Netleksikon - Et online leksikon Netleksikon er ikke blevet opdateret siden 2005. Nogle artikler kan derfor indeholde informationer der ikke er aktuelle.
Forside | Om Netleksikon

LO

Table of contents
1 LO - opbygning og struktur
2 Ledelse
3 LO's opgaver
4 Det danske arbejdsmarked

LO - opbygning og struktur

LO tager sig af Fagbevægelsens overordnede opgaver på tværs af faglige områder. LO er det forum, hvor medlemsforbundene koordinerer indsatser og holdninger, når det er hensigtsmæssigt.

LO er faglig hovedorganisation for 18 medlemsforbund, der hver især har mellem 650 og 375.000 medlemmer. I alt er således næsten 1,4 mio. lønmodtagere organiseret i et forbund under LO-paraplyen.

De 18 fagforeninger, der er medlem af LO er:

 • HK/Danmark (HK), ca. 375.000 medlemmer
 • Fagligt Fælles Forbund (3F), ca. 370.000 medlemmer
 • Fag og Arbejde (FOA), ca. 215.000 medlemmer
 • Dansk Metal, ca. 146.000 medlemmer
 • Forbundet Træ- Industri-Byg i Danmark (TIB), ca. 74.000 medlemmer
 • Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (NNF), ca. 39.000 medlemmer
 • Teknisk Landsforbund (TL), ca. 31.200 medlemmer
 • Socialpædagogernes Landsforbund (SL), ca. 31.000 medlemmer
 • Dansk EL-Forbund, ca. 30.000 medlemmer
 • RestaurationsBranchens Forbund (RBF), ca. 22.500 medlemmer
 • Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet, ca. 21.700 medlemmer
 • Malerforbundet i Danmark, ca. 13.600 medlemmer
 • Blik og Rørarbejderforbundet i Danmark, ca. 9.000 medlemmer
 • Dansk Jernbaneforbund, ca. 5.500 medlemmer
 • Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, ca. 5.400 medlemmer.
 • Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF), ca. 4.400 medlemmer
 • Dansk Artist Forbund, ca. 1.500 medlemmer
 • Spillerforeningen, ca. 650 medlemmer

Ledelse

LO's øverste myndighed er kongressen, der indkaldes hver 4. år (sidste gang i 2003). Kongressen vælger bl.a. formand og næstformand.

Siden LO's kongres i 1996 har formanden heddet Hans Jensen og næstformanden Tine Aurvig-Huggenberger.

LO's opgaver

LO er forbundenes fælles stemme i forhold til Folketinget, Regeringen og EU. LO deltager i trepartsforhandlinger om lovgivning på arbejdsmarkedsområdet og afgiver høringssvar til lovgivning på hele velfærdsområdet.

LO indgår og reviderer hovedaftaler med arbejdsgiverorganisationerne og koordinerer overenskomstforhandlinger og -konflikter i visse situationer.

LO repræsenterer medlemsforbundene i de internationale arbejdstagerorganisationer som den Nordiske Faglige Sammenslutning(NFS), den Europæiske Faglige Sammenslutning(EFS) og Frie Faglige Internationale(FFI). LO har et kontor i Bruxelles, der påvirker lovgivningsprocessen i EU. LO deltager i forhandlingerne i verdenshandelsorganisationen WTO, der fastlægger rammerne for, hvordan samhandelen mellem landene foregår og vi repræsenterer lønmodtagerne i FN-organet ILO, der er den Internationale arbejderorganisation.

LO's juridiske afdeling fører medlemsforbundenes sager i arbejdsretten og LO giver de enkelte forbund juridisk bistand på konkrete områder, når forbundene ønsker det.

Det danske arbejdsmarked

Grundstenen i LO's virke er den såkaldte 'danske model'. Det danske arbejdsmarkedssystem bygger på selvstyre - i modsætning til de fleste andre lande, hvor arbejdsmarkedet er styret af lovgivning. Den danske model betyder, at arbejdsgivere og lønmodtagere laver frivillige overenskomster om løn- og arbejdsforhold.

Ideen om, at arbejdsmarkedets parter drøfter og aftaler væsentlige spørgsmål, blev grundlagt med Septemberforliget i 1899, der senere blev til Hovedaftalen - arbejdsmarkedets grundlov. Det danske arbejdsmarked er derfor karakteriseret ved, at der ikke lovgives på centrale områder som f.eks. løn og arbejdstid, og at det er organisationerne, der aftaler spillereglerne, ikke Folketinget eller regeringen.

Denne artikel er fra Wikipedia. Læs artiklen hos Wikipedia.

Boligstedet.dk
Boligsite med dagligt opdaterede boligannoncer med lejeboliger i hele landet.
Lejebolig i Aarhus
Lejebolig i København
Lejebolig i Odense
Lejebolig i Aalborg
Rejseforsikringer
Husk at kontrollere din rejseforsikring inden du tager ud at rejse. Læs mere på: Rejseforsikring
Bilforsikringer
Sammenlign bilforsikringer og find information om forsikringer til din bil på: Bilforsikring


Denne artikel er fra Wikipedia. Denne hjemmeside tager ikke resourcer fra Wikipedias hardware. Netleksikon.dk støtter Wikipedia projektet finansielt. Indholdet er udgivet under GNU Free Documentation License. Kontakt Netleksikon, hvis ophavsretten er krænket.

Antal besøgende: