Netleksikon - Et online leksikon Netleksikon er ikke blevet opdateret siden 2005. Nogle artikler kan derfor indeholde informationer der ikke er aktuelle.
Forside | Om Netleksikon

Entropi (økologi)

Tilbage til energi eller økologi
Entropi er et centralt begreb inden for økologien. Det udtrykker den samlede grad af uorden i et lukket system. Det er afgørende at holde fast på, at i de økologiske systemer er der tale om systemer (en sammensat, men struktureret helhed), men om velafgrænsede og åbne systemer.

Både på individniveau og på globalt niveau er entropi en afgørende størrelse. Man kan netop med god grund betragte de levende organismer som mere eller mindre komplicerede løsninger på entropiens problem.

De levende organismer bygger deres energihusholdning og dermed også deres behandling af entropien på to hovedelementer:

  • Etablering af en barriere mellem systemets (individets, biotopens, biosfærens) indre på den ene side og det ydre miljø på den anden
  • Etablering af feedback-mekanismer, der muliggør skabelsen af en homøostatisk tilstand i systemets indre

Alle organismer har en membran, der adskiller organismens indre fra det omgivende miljø. Uden den kan organismen ikke fungere, og døden indtræder øjeblikkeligt. På den anden side er organismen afhængig af at kunne udveksle stof og energi med omgivelserne, og derfor har de også udviklet metoder, som tillader kontrolleret passage gennem membranerne. Dette suppleres hos de højere udviklede, flercellede organismer med indbyrdes forbindelser på tværs af disse semipermeable membraner.

Hos økosystemerne finder man afgrænsninger, som kan sammenlignes med cellers og individers membraner. En biotop er afgrænset overfor nabobiotoperne ved hjælp af randzoner, som tillader trafik begge veje, men som alligevel holder systemet aflukket overfor nabosystemerne. Hvis randzonen forsvinder, bliver den nødvendige, indre homøostase umulig at opretholde, og systemet bryder sammen. Dette fænomen er det egentlige årsag til, at det er så svært at frede bestemte biotoper, og meget af den moderne fredningspolitik går da også ud på at skabe så brede randområder, at selve fredningens kerneområde er beskyttet tilstrækkeligt til at kunne overleve.

Der er en række eksempler på de afgørende, ydre randzoner: skovbryn, rørsump, marsk osv.

Se også

Kilder

  • Dieter Heinrich og Manfred Hergt, Munksgaards Økologiatlas ISBN 87-16-107756

       


Denne artikel er fra Wikipedia.
Læs artiklen hos Wikipedia.
Bolig.com
Boligsite med dagligt opdaterede boligannoncer med lejeboliger og andelsboliger.
Andelsbolig i København
Lejebolig i København
Selvsalg
Realkreditlån
Boligadvokat
Rejseforsikringer
Husk at kontrollere din rejseforsikring inden du tager ud at rejse. Læs mere på: Rejseforsikring
Bilforsikringer
Sammenlign bilforsikringer og find information om forsikringer til din bil på: Bilforsikring


Denne artikel er fra Wikipedia. Denne hjemmeside tager ikke resourcer fra Wikipedias hardware. Netleksikon.dk støtter Wikipedia projektet finansielt. Indholdet er udgivet under GNU Free Documentation License. Kontakt Netleksikon, hvis ophavsretten er krænket.

Antal besøgende: