Netleksikon - Et online leksikon Netleksikon er ikke blevet opdateret siden 2005. Nogle artikler kan derfor indeholde informationer der ikke er aktuelle.
Forside | Om Netleksikon

Naturtyper i Danmark

Tilbage til økologi
Numrene følger Natura-2000 registreringen, mens titlerne er delvist omarbejdede.

Table of contents
1 Havklinter og stenede strande
2 Strandenge og marskkområder
3 Kystklitter
4 Indlandsklitter
5 Vandområder
6 Vandløb
7 Heder
8 Krat
9 Naturlig græsvegetation
10 Kulturskabt græsvegetation
11 Kulturskabte, våde enge
12 Sure moser og tørvemoser
13 Kalkrige lavmoser
14 Klippesprækker
15 Havgrotter
16 Skove
17 Litteratur
18 Eksterne links

Havklinter og stenede strande

Strandenge og marskkområder

Kystklitter

 • 2110 Forstrand og begyndende klitdannelse
 • 2120 Hvide klitter og vandremiler
 • 2130 Grå klitter og grønsværklitter
 • 2140 Kystklitter med dværgbuskvegetation
 • 2160 Kystklitter med Havtorn
 • 2170 Kystklitter med Gråris
 • 2180 Kystklitter med selvsåede, hjemmehørende træarter
 • 2190 Fugtige klitlavninger
 • 2250 Kystklitter med Ene

Indlandsklitter

Vandområder

Vandløb

Heder

Krat

Naturlig græsvegetation

Kulturskabt græsvegetation

Kulturskabte, våde enge

Sure moser og tørvemoser

 • 7110 Aktive højmoser
 • 7120 Nedbrudte højmoser med mulighed for gendannelse
 • 7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand
 • 7150 Plantesamfund med Næbfrø, Soldug eller Ulvefod på vådt sand eller blottet tørv

Kalkrige lavmoser

 • 7210 Kalkrige moser og sumpe med Hvas Avneknippe
 • 7220 Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
 • 7230 Rigkær

Klippesprækker

 • 8220 Indlandsklipper af kalkfattig stenart

Havgrotter

 • 8330 Havgrotter, der står helt eller delvist under vand

Skove

 • 9110 Bøgeskove på morbund uden Kristtorn
 • 9120 Bøgeskove på morbund med Kristtorn
 • 9130 Bøgeskove på muldbund
 • 9150 Bøgeskove på kalkbund
 • 9160 Egeskove på mere eller mindre rig, ofte vandlidende bund
 • 9170 Vinteregeskove
 • 9180 Blandingsskove med Ask, Elm eller Lind på skråninger
 • 9190 Stilkegeskove og –krat på mager, sur bund
 • 91D0 Skovbevoksede tørvemoser
 • 91E0 Elle- og Askeskove ved vandløb, vandflader og væld

Litteratur

 • Danske Naturtyper i det europæiske NATURA 2000 Netværk, udg. af Skov- og Naturstyrelsen, ISBN 8772792752

Eksterne links


 

Denne artikel er fra Wikipedia. Læs artiklen hos Wikipedia.
Boligstedet.dk
Boligsite med dagligt opdaterede boligannoncer med lejeboliger i hele landet.
Lejebolig i Aarhus
Lejebolig i København
Lejebolig i Odense
Lejebolig i Aalborg
Rejseforsikringer
Husk at kontrollere din rejseforsikring inden du tager ud at rejse. Læs mere på: Rejseforsikring
Bilforsikringer
Sammenlign bilforsikringer og find information om forsikringer til din bil på: Bilforsikring


Denne artikel er fra Wikipedia. Denne hjemmeside tager ikke resourcer fra Wikipedias hardware. Netleksikon.dk støtter Wikipedia projektet finansielt. Indholdet er udgivet under GNU Free Documentation License. Kontakt Netleksikon, hvis ophavsretten er krænket.

Antal besøgende: