Netleksikon - Et online leksikon Netleksikon er ikke blevet opdateret siden 2005. Nogle artikler kan derfor indeholde informationer der ikke er aktuelle.
Forside | Om Netleksikon

Læhegn

Læhegnene har én funktion: at skabe læ. Da vinden er den altafgørende faktor i lokalklimaet her i landet, er det meget vigtigt at få skabt læ. Ud over denne, den vigtigste funktion, har læhegnene en række andre, mere tilfældige: at skærme mod kulde og støj, at være ly og tilholdssted for vildt og insekter, at være levested for vilde plantearter, at være spredningskorridorer for dyr og planter, at skabe rum i landskabet, og at være smukke i sig selv. Disse sidstnævnte funktioner er i og for sig overflødige, men omvendt koster det ikke ekstra at tage hensyn til dem, når man planlægger at lave læhegn. Ofte har man en række ønsker i retning af at få plejet én eller flere af disse funktioner.

Table of contents
1 Krav til hegn
2 Krav til plantevalg
3 Krav til plantekvalitet
4 Modeller for hegn
5 Se også

Krav til hegn

Som man ser, stilles der ikke særligt store krav til etableringen af hegn. Det er dog værd at bemærke, at et hegn ikke bør være for broget eller rodet at se på. Ganske som man heller ikke ønsker, at rammen om et maleri skal stjæle opmærksomheden fra selve billedet. Der findes dog en række krav til læhegnet, som er mere tekniske:

Krav til plantevalg

Der bør som nævnt stilles krav om, at hegnet består af en blanding af hårdføre og naturligt hjemmehørende træer og buske. Det afgørende i den forbindelse må være kravet om
hårdførhed. Hvis det er opfyldt, og hvis hegnet i øvrigt opfylder alle andre saglige krav, er det mindre afgørende, om planterne er "naturligt hjemmehørende". Hvad angår hårdførheden, så bør man altid foretrække planter af danske eller nordiske frøkilder eller frøkilder i oprindelseslandet, som er placeret så højt eller så udsat, at der er grund til at tro, at de vil være hårdføre i Danmark.

Krav til plantekvalitet

Plantematerialet skal altid være af bedste kvalitet, som det gælder ved alle typer af beplantninger. Det vil sige, at følgende krav skal være opfyldt:

  • Planterne skal være sorts- eller artsægte
  • Planterne skal være sygdomsfri og uden skadedyr
  • Planterne skal være saftspændte i både rod og top
  • Planterne skal overholde de krav til sortering, som de er købt efter

Modeller for hegn

Der er tre hovedtyper af hegn: Det énrækkede hegn, det trerækkede hegn og læbæltet. Det énrækkede hegn bruges mest på steder, hvor der er brug for et hegn, som fylder mindst muligt. Da hegnet nødvendigvis må holdes klippet for at være tæt, skal det bestå af samme planteart. Det giver en pænt ensartet hegnsflade, men det rummer også fare for, at hegnet kan dø, hvis en bestemt sygdom rammer planterne. Det trerækkede hegn er for tiden (2005) den mest brugte hegnstype. Her kan man lade være med at klippe, og det betyder, at man kan bruge mange forskellige arter i samme hegn. Man planter ofte i afstande mellem 1,25 og 1,50 meter. Række- og planteafstanden bør først og fremmest tage hensyn til lævirkningen, men derudover vil det være klogt at give plads, så man kan køre mellem rækker og planter med motortrukne redskaber. Man planter, så træer og buske supplerer hinanden, og sådan at hegnet får den størst mulige levetid. Nogle planter vil være
ammetræer eller –buske.

Læbæltet er et mangerækket hegn, som bruges på steder, hvor man på den ene side kan tillade sig at bruge et betydeligt areal til hegnet, og hvor man på den anden side vil sikre sig, at hegnet har en fladevirkning med to randzoner. Det øger hegnets værdi i vildtplejen og i bevaring af biodiversitet i landskabet. Desuden har læbæltet også den gunstige virkning, at det skaber et bedre og mere stabilt læ for de marker, som ligger bagved det.

Se ogsåDenne artikel er fra Wikipedia. Læs artiklen hos Wikipedia.
Bolig.com
Boligsite med dagligt opdaterede boligannoncer med lejeboliger og andelsboliger.
Andelsbolig i København
Lejebolig i København
Selvsalg
Realkreditlån
Boligadvokat
Rejseforsikringer
Husk at kontrollere din rejseforsikring inden du tager ud at rejse. Læs mere på: Rejseforsikring
Bilforsikringer
Sammenlign bilforsikringer og find information om forsikringer til din bil på: Bilforsikring


Denne artikel er fra Wikipedia. Denne hjemmeside tager ikke resourcer fra Wikipedias hardware. Netleksikon.dk støtter Wikipedia projektet finansielt. Indholdet er udgivet under GNU Free Documentation License. Kontakt Netleksikon, hvis ophavsretten er krænket.

Antal besøgende: