Netleksikon - Et online leksikon Netleksikon er ikke blevet opdateret siden 2005. Nogle artikler kan derfor indeholde informationer der ikke er aktuelle.
Forside | Om Netleksikon

Jyske Lov

Med Lov skal Land Bygges... - sådan begynder fortalen til Jyske Lov, der er udstedt af kong Valdemar_2._Sejr i 1241, gældende for Fyn og Jylland til Ejderen, som i Danmark er den ældste stadigt gældende i landet, på de punkter som ikke er afløst af senere love. Den første officielle lov i Danmark var dog Skånske Lov, som blev nedskrevet nogen gang mellem 1202 og 1216.

Loven var klart inspireret af kirkeretten (Biskop Gunner fra Viborg var en af hovedforfatterne), og den indførte som noget nyt bevisførelse og vidneførsel istedet for blodhævn og muligheden for at sværge sig fri.

Den var en af de såkaldte landskabslove, som først afløstes af Danske_Lov i 1683.

Nogle mener at jyske lov har været gældende for hele landet, for på trods af navnet er den givet på et møde for landets stormænd i Vordingborg.

I Sønderjylland gjaldt dele af Jyske Lov helt frem til år 1900, (en enkelt paragraf om at den som fanger en bisværm, må beholde den, selv om man ved hvem den tilhører).

Fortalen, som altså via kirkerettens arvegods, repræsenterer en slags fælleseuropæisk kulturgods fortsætter : Men ville hver mand nøjes med sit eget, og lade andre nyde lige ret, da behøved man ikke nogen lov. ... Dr. juris Stig Iuul skriver i 1942 i Lov og Ret i Danmark:

...det taler til ære for dansk retskultur i middelalderen at det smukke billede af det ideale samfund, som fortalen giver, har kunnet finde sin plads i dansk ret, på en så afgørende måde, at det af eftertiden føltes som udtryk for national dansk retsopfattelse...

Førsteudgaven af Jyske Lov fra 1241 er i dag opbevaret på Kungliga Biblioteket i Stockholm, da den blev krigsbytte i Karl Gustav-krigen og ikke siden er leveret tilbage.

Bagmændene

fra afslutningen af fortalen: Vide skal alle, der ser denne bog, at kong Valdemar, den anden søn af Valdemar, der var Sankt Knuds søn, da han havde været konge i ni og tredive vintre, og der var gået tusind og to hundrede og fyrretyve vintre, efter at Vor Herre var født, i den næstfølgende marts måned lod skrive denne bog og gav denne lov, som her står skrevet på dansk, i Vordingborg med samtykke af sine sønner, der var til stede, kong Erik, hertug Abel og junker Christoffer og Uffe, der da var ærkebiskop i Lund, og biskop Niels i Roskilde, biskop Iver i Fyn, biskop Peder i Århus, biskop Gunner i Ribe, biskop Gunner i Viborg, biskop Jens i Vensyssel og biskop Jens i Hedeby og desuden med samtykke af alle de bedste mænd, der er i hans rige.


Kilder og henvisninger

  • Jyske Lov i internetversion digitaliseret af Det Kgl. Bibliotek.

  • Håndbog for Danske Lokalhistorikere.
  • Dr. juris Stig Iuul : Lov og Ret i Danmark


Denne artikel er fra Wikipedia. Læs artiklen hos Wikipedia.
Boligstedet.dk
Boligsite med dagligt opdaterede boligannoncer med lejeboliger i hele landet.
Lejebolig i Aarhus
Lejebolig i København
Lejebolig i Odense
Lejebolig i Aalborg
Rejseforsikringer
Husk at kontrollere din rejseforsikring inden du tager ud at rejse. Læs mere på: Rejseforsikring
Bilforsikringer
Sammenlign bilforsikringer og find information om forsikringer til din bil på: Bilforsikring
Varmepumpepuljen
Varmepumpepulje åbner i 2023. Få tilskud til varmepumpe. Varmepumpepuljen


Denne artikel er fra Wikipedia. Denne hjemmeside tager ikke resourcer fra Wikipedias hardware. Netleksikon.dk støtter Wikipedia projektet finansielt. Indholdet er udgivet under GNU Free Documentation License. Kontakt Netleksikon, hvis ophavsretten er krænket.

Antal besøgende: