Netleksikon - Et online leksikon Netleksikon er ikke blevet opdateret siden 2005. Nogle artikler kan derfor indeholde informationer der ikke er aktuelle.
Forside | Om Netleksikon

Søværnet

Søværnet (Flåden) er en del af det danske forsvar og har ansvaret for farvandsovervågning og forsvaret til søs. Desuden har søværnet ansvar for søredning og forureningsbekæmpelse i de danske farvande.

Søværnet består af Søværnets Operative Kommando (SOK), Søværnets Materiel Kommando (SMK), Grønlands Kommando (GLK), Færøernes kommando (FRK), en række skibe fordelt på fire eskadrer:

1. Eskadre: Inspektionsskibe, isbrydere

2. Eskadre: Korvetter, patruljefartøjer

3. Eskadre: Minelæggere, minerydningsfartøjer, miljøskibene, sejlkuttere og Kongeskibet Dannebrog

5. Eskadre: Undervandsbåde, frømandskorpset

Samt to flådestationer, Flådestation Frederikshavn og Flådestation Korsør.

Desuden har søværnet fem skoler: Taktik- og våbenskolen (TVS), Søværnets teknikskole (TKS), Søværnets officersskole (SOS), sergent og reserveofficersskolen (SRS) samt Søværnets eksercerskole (SES - Auderød).

Table of contents
1 Kommandoerne
2 Flådestationerne
3 Eskadrene
4 Søværnets skoler
5 Personel
6 Ekstern henvisning

Kommandoerne

Færøernes Kommando

Færøernes Kommando er direkte underlagt Forsvarskommandoen, og er beliggende i Mjørkadal på
Færøerne.

Færøernes Kommando har først og fremmest til opgave at varetage rigsfællesskabets suverænitet. Dette gøres gennem overvågning af farvandene og luftrummet omkring Færøerne. Herudover deltager Færøernes Kommando i løsningen af mange andre opgaver så som fiskeriinspektion, søredningstjeneste samt andre opgaver af samfundsmæssig karakter (f.eks. patienttransport).

Grønlands Kommando

Grønlands kommando (GLK) er beliggende i sydvest Grønland ved Asukfjorden. GLK har operativ kontrol over følgende myndigheder:
 • Sirius-patruljen
 • Luftgruppe Vest
 • Forbindelsesofficeren for Thule Air Base (FO TAB) er Forsvarets forbindelsesled til USA's militære repræsentation på Grønland.

Søværnets Materielkommando

Søværnets Materielkommando (SMK), udgør den materielle og logistiske del af søværnet.

SMK's opgave er at forny og vedligeholde søværnets materiel samt yde støtte til udførelse af de operative opgaver, der påhviler søværnet. SMK består af:

 • Centralledelsen i København
 • To flådestationer i henholdsvis Frederikshavn og Korsør
 • En marinestation på Nyholm i København (HOLMEN)
 • Forsvarets Boligforvaltning i Nyboder.

Flådestationerne

Det er flådestationernes opgave at yde logistisk støtte til søværnets skibe, hvilket vil sige udruste, vedligeholde og
reparere de enheder, som har base i Korsør eller Frederikshavn. Derudover ydes der støtte til andre militære og civile myndigheder, samt til allierede enheder.

Støtten ydes primært inden for flådestationens geografiske støtteområde, der for Flådestation Kørsør omfatter Sjælland, Fyn, Bornholm samt de omliggende farvande og for flådestation Frederikshavn, Jylland, Grønland og Færøerne. Desuden ydes der støtte til de danske enheder, som deltager i internationale operationer såvel i fredstid og kriseperioder som i krig.

Eskadrene

1. Eskadre

1. Eskadre (tidligere Inspektionsskibseskadren) består af skibe til inspektionstjeneste, herunder fiskeriinspektion i Nord-Atlanten og isbrydning. Eskadren har base på Flådestation Frederikshavn og består af skibe af følgende typer:

 • Thetis-klassen
 • Agdlek-klassen
 • Isbrydere

2. Eskadre

2. Eskadre (tidligere Fregateksadren) er opbygget af korvetter, Flyvefisken-klassen, orlogskuttere, Den Mobile Base og Den Mobile Logistike Enhed. Eskadren har base på Flådestation Korsør og består af skibe af følgende typer:

 • Niels Juel-klassen
 • Flyvefisken-klassen
 • Barsø-klassen

3. Eskadre

3. Eskadre (tidligere Mineskibseskadren)er primært opbygget af mine- og miljøskibe. Eskadren har base på Flådestation Frederikshavn og består af skibe af følgende typer:

5. Eskadre

5. Eskadre (tidligere Ubådseskadren) er opbygget af undervandsbåde og Frømandskorpset (base på Sjælland). Eskadren har base på Flådestation Frederikshavn og består af skibe af følgende typer:

 • Narhvalen-klassen
 • Tumleren-klassen
 • Kronborg-klassen

Søværnets skoler

Søværnets skoler der er underlagt Søværnets Operative Kommando er indelt i hovedskoler og specialskoler.

Hovedskolerne er følgende:

 • Søværnets Officersskole (SOS)
 • Søværnets Sergent- og reserveofficersskole (SRS)
 • Søværnets Grundskole (SRS)

Specialskolerne er følgende:
 • Søværnets Taktik- og våbenskole (TVS)
  • Kampinformationskursus (AIS)
  • Undervands- fjernkendings- og signalkursus (UFS)
  • Artillerikursus, Sjællands Odde (ASO)
 • Søværnets Teknikskole (TKS)
  • Fagkursus
  • Havarikursus (SHS)
  • Dykkerkursus

Søværnets Taktik- og Våbenskole (TVS)

Søværnets Taktik- og Våbenskole består af en stab, der ligger på Holmen, og tre selvstændige skoler (kurser): Artillerikursus Sjællands Odde (ASO), Kampinformationskursus i Frederikshavn (AIS) og Undervands-, Fjernkendings- og Signalkursus (UFS) på Holmen.

Ved de tre kurser uddannes specialister til søværnet indenfor artilleri, missiler, kampinformation, taktik, søredning, miner og minerydning, torpedoer, kommunikation og fjernkending.

De fleste elever på kurserne er værnepligtige, stampersonel, befalingsmænd og officerer fra søværnet. På visse kurser optages også civile, militært personel fra hæren og flyvevåbnet, eller fra andre lande.

Personel

Søværnet er opdelt i en række personelkategorier alt efter deres funktion i søværnet:

Grader i søværnet:

Ekstern henvisningDenne artikel er fra Wikipedia. Læs artiklen hos Wikipedia.
Boligstedet.dk
Boligsite med dagligt opdaterede boligannoncer med lejeboliger i hele landet.
Lejebolig i Aarhus
Lejebolig i København
Lejebolig i Odense
Lejebolig i Aalborg
Rejseforsikringer
Husk at kontrollere din rejseforsikring inden du tager ud at rejse. Læs mere på: Rejseforsikring
Bilforsikringer
Sammenlign bilforsikringer og find information om forsikringer til din bil på: Bilforsikring
Varmepumpepuljen
Varmepumpepulje åbner i 2023. Få tilskud til varmepumpe. Varmepumpepuljen


Denne artikel er fra Wikipedia. Denne hjemmeside tager ikke resourcer fra Wikipedias hardware. Netleksikon.dk støtter Wikipedia projektet finansielt. Indholdet er udgivet under GNU Free Documentation License. Kontakt Netleksikon, hvis ophavsretten er krænket.

Antal besøgende: