Netleksikon - Et online leksikon Netleksikon er ikke blevet opdateret siden 2005. Nogle artikler kan derfor indeholde informationer der ikke er aktuelle.
Forside | Om Netleksikon

Kemiske forbindelser (liste)

Dette er en liste over de kemiske forbindelser der er beskrevet på den danske Wikipadia. Den er langt fra komplet, idet den kun omfatter 61 unikke kemiske forbindelser ud af de ca. 20 millioner der kendes i dag.

Mange kemiske forbindelser kendes under flere forskellige navne, og de systematiske navne (til tider efter flere forskellige systemer) bliver i alfabetiske oversigter som denne traditionelt sorteret under større eller mindre hensyntagen til tal- og bogstavpræfixer m.v.
I denne liste er der for hver forbindelse valgt én navn, som også er navnet på artiklen om pågældende forbindelse. Andre navne og synonymer for samme stof er nævnt med en henvisning til den artikel der beskriver det pågældende stof.

Table of contents
1 1
2 2
3 3
4 A
5 B
6 C
7 D
8 E
9 F
10 G
11 H
12 I
13 K
14 L
15 M
16 N
17 P
18 S
19 T
20 U
21 V
22 Æ
23 Ø

1

1,2-dihydroacenaphthylen; se Acenaphthen
1-phenylethanon; se Acetophenon

2

2-propanon; se
Acetone

3

3-oxobutansyre; se
Acetoacetat

A

Acenaphthen
Acenaphthylen
Acesulfam-kalium
Aceteddikesyre; se Acetoacetat
Acetoacetat
Acetone
Acetophenon
Acetylen
Acetylsalicylsyre
Adrenalin
Alkohol; se Ætanol
Ammoniak
Ammoniumklorid
Arsin

B

Benzen
Biogas; se Metan
Butylparaben

C

Carbamid; se
Urinstof
Carbondioxid
Carbonsyrediamid; se Urinstof

D

Diklormetan; se
Metylenklorid
Dimetylketon; se Acetone
Dinitrogenoxid
Dinitrogenpentoxid
Dinitrogentetraoxid
Dinitrogentrioxid
Druesukker; se Glukose

E

Eddikesyre
Epinephrin
Etanol; se Ætanol
Etansyre; se Eddikesyre
Etylacetat; se Ætylacetat
Etylalkohol; se Ætanol

F

Fenol
Fenylalanin
Flussyre
Formaldehyd

G

Glukose
Glykogen
Gyromitrin

H

Helvedessten; se
Sølvnitrat
Hydrogenfluorid; se Flussyre
Hydrogenoxid; se Vand

I

Insulin
Iseddike; se Eddikesyre

K

Kaliumpermanganat
Karbolsyre; se Fenol
Kloroform
Kobber-I-klorid
Kobber-I-sulfat
Kobber-II-klorid
Kobber-II-sulfat
Kuldioxid; se Carbondioxid
Kultveilte; se Carbondioxid
Kvælstofdioxid
Kvælstofforilte; se Dinitrogenoxid
Kvælstofoxid

L

Lapis; se
Sølvnitrat
Lattergas; se Dinitrogenoxid

M

Magnesia; se
Magnesiumoxid
Magnesiumoxid
Metan
Metanal; se Formaldehyd
Metanol
Metylaldehyd; se Formaldehyd
Metylalkohol; se Metanol
Metylcarboxylsyre; se Eddikesyre
Metylenklorid
Metylenoxid; se Formaldehyd
Metylhydrid; se Metan
Metylklorid
Metylsufonylmetan
Myresyre

N

Natriumhydroxid
Natriumklorid
Nitrogendioxid; se Kvælstofdioxid

P

Paraquat
Phenol; se Fenol
Propan-2-ol; se Acetone
Propanon; se Acetone

S

Salpetersyre
Saltsyre
Sprit; se Ætanol
Sucrose
Sumpgas; se Metan
Svovlsyre
Sølvnitrat

T

Testosteron
Tetradotoxin
Tetraklorkulstof
Triklormetan; se Kloroform
Træsprit; se Metanol

U

Uranhexafluorid
Urea; se
Urinstof
Urinstof

V

Vand
Vinånd; se Ætanol

Æ

Ætanol
Ætylacetat
Ætylalkohol; se Ætanol

Ø

ØstrogenDenne artikel er fra Wikipedia. Læs artiklen hos Wikipedia.

Boligstedet.dk
Boligsite med dagligt opdaterede boligannoncer med lejeboliger i hele landet.
Lejebolig i Aarhus
Lejebolig i København
Lejebolig i Odense
Lejebolig i Aalborg
Rejseforsikringer
Husk at kontrollere din rejseforsikring inden du tager ud at rejse. Læs mere på: Rejseforsikring
Bilforsikringer
Sammenlign bilforsikringer og find information om forsikringer til din bil på: Bilforsikring
Varmepumpepuljen
Varmepumpepulje åbner i 2023. Få tilskud til varmepumpe. Varmepumpepuljen


Denne artikel er fra Wikipedia. Denne hjemmeside tager ikke resourcer fra Wikipedias hardware. Netleksikon.dk støtter Wikipedia projektet finansielt. Indholdet er udgivet under GNU Free Documentation License. Kontakt Netleksikon, hvis ophavsretten er krænket.

Antal besøgende: