Netleksikon - Et online leksikon Netleksikon er ikke blevet opdateret siden 2005. Nogle artikler kan derfor indeholde informationer der ikke er aktuelle.
Forside | Om Netleksikon

Enzym

Et enzym er et protein (J. B. Sumner 1926), som accelererer (katalyserer) en bestemt kemisk proces. Enzymer fremskynder reaktionen mellem reaktanter (substrater) og produkter, men opbruges ikke som følge af den kemiske reaktion, de katalyserer.

For eksempel hjælper enzymer i vaskepulveret med at opløse snavset. Andre eksempler på enzymer er trypsin, som nedbryder proteiner i tarmen som en del af fordøjelsen, og thrombin som findes i blodet og medvirker til at få blod til at størkne (koagulation).

Man regner med at kroppen indeholder tusindvis af forskellige enzymer, og at en stor del af kroppens tørstof udgøres af enzymer, idet størsteparten af dette er protein.

Mange enzymer indeholder kemiske grupper, som ikke er aminosyrer. Disse sammensatte enzymer (holoenzymer) består af en proteindel (apoenzym) og en ikke-proteindel af organisk natur (prostetisk gruppe). Et eksempel er katalase, som består af protein og ferriprotoporphyrin. Andre enzymer indeholder metaller som for eksempel kobber.

Mange enzymer kræver tilstedeværelse af metalioner som aktivatorer som for eksempel Ca, Co, Cu, Mg, Mn, Mo, Na, K og Zn.

En del enzymer kræver også bestemte organiske stoffer som kofaktorer for at fungere. Stofferne kaldes også koenzymer, de fungerer som acceptorer eller donorer af funtionelle grupper eller atomer, der fjernes fra eller tilføres substratet. Nogle af disse kofaktorer kan ikke syntetiseres af pattedyr og er således essentielle næringsstoffer eller vitaminer. Eksempler herpå er C-vitamin, B-vitaminer og folinsyre.

Effektiviteten af en katalysator angives som mol substrat omdannet pr mol katalysator pr tidsenhed.

Effektiviteten af enzymer er ekstremt høj, rene enzymer kan omdanne 10.000 til 1.000.000 mol substrat pr minut pr mol enzym.

Enzymer har været anvendt af mennesket siden oldtiden til for eksempel fremstilling af vin, brød og eddike. Navnet enzym betyder egentlig "i gær", men anvendes nu om biologiske katalysatorer uanset herkomst.

Livet kunne ikke eksistere uden enzymer.

Det er karakteristisk for enzymerne, at de har et mellemrum i temperatur, hvor de fungerer bedst. I reglen ligger det mellem 5° og 42° C. Ved lavere temperaturer er enzymerne inaktive, og ved højere ødelægges deres form, de denaturerer og bliver ubrugelige, fordi det aktive sted på enzymet er misdannet. Dette gælder både dyrs, planters og mikroorganismers enzymer. Temperaturen der denaturerer enzymer varierer tilsyneladende, det der gør sig gældende er, hvor meget et givet enzym tilføres af energi - altså cal/mol - dette kan variere fra 40.000 til 100.000 cal/mol eller højere. Denaturering er en kompleks proces.

Dette har mange praktiske konsekvenser:

 • Blanchering - denaturerer enzymer, der ellers ville ødelægge madvarer
 • Feber - en temperaturhævning, der har den funktion at hæmme bakteriers og virus stofskifte
 • Kompostering - går i stå ved temperaturer under 5° C.
 • Køleskab - holder netop den temperatur, der sætter mikroorganismernes enzymer ud af kraft (når man fraregner gråskimmel!)
 • Skoldning - vævsødelæggelse indtræder allerede ved de 42° C, fordi enzymerne er denatureret.

Enzymer

Enzymer navngives almindeligvis ud fra de reaktioner de katalyserer. En almindelig praksis er at tilføje endelsen '-ase' til navnet på substratet. Eksempler er urea - urease, arginin - arginase, tyrosin - tyrosinase. Desuden findes en gammel form for navngivning hvor man finder pepsin, trysin og renin etc.

Enzymer kan også klassificeres udfra grupper, der katalyserer ensartede kemiske reaktioner som for eksempel proteinaser, lipaser, oxidaser etc.

 • Hydrolytiske enzymer
  • Esteraser
   • Lipaser
  • Karbohydraser
  • Proteaser
   • Peptidaser
   • Proteinaser
    • Pepsin
    • Trypsin
    • Kymotrypsin
 • Fosforylaser
 • Oxidation-reduktions enzymer
  • Dehydrogenaser
  • Oxidaser
 • Transferaser
 • Dekarboxylaser
 • Hydraser
 • Isomeraser

Se ogsåDenne artikel er fra Wikipedia. Læs artiklen hos Wikipedia.

Boligstedet.dk
Boligsite med dagligt opdaterede boligannoncer med lejeboliger i hele landet.
Lejebolig i Aarhus
Lejebolig i København
Lejebolig i Odense
Lejebolig i Aalborg
Rejseforsikringer
Husk at kontrollere din rejseforsikring inden du tager ud at rejse. Læs mere på: Rejseforsikring
Bilforsikringer
Sammenlign bilforsikringer og find information om forsikringer til din bil på: Bilforsikring
Varmepumpepuljen
Varmepumpepulje åbner i 2023. Få tilskud til varmepumpe. Varmepumpepuljen


Denne artikel er fra Wikipedia. Denne hjemmeside tager ikke resourcer fra Wikipedias hardware. Netleksikon.dk støtter Wikipedia projektet finansielt. Indholdet er udgivet under GNU Free Documentation License. Kontakt Netleksikon, hvis ophavsretten er krænket.

Antal besøgende: