Netleksikon - Et online leksikon Netleksikon er ikke blevet opdateret siden 2005. Nogle artikler kan derfor indeholde informationer der ikke er aktuelle.
Forside | Om Netleksikon

Web-sikre farver

HTML-farver er de farver, der angives med en sekscifret hexadecimal kode i HTML. Web-sikre farver er de farver, der med sikkerhed kan gengives i de forskellige browsere.

De 216 farver havde en vis betydning i slutning af 1990-erne, men i takt med udbredelsen af bedre grafikkort er de blevet mindre vigtige.

Paletten er simpelt opbygget. Der er tre farvekanaler: Rød, grøn og blå, Hver af disse går fra 0-255, på almindeligt hardware anno 2005. Deles dette interval op i lige store dele, er en mulig opsplitning ved 0, 51, 102, 153, 204 og 255. Med hexadecimal skrivning bliver det 00, 33, 66, 99, CC og FF. Tages samtlige kombinationer af disse værdier er resultatet 6*6*6 = 216 farver.

Dette er ikke en optimal udnyttelse af farverne på en computer der kan vise 256 farver, men da nogen af de 256 farver anvendes til visning af vinduer, knapper o.l er det et brugbart kompromis.

I praksis gemmes billeder med de 216 farver enten som GIF eller PNG. Det tredje udbredte grafikformat på WWW, JPEG, er tabsgivende og garanterer ikke uændrede farver.

Dette er de HTML-farver, som kan gengives på en computer med 256 farvers skærm.
#FFFFFF
white
#DDDDDD #CCCCCC #C0C0C0 Silver #AAAAAA #999999 #888888 gray #666666 #333333 #222222 #000000
black
#FFFFCC #FFFF99 #FFFF66 #FFFF33 yellow
#FFFF00
  #FFCC99 #FFCC66 #FFCC33 #FFCC00
  #FF9966 #FF9933 #FF9900
  #FF6633 #FF6600
  #FF3300
#FFCCCC #FF9999 #FF6666 #FF3333 Red
#FF0000
        #FF0033
#FF3366 #FF0066
#FF6699 #FF3399 #FF0099
#FF99CC #FF66CC #FF33CC #FF00CC
#FFCCFF #FF99FF #FF66FF #FF33FF #FF00FF
fuchsia
  #CC99FF #CC66FF #CC33FF #CC00FF
  #9966FF #9933FF #9900FF
  #6633FF #6600FF
#CCCCFF #9999FF #6666FF #3333FF #0000FF
Blue
      #3366FF #0066FF
#6699FF #3399FF #0099FF
#99CCFF #66CCFF #33CCFF #00CCFF
#CCFFFF #99FFFF #66FFFF #33FFFF #00FFFF
aqua
  #99FFCC #66FFCC #33FFCC #00FFCC
  #66FF99 #33FF99 #00FF99
  #33FF66 #00FF66
#CCFFCC #99FF99 #66FF66 #33FF33 00FF00
Lime
      #66FF33 #66FF00
#99FF66 #99FF33 #99FF00
#CCFF99 #CCFF66 #CCFF33 #CCFF00
#CCCC99 #CCCC66 #CCCC33  
#CCCC00
 
#CC9933 #CC9900
#CC9966 #CC6633 #CC6600
#CC9999#CC6666 #CC3333 #CC3300
#CC0000
#CC0033
#CC3366 #CC0066
#CC6699 #CC3399 #CC0099
#CC99CC #CC66CC #CC33CC #CC00CC
#9999CC #9966CC #9933CC #9900CC
#6666CC #6633CC #6600CC
#3333CC #3300CC
#0000CC
#0033CC
#3366CC #0066CC
#6699CC #3399CC #0099CC
#99CCCC #66CCCC #33CCCC #00CCCC
#99CC99 #66CC99 #33CC99 #00CC99
#66CC66 #33CC66 #00CC66
#33CC33 #00CC33
#00CC00
#33CC00
#66CC33 #66CC00
#99CC66 #99CC33 #99CC00
#999966 #999933 #999900
#996666 #996633 #996600
#993333 #993300
#990000
#990033
#993366 #990066
#996699 #993399 #990099
#666699 #663399 #660099
#333399 #330099
#000099
#003399
#336699 #006699
#669999 #339999 #009999
#669966 #339966 #009966
#339933 #009933
#009900
#339900
#669933 #669900
olive
maroon
purple
navy
teal
Green
#666633 #666600
#663333 #663300
#660000
#660033
#663366 #660066
#333366 #330066
#000066
#003366
#336666 #006666
#336633 #006633
#006600
#336600
#333300
#330000
#330033
#000033
#003333
#003300Denne artikel er fra Wikipedia. Læs artiklen hos Wikipedia.

Bolig.com
Boligsite med dagligt opdaterede boligannoncer med lejeboliger og andelsboliger.
Andelsbolig i København
Lejebolig i København
Selvsalg
Realkreditlån
Boligadvokat
Rejseforsikringer
Husk at kontrollere din rejseforsikring inden du tager ud at rejse. Læs mere på: Rejseforsikring
Bilforsikringer
Sammenlign bilforsikringer og find information om forsikringer til din bil på: Bilforsikring


Denne artikel er fra Wikipedia. Denne hjemmeside tager ikke resourcer fra Wikipedias hardware. Netleksikon.dk støtter Wikipedia projektet finansielt. Indholdet er udgivet under GNU Free Documentation License. Kontakt Netleksikon, hvis ophavsretten er krænket.

Antal besøgende: