Netleksikon - Et online leksikon Netleksikon er ikke blevet opdateret siden 2005. Nogle artikler kan derfor indeholde informationer der ikke er aktuelle.
Forside | Om Netleksikon

Historie

Historie bruges ofte som en generel betegnelse for noget, der er sket i fortiden, som f.eks. "jordens geologiske historie". Ordet historie stammer fra det græskee ord historia, der betyder viden. Når man studerer historie, menes der dog som oftest "menneskets historie", dvs. studiet af det, mennesker har lavet gennem tiden.

Table of contents
1 Historievidenskab
2 Tidsopfattelser
3 Opdeling af historien
4 En geografisk opdeling
5 Historien som en tidslinje
6 Den menneskelige historie deles traditionelt op i forskellige perioder
7 Øvrige historiske opdelinger
8 Se også
9 Eksterne henvisninger

Historievidenskab

Historiefaget er en del af det humanistiske vidensområde, og som sådan er det et fag, der beskæftiger sig med begreber som forståelse og fortolkning (se hermeneutik). Videnskabelig sandhed inden for disse fag kan ikke måles og vejes, men historiske hypoteser kan eventuelt afkræftes ved, at det lykkes finde ny viden (se Karl Popper).

Det videnskabelige stofområde, historie, drejer sig altså om udforskning af begivenheder, udviklingsforløb, motivationer og årsagssammenhænge, som er en del af fortiden. For at kunne nå frem til viden om disse fortidige forhold må man benytte sig af alt tilgængeligt: fortidens bygninger, redskaber, meddelelser og kulturelle frembringelser af enhver art, som endnu er bevaret. Disse spor kaldes "kilder".

Historikere bruger mange typer af kilder, inklusive nedskrevne kilder, interviews (mundtlig historie), efterladenskaber, monumenter og andre arkæologiske vidnesbyrd. Disse kilder underkastes en meget grundig kildekritik, som går ud på dels at filtrere det fra, som bare er afskrift af noget andet, og dels af begrunde de enkelte kilders evne og kraft til at sige noget om de forhold, man ønsker oplysninger om.

Historikernes indfaldsvinkler til forståelsen af fortiden skifter med de samfund, de befinder sig i, og derfor siger man, at "historien skal omskrives i hver generation". Disse skift og omskrivninger er i sig selv genstand for historisk forskning, sådan at historieskrivningen har sin egen historie (historiografi).

Tidsopfattelser

Lineær tidsopfattelse

Studiet af fortiden er fuldstændigt afhængigt af, hvordan man betragter tiden som dimension. Den umiddelbare opfattelse er den, at tiden er lineær, dvs. at den er begyndt engang, og at den vil fortsætte på samme måde til et vist punkt eller ind i evigheden. Dette er den gængse, vestlige forståelse af tiden.

Cirkulær tidsopfattelse

En anden opfattelse af tid skaber en forestilling om altings genkomst, dvs. at tiden er cirkulær, og at det én gang skete vil gentages igen og igen. Denne opfattelse findes hos mange ikke-europæiske kulturer, men også hos mange af de alternative bevægelser i den vestlige verden.

Dialektisk tidsopfattelse

I en variant af den lineære tidsopfattelse ser man tiden som noget, der følger en spiralformet bevægelse, dvs. at tiden er begyndt engang, men at dens forløb hele tiden ændrer retning i en skrueformet bølgebevægelse. Dette syn ses klarest hos Hegel og hans efterfølgere.

Parallelle universer

I nyere tid har man forsøgt at gennemtænke muligheden af tidsforløb, som forgrener sig. Set fra det foreløbige slutpunkt i enhver af forgreningerne vil udviklingen se lineær (eller eventuelt dialektisk) ud. Det skyldes, at hver gren er uden kendskab til de alternative grenes eksistens. På den måde vil der opstå et uendeligt antal - mere eller mindre ensartede - parallelle universer med hver deres sæt af historiske kilder. Man finder denne opfattelse beskrevet i mange værker inden for science fiction-genren. Se også Borges' novelle: Haven med stier, der deler sig.

Opdeling af historien

Her er nogle forskellige måder at dele historie op på:

En geografisk opdeling

Historien som en tidslinje

Den menneskelige historie deles traditionelt op i forskellige perioder

Øvrige historiske opdelinger

Se også

Eksterne henvisningerDenne artikel er fra Wikipedia. Læs artiklen hos Wikipedia.

Bolig.com
Boligsite med dagligt opdaterede boligannoncer med lejeboliger og andelsboliger.
Andelsbolig i København
Lejebolig i København
Selvsalg
Realkreditlån
Boligadvokat
Rejseforsikringer
Husk at kontrollere din rejseforsikring inden du tager ud at rejse. Læs mere på: Rejseforsikring
Bilforsikringer
Sammenlign bilforsikringer og find information om forsikringer til din bil på: Bilforsikring


Denne artikel er fra Wikipedia. Denne hjemmeside tager ikke resourcer fra Wikipedias hardware. Netleksikon.dk støtter Wikipedia projektet finansielt. Indholdet er udgivet under GNU Free Documentation License. Kontakt Netleksikon, hvis ophavsretten er krænket.

Antal besøgende: