Netleksikon - Et online leksikon Netleksikon er ikke blevet opdateret siden 2005. Nogle artikler kan derfor indeholde informationer der ikke er aktuelle.
Forside | Om Netleksikon

Ytringsfrihed

Ytringsfrihed er retten til indenfor lovgivningens rammer at udtrykke sin mening.

Ytringsfriheden har haft afgørende indflydelse på den samfundsudvikling som har fundet sted i slutningen af 1900-tallet i den vestlige verden og er en af grundpillerne i et velfungerende demokrati.

Table of contents
1 Lovgrundlag
2 Grænser for ytringsfriheden
3 Citater m.m.
4 Kilder/henvisninger

Lovgrundlag

Den danske grundlovs §77:

»Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres.«

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, Artikel 10:

Stk. 1 "Enhver har ret til ytringsfrihed. Denne ret omfatter meningsfrihed og frihed til at give eller modtage meddelelser eller tanker, uden indblanding fra offentlig myndighed og uden hensyn til grænser. Denne artikel forhindrer ikke stater i at kræve, at radio-, fjernsyns- eller filmforetagender kun må drives i henhold til bevilling."

Stk. 2. "Da udøvelsen af disse frihedsrettigheder medfører pligter og ansvar, kan den underkastes sådanne formelle bestemmelser, betingelser, restriktioner eller straffebestemmelser, som er foreskrevet ved lov og er nødvendige i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, territorial integritet eller offentlig sikkerhed, for at forebygge uorden eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden, for at beskytte andres gode navn og rygte eller rettigheder, for at forhindre udspredelse af fortrolige oplysninger, eller for at sikre domsmagtens autoritet og upartiskhed."

Grænser for ytringsfriheden

Der er dog en lang række rammer og grænser for ytringsfrihed.

Lovmæssige: Racismeparagraffen og blasfemiparagraffen er et par eksempler på dette, men også loyalitetsbegrebet (især indenfor arbejdsmarkedet), presseloven, begrebet ærekrænkende udtalelser samt hensyn til landets sikkerhed, sætter grænser for hvad man kan tillade sig at ytre sig om.

Adgang til medier: Ikke alle har en avis eller et medie de kan skrive løs i, og manglende viden om hvilke medier man kan ytre sig i, kan også være en barriere.

Kommunikationsevne:
Ens evne til at udtrykke sig kan være begrænset af forskellige årsager. Fx har børn et mindre ordforråd, folk med et andet modersmål kan også have svært ved at udtrykke deres mening præcist, og der kan være fysiologiske eller mentale grunde til at ens evne til at kommunikere er forringet, som fx ordblindhed, demens, hjerneskade etc.

Selvcensur: Endelig er den største censor oftest os selv. Jeg kan censurere mig selv af angst for hvad andre tænker, angsten for at miste arbejde, social prestige og lignende kan hæmme min ytringsfrihed.

Citater m.m.

"Er der nogen, som overskrider lovens rammer for ytringsfrihed, er det en sag for domstolene og ikke en sag for selvtægt - Vi forlanger, at hvis man vil bo i det danske samfund, så må man respektere og anerkende grundværdierne: Ytringsfrihed, ligeret for kvinder og mænd, adskillelsen af politik og religion." Anders Fogh Rasmussen 2004.

"Jeg er uenig i alt du siger, men vil til min død forsvare din ret til at udtrykke det." Citatet bliver som regel - men forkert - tilskrevet Voltaire. Citatet stammer fra bogen "The Friends of Voltaire" (1906), skrevet af Evelyn Beatrice Hall under pseudonymet S(tephen) G. Tallentyre.

Kilder/henvisningerDenne artikel er fra Wikipedia. Læs artiklen hos Wikipedia.

Boligstedet.dk
Boligsite med dagligt opdaterede boligannoncer med lejeboliger i hele landet.
Lejebolig i Aarhus
Lejebolig i København
Lejebolig i Odense
Lejebolig i Aalborg
Rejseforsikringer
Husk at kontrollere din rejseforsikring inden du tager ud at rejse. Læs mere på: Rejseforsikring
Bilforsikringer
Sammenlign bilforsikringer og find information om forsikringer til din bil på: Bilforsikring


Denne artikel er fra Wikipedia. Denne hjemmeside tager ikke resourcer fra Wikipedias hardware. Netleksikon.dk støtter Wikipedia projektet finansielt. Indholdet er udgivet under GNU Free Documentation License. Kontakt Netleksikon, hvis ophavsretten er krænket.

Antal besøgende: