Netleksikon - Et online leksikon Netleksikon er ikke blevet opdateret siden 2005. Nogle artikler kan derfor indeholde informationer der ikke er aktuelle.
Forside | Om Netleksikon

Jesus af Nazareth

Jesus af Nazareth er en historisk person, som ifølge Bibelen er Guds søn. Kristus, den latinske form af græsk (ho) Khristos som betyder 'den salvede' og svarer til det hebræiske ord Messias, er det tilnavn eller titel Jesus er givet for at markere hans specielle status.

På dansk har man bibeholdt den latinske kasusbøjning af Kristus (endnu i 1800-tallet skrevet Christus), således genitiv: Kristi fødsel; i salmebogen endog vokativ: Mægtigste Kriste. Da Kristus ikke kan tage bestemthedsendelse, brugte ældre danske bibeloversættelser formen den Christus. Nu om dage opfattes Kristus nærmest som et egennavn som ikke behøver nogen artikel.

Jesu fødsel

Vores tidsregning er baseret på hans formodede fødselsår, som år 1. Der er de problemer: at verden blev skrevet i mandtal år 4 e.Kr, og at hans forældre måtte flygte til Ægypten med ham år 4 f.Kr

År 0 findes ikke. Året før år 1 er derfor år 1 f.Kr

Jesu Søskende

* Mange kristne mener at Jesus af Nazareth var enebarn, I Bibelen findes Jesu historie i Det Nye Testamente som består af de fire evangelier Matthæusevangeliet, Markusevangeliet, Lukasevangeliet og Johannesevangeliet.

At Jesus var født i Betlehem erfarer vi i Matthæus- og Lukasevangeliet. Disse to evangelister (som skrev uafhængigt af hinanden) har altså kendt en tradition herom, og de har været opmærksomme på det påfaldende i at Jesus ikke desto mindre voksede op i Nazareth. De har forklaret denne ejendommelighed hver på sin måde: Lukas, som lader Josef og Maria have deres hjem i Nazareth (hvor bebudelsen finder sted), motiverer flytningen til Betlehem med den af kejser Augustus beordrede folketælling. Matthæus antyder ikke noget om at familien rejste til Betlehem; man får indtryk af at denne by var deres hjem. Først efter flugten til Egypten (foranlediget af Herodes' massakre på de uskyldige børn - en episode som Lukas ikke kender) lader Mattæus familien flytte til Nazaret. Af disse og andre grunde må man slutte at de to evangelisters beretninger om Jesu fødsel ikke begge kan være historiske i alle enkeltheder.

Det er bemærkelsesværdigt, men ofte overset, at Paulus, til trods for den centrale plads som Jesus har i hans breve (som er skrevet inden Paulus' død i 60erne) intet beretter om Jesu liv eller virksomhed forud for den sidste nadver. Om Jesu fødsel hører vi kun at "da Tidens Fylde kom, udsendte Gud sin Søn, født af en Kvinde, født under Loven" (Gal.4,4). Paulus siger således intet om at Jesus var født af en jomfru. Enten har han ikke kendt denne tradition (som ikke er bevidnet før i slutningen af 1. århundrede), eller han har misbilliget den fordi den mindede ham om hedenske religioner. Ihvert fald så må hans forældre havde været gift, og ikke kun trolovet.

Der findes desuden nogen senere evangelier, som ikke er optaget i biblen bl.a. Thomas-evangeliet, som godt nok er nedskrevet senere end de fire første, men som tilgengæld er mindre redigeret og derfor følger den mundlige tradition, som ligger til grund for evangelierne mere ordret.

Der findes mange ideer om Jesus, blandt andet har flere ment at det er to forskelige historiske Jesus'er, som er blandet sammen i Det Nye Testamente, da det var et almindeligt navn på den tid.

Den største statue af Kristus kan ses i Rio de Janeiro. Men der findes ingen samtidige billeder og figurer af ham, da jøderne havde billedforbud.Denne artikel er fra Wikipedia. Læs artiklen hos Wikipedia.

Boligstedet.dk
Boligsite med dagligt opdaterede boligannoncer med lejeboliger i hele landet.
Lejebolig i Aarhus
Lejebolig i København
Lejebolig i Odense
Lejebolig i Aalborg
Rejseforsikringer
Husk at kontrollere din rejseforsikring inden du tager ud at rejse. Læs mere på: Rejseforsikring
Bilforsikringer
Sammenlign bilforsikringer og find information om forsikringer til din bil på: Bilforsikring
Varmepumpepuljen
Varmepumpepulje åbner i 2023. Få tilskud til varmepumpe. Varmepumpepuljen


Denne artikel er fra Wikipedia. Denne hjemmeside tager ikke resourcer fra Wikipedias hardware. Netleksikon.dk støtter Wikipedia projektet finansielt. Indholdet er udgivet under GNU Free Documentation License. Kontakt Netleksikon, hvis ophavsretten er krænket.

Antal besøgende: