Netleksikon - Et online leksikon Netleksikon er ikke blevet opdateret siden 2005. Nogle artikler kan derfor indeholde informationer der ikke er aktuelle.
Forside | Om Netleksikon

Stofkredsløb

Tilbage til økologi

Det er væsentligt at gøre sig klart, at stofkredsløbene er er økologiske kredsløb, ikke mekaniske. Når man ser bort fra vandets kredsløb, drives og vedligeholdes de andre kredsløb af levende væsner i komplicerede og indbyrdes sammenflettede netværk.

Table of contents
1 Alment om stofkredsløb
2 Stofkredsløb konkret
3 Stofkredsløb bundet til kulstof
4 Stofkredsløb for hvert stof isoleret
5 Stofkredsløb og energistrøm
6 Eksterne links
7 Litteratur

Alment om stofkredsløb

Drivkraften i kredsløbene er den energi, der optages i de økologiske netværk via fotosyntesen. Her omsættes fotoner til elektroner, der bliver brugt til opbygning af højkvalitetsenergi i form af kemiske bindinger i stoffet druesukker eller i de mangfoldige andre forbindelser, der opstår under organismernes stofskifte.

Mediet i kredsløbene er kulstofforbindelserne, idet organismernes motivation til at medvirke i kredsløbene ligger i at kunne udnytte disse forbindelser som fødekilde. Maden er netop mad, fordi den på den ene side rummer brugbar energi og på den anden side kan bruges som byggeelementer i stofskiftet.

Når stofferne indgår i kredsløb, skyldes det altså, at de er bygget ind i kulstofforbindelser. Så længe disse forbindelser kan bruges som føde af nogle organismer, vil de andre stoffer følges med kulstoffet og nå et skridt længere i kredsløbene.

Stofkredsløb konkret

I meget konkret form gennemgår alle kredsløbene af følgende stationer: Eksempel: Egeblade (planter) ædes af oldenborrer (planteædere), som ædes af råger (rovdyr af 1. orden), som ædes af mårer (rovdyr af 2. orden). Undervejs taber alle deltagerne forskelligt affald: blade, bark, rodspidser, huder, fjer og afføring, og før eller siden dør de.
I den situation er de blevet førne, som ædes af rådbakterier (nedbryder), der bliver ædt af amøber, som bliver ædt af regnorme. I den virkelige verden kan rovdyr fra græsningskæden (f.eks. råger) let finde på at æde rovdyr fra nedbryderkæden (her: regnorm), hvad der komplicerer, men ikke ændrer på billedet af et sluttet kredsløb.

Stofkredsløb bundet til kulstof

Man kan beskrive stofkredsløbene lidt mere abstrakt ved at samle interessen om afhængigheden af kulstof:

Stofkredsløb for hvert stof isoleret

Det er mest almindeligt at se på hvert enkelt stofs kredsløb isoleret fra alt andet. På den måde kan man danne sig et klart billede af netop dette stofs vandring, men man mister ofte klarheden over drivkræfterne bag kredsløbet.

Se f.eks.:

Stofkredsløb og energistrøm

Som nævnt er det kemisk energi, bundet i de organiske kulstofforbindelser, der sætter fødekæderne i stand til at holde kredsløbene i gang. Når man interesserer sig for stofferne, glemmes det dog ofte, at energi er mindst lige så afgørende for livet.

I store træk følges energien med kulstoffet og den deltager derfor tilsyneladende i kredsløbene, men det er kun tilsyneladende. I realiteten tabes der energi fra kredsløbene, hver gang der tabes CO2 i forbindelse med ånding. Energien fragår som varme, og dette varmetab er så fast en konsekvens af alle livsprocesser, at man kan afsløre liv alene ved at opspore varmestråling.

Energien er underkastet entropi og vil altid tabes som varme. Derfor kan ikke blive tale om energikredsløb (se perpetuum mobile), men kun om energistrøm gennem systemerne. Da biosfæren modtager ny energi i form af solstråling i samme takt som den taber varme til verdensrummet, opleves energistrømmen dog i det daglige som et "kredsløb".

Eksterne links

Artikel om økologi i Pax leksikon

Litteratur

  • Sissel Hansen & Kirsty McKinnon, Økologisk jordkultur ISBN 82-529-2311-9
  • Heinrich & Hergt: Munksgaards Økologiatlas ISBN 87-16-107756Denne artikel er fra Wikipedia.
Læs artiklen hos Wikipedia.
Bolig.com
Boligsite med dagligt opdaterede boligannoncer med lejeboliger og andelsboliger.
Andelsbolig i København
Lejebolig i København
Selvsalg
Realkreditlån
Boligadvokat
Rejseforsikringer
Husk at kontrollere din rejseforsikring inden du tager ud at rejse. Læs mere på: Rejseforsikring
Bilforsikringer
Sammenlign bilforsikringer og find information om forsikringer til din bil på: Bilforsikring


Denne artikel er fra Wikipedia. Denne hjemmeside tager ikke resourcer fra Wikipedias hardware. Netleksikon.dk støtter Wikipedia projektet finansielt. Indholdet er udgivet under GNU Free Documentation License. Kontakt Netleksikon, hvis ophavsretten er krænket.

Antal besøgende: