Netleksikon - Et online leksikon Netleksikon er ikke blevet opdateret siden 2005. Nogle artikler kan derfor indeholde informationer der ikke er aktuelle.
Forside | Om Netleksikon

Religion

Dette er et stoppested for Minibussens destination Religion.
Næste stop er {}.
Forrige stop var Minibussernes holdeplads.

Ordet religion kommer formodentlig af det latinske religare, der betyder at binde eller knytte forbindelse. Det drejer sig her specielt om forholdet til formodede højere magter.

I nutiden bruges ordet religion i mindst tre betydninger:

  1. Faget religion. Dette fag beskæftiger sig med begge de to andre betydninger af ordet.
  2. Det grundlæggende fænomen religion. I denne betydning er religion betegnelse for en måde at opfatte verden: Verden opleves som en meningsfuld helhed, der enten selv er bevidst eller rummer bevidste kræfter af meget større styrke og betydning end mennesket.
  3. Et samlet, sammenhængende system af antagelser som religionens tilhængere anser for sande. (Man bruger også ofte betegnelsen trosretning.) Disse antagelser beskæftiger sig dels med forklaring af tilværelsens grundlæggende fænomener, dels med at udstikke etiske retningslinjer for menneskenes liv. En sådan religion behøver ikke at være religion i betydningen 2), men vil som oftest være det.

Table of contents
1 Misforståelser om religion
2 Eksempler på religioner:
3 Se også
4 Eksterne henvisninger

Misforståelser om religion

Spørgsmålet om tro er derimod uinteressant for mennesker, hvis livserfaringer helt klart danner en religiøs sammenhæng.
  • At religiøse mennesker er religiøse mod bedre vidende. Dette kan selvfølgelig forekomme, men vil være et individuelt problem. Der findes masser af religiøse mennesker, hvis religiøse holdninger er i fuldkommen overensstemmelse med deres livserfaringer.
  • At tilhængerne af én bestemt religion (trosretning) er sikret frelse, medens alle andre er fortabte. Dette kan i og for sig godt være sandt! (Hvem kan modbevise det?) Men da denne forestilling kan findes blandt tilhængere af flere forskellige religioner, må i hvert fald nogle af dem formodes at tage fejl.

Eksempler på religioner:

Lignende emner i Nordisk mytologi og i DK5-systemet.

Se også

Titler

abbed, abbedisse, apostel, bedemand, bisp, biskop, degn, domprovst, graver, kapellan, Kardinal, kordegn, missionær, munk, nonne, organist, pastor, pave, pontifex maximus, provst, præfekt, præst, rabbiner, sognepræst, ærkebiskop,

Bygninger og geografi (inddeling)

domkirke, kapel, katedral, kirke (bygning), kloster, menighed, nonnekloster, pastorat, provsti, Salomon, kapel, Det Sixtinske Kapel, sogn, stift, Tempel, Vatikanstaten,

Overgangsriter (f.eks. konfirmation), handling, højtider, mærkedage

advent, begravelse, bryllup, dåb, fødsel, højtid, jul, konfirmation, liturgi, mærkedag, nadvergudstjeneste, nonkonfirmation, nytår, nytårsdag, ordination, pinse, påske, rite, ritual, sakramente

Relikvier, bøger og genstande knyttet til religion

alter, Bibelen, kiste, kolumbarium, pulpitur, rustvogn

Symboler

andreaskors, kors

Åndelige væsener

gud (nogle benævner gud Jehova, Jahve), engel, ærkeengel

Andet

ateisme, blasfemi, esoterisk, etnologi, forkynde, gnosticisme, hedensk, hedenskab, hedning, kirke (institution) kirke (trosretning), kirkeår, konklave, kult, kætter, kætteri, okkult, overtro, panteisme, prædike, religionsvidenskab, Ribes bisperække, Roskildes bisperække, sekt, Spirituelt relaterede emner, teolog, teologi, tro, vantro, åbenbaring

Eksterne henvisningerDenne artikel er fra Wikipedia. Læs artiklen hos Wikipedia.

Boligstedet.dk
Boligsite med dagligt opdaterede boligannoncer med lejeboliger i hele landet.
Lejebolig i Aarhus
Lejebolig i København
Lejebolig i Odense
Lejebolig i Aalborg
Rejseforsikringer
Husk at kontrollere din rejseforsikring inden du tager ud at rejse. Læs mere på: Rejseforsikring
Bilforsikringer
Sammenlign bilforsikringer og find information om forsikringer til din bil på: Bilforsikring
Varmepumpepuljen
Varmepumpepulje åbner i 2023. Få tilskud til varmepumpe. Varmepumpepuljen


Denne artikel er fra Wikipedia. Denne hjemmeside tager ikke resourcer fra Wikipedias hardware. Netleksikon.dk støtter Wikipedia projektet finansielt. Indholdet er udgivet under GNU Free Documentation License. Kontakt Netleksikon, hvis ophavsretten er krænket.

Antal besøgende: