Netleksikon - Et online leksikon Netleksikon er ikke blevet opdateret siden 2005. Nogle artikler kan derfor indeholde informationer der ikke er aktuelle.
Forside | Om Netleksikon

Roma (folkeslag)

Roma er almindelig kendt som sigøjnere, hvilket de dog opfatter som nedsættende. Rom betyder "menneske" eller "mand" som ikke er tyrker, afledt af romer. Det er et traditionelt omvandrende folkeslag, der oprindeligt kom fra det nordlige Indien, men nu lever over hele verden, hovedsageligt i Europa. Ordet sigøjner har en negativ klang, fordi det oprindeligt kommer fra det tyske ziehende Gauner, som betyder 'rejsende tyv'. Ordet Kain fra Bibelen betyder på semitisk: smed, en metalarbejder, en traditionel Roma beskæftigelse gennem mange hundre år.

De fleste Roma taler en form for romani, et sprog der er tæt beslægtet med de moderne indoeuropæiske sprog fra det nordlige Indien. Roma er desuden navnet på den største stamme. To andre er lovari og kalderari. En anden betegnelse for sigøjnere er sinti - der mest bruges i tysktalende lande. I Spanien kalder de sig "kalo".

Mange af roma'ernes måde at klæde sig på, opførsel, social organisering, og renligheds regler er helt klart tilbage fra Indien - er de samme som Dom i Indien. Romaer vasker ikke deres tallerkner i de samme kar som de vasker deres tøj. Borde skal også holdes rene - intet urent marhime som sko eller undertøj må røre det.

Andre navne der bruges er:

Gypsies (eller gipsies), tsigani, tziganes (fransk), cigano, zigeuner, gitanos (Spanien), Der er nogen der mener at navnet 'sigøjner' kommer fra det græske atsingani.

Andre navne der blev brugt var: rakkere, fant, kæltringer, tatere, fordi man tidligere fejlagtigt troede at de var tatere. Natmand blev brugt om folk der "er på færde om natten" Natmænd tømte bl.a. lortespanden.

Om natten foregår mange ting - som der ikke altid var klarhed over, det uvisse - sigøjnerne blev ofte forbundet med det mærkelige, ukendte, uvisse og farlige og forbudte og lidenskabelige. Mange af disse navne blev ikke kun brugt om sigøjnerne, men om nomader, folk der rejste rundt, var lidt anderledes end de fastboende. De blev placeret i samfundets yderkanter.

Mange ord stammer tilbage fra hindi, punjabi, og dardic sprogene i Indien. I Israel blev Roma kaldt nawar, de kaldte sig selv dom. I Armenien skiftede de navn til lom. Da de ankom til Grækenland nogle årtier senere, kaldte de sig selv rom - et navn som de har beholdt siden hen, overalt hvor man møder romaer på de 5 kontinenter. I dag er der en lille gruppe nomader i Indien der kalder sig dom.

Table of contents
1 De omvandrende
2 Romaer er ikke fra Egypten
3 Der er 3 grupper af Roma'er
4 Hvor rejste sigøjnerne hen? - hvornår kom de til Europa?
5 Underholdning og håndværk
6 Forfulgt
7 Sigøjnerne kom til Europa
8 Fordomme blomstrer
9 Roma i Skandinavien
10 Udvisning og forfølgelse af Roma i Danmark
11 Romaer udvist af Danmark til KZ lejre i Tyskland
12 Sigøjnernes religion
13 Eksterne Links

De omvandrende

Romaerne har altid vandret rundt. De stammer oprindelig fra Indien, hvor de var en stor gruppe der skulle underholde på paladserne, med sang, dans, gøgl. En ændring omkring år 800 i de øverste herskende klasser medførte at romaerne lige pludselig blev uønskede. De blev forfulgt - jaget væk fra deres job og samfund. De flygtede ud af Indien via Mellemøsten til blandt andet Egypten og videre til Østeuropa og resten af Europa. Deres lange rejse har gjort at de har optaget noget fra de mange forskellige samfund de rejste igennem.

http://www.od.dk/undervisning/roma/Artikler/histrids_kort.gif

Romaer er ikke fra Egypten

Mange tror at romaerne kommer fra Egypten. Pga. det engelske ord Gypsies - Egyptere. Det er korrekt at nogle romaer kom til Egypten, men de var kun på gennemrejse. (se vandringsvejene herunder!). Meget af den musik man i dag kan høre fra grupper med navne som Gypsy Kings eller lignende er sigøjnere/romaer - hovedsageligt fra Spanien og Frankrig, hvor der bor mange. Østeuropa har mange romaer boende. I alt er der over 12 millioner romaer rundt omkring i verden, et tal som desværre ikke nemt kan opgøres da romaer ofte ikke bliver registreret i de lande de bor i.

En arabisk historiker, Hazma af Isfahan skriver i 940, at den Sassnianske konge af Persien, Bahram Gur - spurgte Shankala, en Maharaja i Indien, om han kunne sende ham musikere og sangere til at underholde hans undersåtter som levede et misserabel liv - iflg. ham - uden musik og underholdning. Shankala sendte 12.000 mænd og kvinder, alle dansere, musikere og sangere fra Indien - til Persien. Alle disse folk modtog land og korn til at dyrke jorden. Dog spiste de kornet istedet for at så og dyrke jorden. Så kongen blev så såret over denne opførsel - at han befalede dem at skulle tjene deres løn ved fuldtids at arbejde for kongen. Den persiske poet, Firdusi, skriver i sin bog, Shah Nameh, Romaerne, men han betegner dog disse folk der skulle underholde som Liri. Hasmaz brugte ordet Zott - det er den arabiske udtale af det indiske Jat. Begge disse ord kom senere til at betyde Roma'er. Begge ord betød også, folk der stammer fra Indien, i en negativ tone.

Der er 3 grupper af Roma'er

1. gruppe, der rejste til Egypten og videre gennem nordafrika til Spanien og Frankrig.

2. gruppe rejste via mellemøsten gennem Tyrkiet til østeuropa.

3. gruppe rejste via Irak/Persien mod nord helt op til nordeuropa.

Grupperne kan skelnes pga mangel på nogle ord, som findes i de andre grupper.

Hvor rejste sigøjnerne hen? - hvornår kom de til Europa?

Se en omfattende liste der går helt tilbage til år 400 før Kristus i Indien. Tidslinje

Underholdning og håndværk

Deres baggrund som musikere fortsatte de med at bruge - som underholdning med musik og dans til fest i de byer de kom til. De er desuden kendt for at være dygtige håndværkere til arbejde med kobber, messing, samt eksperter i at sko heste, opdrætte heste og salg af disse samt bearbejde træ og fremstilling af smykker. Sigøjnernes musik blev videreført gennem flamenco i Andalusien i det sydlige Spanien, det er sang, musik og dans. Oprindelig bestod flamenco af a cappella-sang (cante), det vil sige sang uden musik. Senere blev sangene akkompanieret af guitar (toque), håndklap palmas og baile. Toque og Baile kan også bruges uden sang (cante), selvom sangen er hjertet i flamenco. I nyere tid er andre instrumenter som cajón - et instrument, en boks der bruges som slaginstrument der kommer fra Peru, palillos kastagnetter samt basguitaren.

Forfulgt

Roma folket blev ligesom jøderne forfulgt gennem mange århundrede, også under Hitlers rædselsregime i 2. verdenskrig, hvor over 1,5 millioner romaer blev dræbt i kz-lejrene. Forfølgelserne går mange hundrede år tilbage. Indtil år 1500 var mange sigøjnere stadigvæk alm. anerkendt, de havde forskellige privilegier som kristne pilgrimme. Dog mistede de dem og blev herefter sat i forbindelse med trolddom og spionage og "forræderi mod kristendommen". Den organiserede forfølgelse af sigøjnerne blev indledt i Tyskland i 1498, da Rigsdagen vedtog at de skulle udvises, da de var forrædere af kristendommen. Herefter fulgte mange lande i Tysklands fodspor med hensyn til forfølgelse af sigøjnerne. I 1300-tallet blev mange gjort til slaver eller livegne (fuldt slaveri), de blev betragtet som ting - ikke mennesker. Livegne blev først afskaffet i Rusland i 1861.

Sigøjnerne kom til Europa

En græsk munk fra Kreta, Grækenland beskriver at Sigøjnerne kom til Kreta i 1322, og at de altid var på rejse, sjældent blev mere end 30 dage samme sted. De boede i deres små sorte telte. Søndag den 17. august 1427 ankom de første sigøjnere til Paris. De kom som kristne pilgrimme, de var en lille gruppe på 12 personer, en hertug, en greve og 10 mand, alle til hest. Denne gruppe sigøjnere fortalte at de kom fra Lille Egypten, et område ved den græsk/tyrkiske grænse. Sigøjnerne blev venligt modtaget som pilgrimme, der var på vandring som bod, afsoning af deres synd, fordi de havde fornægtet troen på Gud, da de blev angrebet af muslimske tyrkere og tvunget til at konvertere til islam. Men senere fandt tilbage til troen på den kristne Gud.

Fordomme blomstrer

De lokale beboere i Paris kom hurtig med nedsættende tanker om sigøjnerne. Øjenvidneberetninger fra 1427 igen fra Paris, beskriver at børnene havde flere huller i ørerne, med store øreringe. Mændene var meget mørke i huden med krøllet hår. Kvinderne var så "grimme og sorte, som man kan tænke sig". Kvinderne var troldkvinder der kunne spå om fremtiden. Det gav ofte splid i familierne - når "sandheden kom frem". De blev også anklaget for tyveri. Den person der havde hørt dette, kontaktede selv sigøjnerne og oplevede ikke at rygterne var sande, tværtimod. Men de var ilde set af den katolske kirke, så ærkebiskoppen i Paris satte med en straffeprædiken i kirkerne sigøjnerne i et ilde lys. De blev bandlyst af kirken, sammen med de franskmænd der havde ladet sig spå. Gruppen måtte herefter forlade Paris.

Roma i Skandinavien

De første ankom til Danmark i år 1505 fra Skotland. De havde et "letter of recommendation", anbefalelsesbrev med fra Kong James d. 4. af Skotland til Kong Hans af Danmark, hans onkel. Samme år kom andre sigøjnere fra Tyskland til Danmark. Junker Jørger af Egypten ankom til Jylland og modtog et frit-lejde brev fra Prins Frederik.

Udvisning og forfølgelse af Roma i Danmark

Allerede i 1533 kom de første angreb fra den danske Konge Christian II - der befalede at alle sigøjnere skulle udvises fra riget inden 3 måneder. Enkelte gange har man sågar beordret dødstraf for de illegale indvandrere. Kongen udsendte et brev, hvor han beskyldte mange adelsmænd for at have hjulpet sigøjnerne. I brevet stod der at alle der hjalp sigøjnere skulle straffes - samt at dem der dræbte en sigøjner kunne beholde hans ejendele. Hvis en lokal administrator ikke adlød loven og anholdte sigøjnerne, kunne han stilles til ansvar og blive krævet at betale for de "skader sigøjnerne lavede i hans område". Beløbet var en anseelig straf for ikke at adlyde loven. Sigøjnerne rejste herefter rundt i små grupper, så de ikke var så nemme at finde. Kong Frederik II skrev et nyt brev om sigøjnerne, dog med en noget mildere tone end fra Christian den II. Peder Oxe blev sendt fra København til Jylland for at hente sigøjnerne til København, for der at arbejde som smede og på galejerne. I 1578 skrev Biskoppen i Odense til sine præster, at de ikke måtte ægtevie sigøjnere - samt at de skulle begraves uden for kirkegårdens område, som om de var tyrkere - dvs. ikke kristne. I 1589 blev loven om udvisning fra Danmark igen taget op - med en økonomisk afstraffelse til de sigøjnere som ikke rejste ud af landet. I begyndelsen af det 19 århundrede var der en meget lille immigration af sinti og jenisch familier. Senere kom små grupper af vlah roma folk til landet. Nogle af de sidste der blev udvist af Danmark var i 1913, en omrejsende musikgruppe kaldet Marietta's - en optælling i 1939 viste at der ikke var flere sigøjnere i Danmark.

Romaer udvist af Danmark til KZ lejre i Tyskland

Så sent som i 1875 indførtes en lov i Danmark, en fremmedlov, hvor man forbød "tatere" og andre "rejsende" af opholde sig inden for rigets grænser. Denne lov blev først ophævet i 1953. Danmark var dermed årsag til at mange sigøjnere som flygtede væk fra Tyskland til Danmark - væk fra de tyske nazister - blev afvist ved den dansk/tyske grænse af det danske politi allerede i 1933, de ville helt til Norge, for at komme væk fra grusomhederne i Tyskland. En af sigøjnerne var Joseph Czardas, i en gruppe med 68 personer som kom helt nede fra Spanien. De ville til Norge, da de erfarede om grusomheder mod sigøjnerne udført af nazister rundt omkring. Mange af disse sigøjnere blev sendt retur til Tyskland - ofte til den visse død i nazisternes kz-lejre.

Omkring 1970 var der en sigøjnerlejr ved Islands Brygge i København - den blev brugt af sigøjnere der rejste rundt i Skandinavien. Der er et sted mellem 2 og 4.000 sigøjnere i Danmark. De fleste bor i området omkring Helsingør, hvor der bor omkring 500 personer. Forholdet mellem sigøjnerne og myndighederne i Helsingør er ikke særlig godt. Meget bedre går det i Skælskør som også har en del sigøjnere boende. Myndighedernes uvilje mid sigøjnerne stammer ofte fra deres voldsomme overrepresentation i kriminalitetsstatistikkerne. I perioden 1999-2000 kom en hel del flygtninge fra Slovakiet (det gamle Jugoslavien) til Danmark, efter store forfølgelser. Gamle danske sigøjnerslægter er f.eks. Benneweis-familien. Er der andre familie navne?

Sigøjnernes religion

De har ikke nogen fælles religion. Har ofte taget den "lokale religion" til sig hvor de kom frem. De var katolikker og protestanter, muslimer, jøder, hinduer hvor det var nødvendigt. Sigøjnerne fejrer en gang om året den Sorte Sarah i den sydfranske by Les Saintes-Maries de la Mer ved Middelhavets kyst.

Eksterne LinksDenne artikel er fra Wikipedia. Læs artiklen hos Wikipedia.

Boligstedet.dk
Boligsite med dagligt opdaterede boligannoncer med lejeboliger i hele landet.
Lejebolig i Aarhus
Lejebolig i København
Lejebolig i Odense
Lejebolig i Aalborg
Rejseforsikringer
Husk at kontrollere din rejseforsikring inden du tager ud at rejse. Læs mere på: Rejseforsikring
Bilforsikringer
Sammenlign bilforsikringer og find information om forsikringer til din bil på: Bilforsikring


Denne artikel er fra Wikipedia. Denne hjemmeside tager ikke resourcer fra Wikipedias hardware. Netleksikon.dk støtter Wikipedia projektet finansielt. Indholdet er udgivet under GNU Free Documentation License. Kontakt Netleksikon, hvis ophavsretten er krænket.

Antal besøgende: