Netleksikon - Et online leksikon Netleksikon er ikke blevet opdateret siden 2005. Nogle artikler kan derfor indeholde informationer der ikke er aktuelle.
Forside | Om Netleksikon

Overdrev

Dette er et stoppested for Minibussens destination Biotoper og fødekæder.
Næste stop er {}.
Forrige stop var {}.

Overdrev er en naturtype (se også biotop) der opstår ved vedvarende græsning af et areal. Tilsvarende begreber er fælled og tøreng.

Overdrev
Dette billede er taget to somre efter at man havde ladet nogle heste græsse en forsømt plæne. Allerede på dette tidspunkt ses begyndelsen til overdrevet: De tornede buske (Hvidtjørn, Slåen og Rose), de høje vildstauder (Grå-Bynke og Stor Nælde) og mosaik af græsser.
Klassifikation:
Sammenlign med:
Klit Hede

Table of contents
1 Overdrev og agerbrugets indførelse i Danmark
2 Overdrev i dag
3 Liste over typisk vegetation på et dansk overdrev
4 Sommerfugle på overdrevet
5 Fugle på overdrevet
6 Dyr på overdrevet
7 Se også
8 Litteratur

Overdrev og agerbrugets indførelse i Danmark

Allerede i Bronzealderen blev de ringeste, mest stenede jorder udvalgt til græsningsland. De lå ofte i ydermarken, dvs. yderst mod den udyrkede skov. Den tids landsbysamfund var koncentriske: Inderst lå gårde og huse med indermarkerne (tunet) tæt omkring. Uden om dem havde man den dyrkede jord med kornafgrøderne, og yderst var der overdrev.

Det kolossale arbejde med at fjerne sten fra jorden og gøre den dyrkbar, det ofrede man kun på de nærmeste jorder, agrene. Derimod lå eng og overdrev hen som de havde ligget siden istiden. På overdrevet gik kreaturerne under hyrdernes opsyn år efter år, generation efter generation. Det fik den virkning, at dyrenes måde at æde på sorterede i vegetationen, og med tiden kom overdrevet til at består af stikkende, giftige og ildesmagende arter.

Det blev bestemmende på den ene side, mens jordbundstypen blev afgørende på den anden. Der opstod magre og rige overdrev med hver deres typiske bevoksning og dyreliv. Alt i alt blev overdrevet præget af disse faktorer:

 • græsning
 • græsningstryk
 • kreatursammensætning
 • jordbundstype
 • klimaforhold
 • varighed

Så længe man opretholdt græsningen, blev overdrevene også ved med at være overdrev. De betegner i virkeligheden et stivnet overgangssamfund midt mellem dyrket jord og
løvskov. På én måde er der tale om ren natur, for overdrevene er ægte successionstrin i det, som er den karakteristiske, danske vegetationsrækkefølge. Men på en anden måde er overdrev en kulturskabt naturtype, som kun kan eksistere i få år uden det græsningstryk, som skabte den.

Overdrev i dag

I dag er der kun få overdrev tilbage, for kvægavl baseret på ekstensiv græsning er ikke rentabel – i hvert fald ikke med de tilskudsordninger, der bestemmer landbrugets prioriteringer. De tilbageværende stumper bliver i de fleste tilfælde vedligeholdt for amternes og statens regning ved at man lader dem afgræsse med økonomisk tilskud.

Liste over typisk vegetation på et dansk overdrev

Træarter

Buske

Græsser (og græslignende)

Stauder

Mosser

 • Jomfruhår-arter (Polytrichum spp.)
 • Stjernemos-arter (Plagiomnium spp.)

Svampe

 • Vokshat-arter (Hygrocybe spp.)
 • Køllesvamp-arter (Clavulinopsis spp.)
 • Blåhat-arter (Entoloma spp.)

Sommerfugle på overdrevet

Fugle på overdrevet

Dyr på overdrevet


Se også

Oversigt over danske biotoper
| | | | | | | | | |

Litteratur

 • Mossberg & Stenberg: "Den store danske flora" ISBN 87-12-03446-0
 • Stolze: "Danske Dagsommerfugle" ISBN 87-00-21276-8
 • Vejre & Vikstrøm: ”Guide til det danske landskab” ISBN 87-7245-622-1
 • Bruun & Ejrnæs: "Overdrev - en beskyttet naturtype" ISBN 87-12-03670-6Denne artikel er fra Wikipedia.
Læs artiklen hos Wikipedia.

Boligstedet.dk
Boligsite med dagligt opdaterede boligannoncer med lejeboliger i hele landet.
Lejebolig i Aarhus
Lejebolig i København
Lejebolig i Odense
Lejebolig i Aalborg
Rejseforsikringer
Husk at kontrollere din rejseforsikring inden du tager ud at rejse. Læs mere på: Rejseforsikring
Bilforsikringer
Sammenlign bilforsikringer og find information om forsikringer til din bil på: Bilforsikring


Denne artikel er fra Wikipedia. Denne hjemmeside tager ikke resourcer fra Wikipedias hardware. Netleksikon.dk støtter Wikipedia projektet finansielt. Indholdet er udgivet under GNU Free Documentation License. Kontakt Netleksikon, hvis ophavsretten er krænket.

Antal besøgende: