Netleksikon - Et online leksikon Netleksikon er ikke blevet opdateret siden 2005. Nogle artikler kan derfor indeholde informationer der ikke er aktuelle.
Forside | Om Netleksikon

Syre

En syre er et molekyle eller en ion, der kan afgive en hydrogenion (Brønstedss definition).

En syres pH ligger mellen 0 og 7.

Table of contents
1 Eksempel HCl
2 Eksempel eddikesyre
3 Mere om syrer
4 Kilder/Henvisninger
5 Se også

Eksempel HCl

Et eksempel kan være saltsyre, som også skrives som HCl.
Saltsyren vil, hvis den blandes med en base, afgive hydrogenionen, Cl bliver tilbage som en kloridion, Cl-.

Når saltsyre opløses i vand, sker der følgende syre-basereaktion:

HCl + H2O --> H3O+ + Cl-

Saltsyren har givet sin H+ (altså hydrogenionen) til et vandmolekyle (H2O), der i dette tilfælde fungerer som base. Saltsyre er en stærk syre, og reaktionen løber derfor helt mod højre, og man siger derfor, at syren er fuldt dissocieret i vand.

Eksempel eddikesyre

Eddikesyre er en svag syre, der kun er delvist dissocieret i vand. Dvs. der indtræder en ligevægt mellem eddikesyre og vand, hvor en del af molekylerne har reageret med vand, og dannet H3O+ og acetationer (CH3COO-), mens resten stadig findes som udissocierede eddikesyremolekyler (CH3COOH).

Den andel af en syre, der er dissocieret i vand (har afgivet en brintion), angives ofte som dissociationsgraden.

Mere om syrer

Syrens modstykke er en base, som er et molekyle, der kan optage en hydrogenion.

Ud over H+ ioner indeholder en syre også en syrerestion.

Når en syre og en base reagerer kommer der vand og et salt ud af processen.

En syres styrke - og dermed også den korresponderende bases (dvs. den rest, der bliver tilbage, når en syre har afgivet en brintion) styrke - angives ved styrkekonstanterne KA henholdsvis KB, jo stærkere syren er, jo svagere er basen og omvendt.

Det gælder for korresponderende syre-base-par, at:

KA * KB = 10-14,00 mol2/l2 i vandig opløsning ved 25oC.

KA og KB kan også skrives som pK-værdier: pKA og pKB. pK-værdierne er defineret på følgende måde:

pKA = -log(KA) pKB = -log(Kb).

pK-værdierne ligger for de fleste almindelige syrer og baser i området 0-14, hvilket er lettere at overskue end 10 opløftet i en eller anden potens. Dette gør, at pK-værdierne er meget anvendt.

I organisk kemi bruges i visse tilfælde et udvidet syre-basebegreb, de såkaldte Lewissyrer og Lewisbaser, hvor en syre defineres som en elektronacceptor og basen som en elektrondonor.

Brønsted-Lowry har udviklet en alternativ syre-base-teori, der minder meget om den organiske Lewis syre-base-teori.

Kilder/Henvisninger

Se ogsåDenne artikel er fra Wikipedia. Læs artiklen hos Wikipedia.

Boligstedet.dk
Boligsite med dagligt opdaterede boligannoncer med lejeboliger i hele landet.
Lejebolig i Aarhus
Lejebolig i København
Lejebolig i Odense
Lejebolig i Aalborg
Rejseforsikringer
Husk at kontrollere din rejseforsikring inden du tager ud at rejse. Læs mere på: Rejseforsikring
Bilforsikringer
Sammenlign bilforsikringer og find information om forsikringer til din bil på: Bilforsikring


Denne artikel er fra Wikipedia. Denne hjemmeside tager ikke resourcer fra Wikipedias hardware. Netleksikon.dk støtter Wikipedia projektet finansielt. Indholdet er udgivet under GNU Free Documentation License. Kontakt Netleksikon, hvis ophavsretten er krænket.

Antal besøgende: