Netleksikon - Et online leksikon Netleksikon er ikke blevet opdateret siden 2005. Nogle artikler kan derfor indeholde informationer der ikke er aktuelle.
Forside | Om Netleksikon

Voksen Specialundervisning

Voksen specialundervisning er et amtsligt undervisningstilbud, der henvender sig til voksne mennesker med behov for kompenserende specialundervisning; d.v.s. undervisning med en individuel målsætning, som fører til nye personlige handlemuligheder på baggrund af et eller flere handicap.

Undervisningen henvender sig bredt til alle handicapgrupper som sindslidende, senhjerneskadede, udviklingshæmmede, DAMP, traumatiserede indvandrere m. fl.

Lovgrundlaget jf. lovbekendtgørelse nr. 866 af 7. november 1995, med de ændringer, der følger af § 38 i lov nr. 980 af 17. december 1997 samt af § 27 i lov nr. 487 af 31. maj 2000. Lovbekendtgørelsen gælder først i sin helhed fra den 1. januar 2001, idet lov nr. 487 af 31. maj 2000 først træder i kraft den 1. januar 2001.

Kompenserende specialundervisning er en planlagt, målrettet og fremadskridende indsats, der har til formål at afhjælpe eller begrænse virkningerne af et handicap. Undervisningen skal forbedre deltagerens funktionelle færdigheder samt fremme den enkelte deltagers personlige udvikling og kvalifikationer.

Med funktionelle færdigheder menes færdigheder, som den enkelte deltager har behov for at anvende i hverdagen, som forudsætning for aktiv deltagelse i samfundslivet.

Mundtlig og skriftlig kommunikation er eksempler på funktionelle færdigheder, hvor man gennem den kompenserende specialundervisning kan lære at kommunikere eksempelvis gennem teknologi, når man har afasi (sprogtab som følge af hjerneskade) eller gennem tegnsprog, når man er døv.

Personlige kvalifikationer er eksempelvis at kunne samarbejde og fungere sammen med andre, selv om man kommunikerer og fungerer på en anden måde.

Det grundlæggende mål for den kompenserende specialundervisning er derfor tosidigt: deltageren skal dels tilegne sig nogle funktionelle færdigheder, som afhjælper funktionsnedsættelsen, dels skal deltageren formå at bruge og anvende disse færdigheder i hverdagen, løsrevet fra undervisningen.

Undervisningsinstitutioner:

Københavns Amt

http://www.svika.dk

http://www.maglemosen.dk

http://www.thi-kbhamt.dkDenne artikel er fra Wikipedia. Læs artiklen hos Wikipedia.

Bolig.com
Boligsite med dagligt opdaterede boligannoncer med lejeboliger og andelsboliger.
Andelsbolig i København
Lejebolig i København
Selvsalg
Realkreditlån
Boligadvokat
Rejseforsikringer
Husk at kontrollere din rejseforsikring inden du tager ud at rejse. Læs mere på: Rejseforsikring
Bilforsikringer
Sammenlign bilforsikringer og find information om forsikringer til din bil på: Bilforsikring


Denne artikel er fra Wikipedia. Denne hjemmeside tager ikke resourcer fra Wikipedias hardware. Netleksikon.dk støtter Wikipedia projektet finansielt. Indholdet er udgivet under GNU Free Documentation License. Kontakt Netleksikon, hvis ophavsretten er krænket.

Antal besøgende: