove

Neotropiske zone

76 Tempererede regnskove i Valdivia og på Juan Fernandez øerne

Palæarktiske zone

77 Europæisk-mediterrane, blandede bjergskove
78 Tempererede Skove i Kaukasus, Anatolien og Elbrus
79 Bjergskove i Altaiområdet
80 Nåleskove på Hengduan Shan
    

Nåleskov

Neoarktiske zone

81 Nordlige skove ved Muskwa-Slavesøen
82 Canadisk nåleskov

Palæarktiske zone

83 Nåleskov på Uralbjergene
84 Østsibirisk taiga
85 Taiga og græsområder på Kamchatka
xx Skandinavisk og russisk nåleskov
      

Tropiske og Subtropiske Græsområder, Savanner, og Buskområder

Afrotropiske zone

86 Acaciesavanner på Afrikas horn
87 Østafrikanske Acaciesavanner
88 Skovområder i det centrale og østlige Miombo
89 Savanner i Sudan

Australasiske zone

90 Savanner i det nordlige Australien og Trans Fly-området

Indomalayiske zone

91 Savanner og græsområder i Terai-Duar

Neotropiske zone

92 Savanner på Llanos
93 Skovområder og savanner i Cerrado

Tempererede Græsområder, Savanner, og Buskområder

Neoarktiske zone

94 Den nordlige prærie

Neotropiske zone

95 Den patagonske steppe

Palæarktiske zone

96 Den dauriske steppe

Oversvømmede græsområder og savanner

Afrotropiske zone

97 Oversvømmede græsområder og savanner i Sudd-Sahel
98 Oversvømmede savanner ved Zambezi

Indomalayiske zone

99 Oversvømmede græsområder på Rann of Kutch

Neotropiske zone

100 Oversvømmede græsområder i Everglades
101 Oversvømmede savanner i Pantanal

Montane Græs- og buskområder

Afrotropiske zone

102 Ætiopiske højland
103 Bjergskovsområder i den sydlige Riftdal
104 Østafrikanske moseområder
105 Busk- og skovområder på Drakenbergbjergene

Australasiske zone

106 Subalpine græsområder i den centrale bjergkæde

Indomalayiske zone

107 Montane buskområder i Kinabalu

Neotropiske zone

108 Paramo i de nordlige Andesbjerge
109 Tør puna i de centrale Andesbjerge

Palæarktiske zone

110 Steppe på den tibetanske højslette
111 Steppe- og skovområder i Centralasiens bjerge
112 Alpine enge i det østlige Himalaya

Tundra

Neoarktiske zone

113 Kysttundra på Alaskas nordhæld
114 Canadisk, lavarktisk tundra

Palæarktiske zone

115 Alpin tundra og taiga i Fenno-Scandien
116 i Taimyr og Rusland
117 Kysttundra ved Chukote

Mediterrane skove, skovområder, og krat

Afrotropiske zone

118 Fynbos

Australasiske zone

119 Skove og kratområder i det sydvestlige Australien
120 Mallee og skovområder i det sydlige Australien

Neoarktiske zone

121 Chaparral og skovområder i Californien

Neotropiske zone

122 Matorral i Chile

Palæarktiske zone

123 Mediterrane skove, skovområder, og krat

Ørkener og tørre buskområder

Afrotropiske zone

124 Ørkener i Namibia, Karoo og Kaokoveld
125 Tornekrat på Madagaskar
126 Ørken på Socotra øen
127 Skov- og buskområder i det arabiske højland

Australasiske zone

128 Tørre kratområder i Carnavon
129 Ørkener i den store Sand-tanami

Neoarktiske zone

130 Ørkener i Sonora og Baja California
131 Tehuacan ørkener i Chihuahua

Neotropiske zone

132 Kratområder på Galapagos øerne
133 Ørkener i Atacama og Sechura

Palæarktiske zone

134 Centralasiatiske Ørkener

Mangrover

Afrotropiske zone

135 Mangrover i Guineabugten
136 Mangrover ved Østafrikas kyst
137 Mangrover ved Madagaskars kyst

Australasiske zone

138 Mangrover ved New Guineas kyst

Indomalayiske zone

139 Mangrover ved Sundarban
140 Mangrover ved Store Sunda

Neotropiske zone

141 Guiana-Amazonmangrover
142 Mangrover i Panamabugten

Ferskvandsøkoregioner

Store floder

Afrotropiske zone

143
Congofloden og oversvømmede skove (Angola, Den demokratiske republik Congo, Republikken Congo)

Indomalayiske zone

144 Mekongfloden (Cambodia, Kina, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam)

Neoarktiske zone

145 Coloradofloden (Mexico, USA)
146 Nedre Mississippiflod (USA)

Neotropiske zone

147 Amazonfloden og oversvømmede skove (Brasilien, Colombia, Peru)
148 Orinocofloden og oversvømmede skove (Brasilien, Colombia, Venezuela)

Palæarktiske zone

149 Yangtzefloden og søer (Kina)

Store floders afvandingsområder

Afrotropiske zone

150 Congoflodens bækken med tilløb og bifloder (Angola, Cameroun, Den centralafrikanske Republik, Den demokratiske republik Congo, Gabon, Republikken Congo, Sudan)

Neoarktiske zone

151 Mississippifloden med tilløb og bifloder (USA)

Neotropiske zone

152 Upper Amazonfloden med tilløb og bifloder (Bolivia, Brasilien, Colombia, Ecuador, Fransk Guiana (Frankrig), Guyana, Peru, Suriname, Venezuela)
153 Upper Paranáfloden med tilløb og bifloder (Argentina, Brasilien, Paraguay)
154 Øvre Amazonas med tilløb og bifloder (Bolivia, Brasilien, Paraguay)

Store floddeltaer

Afrotropiske zone

155 Nigerflodens delta (Nigeria)

Indomalayiske zone

156) Indusflodens delta (Indien, Pakistan)

Palæarktiske zone

157 Volgaflodens delta (Kazakhstan, Rusland)
158 Shat-al-Arabs delta (Iran, Irak, Kuwait)
159 Donauflodens delta (Bulgarien, Moldavien, Rumænien, Ukraine)
160 Lenaflodens delta (Rusland)

Små floder

Afrotropiske zone

161 Øvre Guineas floder og bifloder (Elfenbenskysten, Guinea, Liberia, Sierra Leone)
162 Madagaskars ferske vande (
Madagaskar)
163 Guineabugtens floder og bifloder (Angola, Cameroun, Den demokratiske republik Congo, Ækvatorial Guinea, Gabon, Nigeria, Republikken Congo)
164 Kaplandets floder og bifloder (South Africa)

Australasiske zone

165 New Guineas floder og bifloder (Indonesien, Papua New Guinea)
166 Ny Kaledoniens floder og bifloder (Ny Kaledonien)
167 Kimberley med tilløb og bifloder (Australien)
168 Det sydvestlige Australiens floder og bifloder (Australien)
169 Det østlige Australiens floder og bifloder (Australien)

Indomalayiske zone

170 Xi Jiang med tilløb og bifloder (Kina, Vietnam)
171 Floder og bifloder i det Vestlige Ghats (
Indien)
172 Floder og bifloder i det sydvestlige Sri Lanka (Sri Lanka)
173 Salween Floden (Kina, Myanmar, Thailand)
174 Sundalands floder og sumpe (Brunei, Malaysia, Indonesien, Singapore)

Neoarktiske zone

175 Det sydøstlige USA's floder og bifloder (USA)
176 Kystfloder og bifloder på USA's nordvestkyst (USA)
177 Alaskabugtens kystfloder og bifloder (Canada, USA)

Neotropiske zone

178 Guianas ferske vande (Brasilien, Fransk Guiana, Guyana, Suriname, Venezuela)
179 De store Antillers ferske vande (Cuba, Den dominikanske Republik, Haiti, Puerto Rico)

Palæarktiske zone

180 Balkans floder og bifloder (Albanien, Bosnien og Herzegovina, Bulgarien, Kroatien, Grækenland, Makedonien, Serbien, Tyrkiet)
181 Floder og vådområder i det russiske Fjernøsten (Kina, Mongoliet, Rusland)

Store søer

Afrotropiske zone

182 Søer i Rift dalen (Burundi, Den demokratiske republik Congo, Kenya, Malawi, Mozambique, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia, Ætiopien)

Neotropiske zone

183 Søer i de høje Andesbjerge (Argentina, Bolivia, Chile, Peru)

Palæarktiske zone

184 Baikalsøen (Rusland)
185 Biwasøen (Japan)

Små søer

Afrotropiske zone

186 Camerouns kratersøer (Cameroun)

Australasiske zone

187 Søerne Kutubu og Sentani (Indonesien, Papua New Guinea)
188 Det centrale Sulawesis søer (Indonesien)

Indomalayiske zone

189 Filippinernes ferske vande (Philippines)
190 Inlesøen (Myanmar)
191 Yunnans søer og vandløb (Kina)

Neotropiske zone

192 Det mexikanske højlands søer (Mexico)

Tørre bækkener

Australasiske zone

193 De centralaustralske ferskvandsområder (Australia)

Neoarktiske zone

194 Ferskvandsområder i Chihuahua ørkenen (Mexico, USA)

Palæarktiske zone

195 Anatolske ferskvandsområder (Syrien, Tyrkiet)Denne artikel er fra Wikipedia. Læs artiklen hos Wikipedia.

Bolig.com
Boligsite med dagligt opdaterede boligannoncer med lejeboliger og andelsboliger.
Andelsbolig i København
Lejebolig i København
Selvsalg
Realkreditlån
Boligadvokat
Rejseforsikringer
Husk at kontrollere din rejseforsikring inden du tager ud at rejse. Læs mere på: Rejseforsikring
Bilforsikringer
Sammenlign bilforsikringer og find information om forsikringer til din bil på: Bilforsikring


Denne artikel er fra Wikipedia. Denne hjemmeside tager ikke resourcer fra Wikipedias hardware. Netleksikon.dk støtter Wikipedia projektet finansielt. Indholdet er udgivet under GNU Free Documentation License. Kontakt Netleksikon, hvis ophavsretten er krænket.

Antal besøgende: