Netleksikon - Et online leksikon Netleksikon er ikke blevet opdateret siden 2005. Nogle artikler kan derfor indeholde informationer der ikke er aktuelle.
Forside | Om Netleksikon

Italienske musikudtryk

Nedenfor følger en række af de i musikken hyppigst forekommende italienske og franske udtryk m. m.


Top - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

A

 • A bene placito - (It.) Efter forgodtbefindende; Sædvanligtvis noget langsommere.
 • A cappella - (It.) I kapelstil. Flerstemmig korsang uden instrumentel ledsagelse.
 • A capriccio - Lunefuldt; let og spøgende.
 • A deux mains - Betegner at der skal spilles tohændigt.
 • A tempo - Stykkets oprindelige hovedtempo genoptages; tilbagevenden til tidligere tempo. Buges efter et stykke, der er rubato.
 • A vista - Fra bladet
 • Abbandonatamente - (It.) Henført, inderligt. Med passioneret hængivenhed.
 • Abbassamento - nedadgående taktslag; nederste hånd ved krydsning af hænderne i klaverspil
 • Accelerando (accel.) - (It.) Tiltagende i hurtighed, ilende; stadigt hurtigere.
 • Ad libitum (ad lib.) - Efter behag.
 • Adagietto - Temmelig langsomt.
 • Adagio - (It.) Langsomt.
 • Adirato - (It.) Heftigt.
 • Affettuoso - Med lidenskabeligt udtryk.
 • Affrettando - (It.) Hastigt.
 • Agevole - (It.) Let. Med lethed i fremførelsen.
 • Agitato - Uroligt; heftigt; bevæget.
 • Al - Til.
 • Al segno - Til tegnet. Stykket gentages, indtil man når et særlig fremhævet tegn.
 • All'ottava - Noderne spilles en oktav højere eller dybere end noteret, alt efter som betegnelsen står over eller under vedkommende system.
 • Alla marcia - March-agtigt; I March-takt.
 • Allargando - Mere bredt
 • Allegretto - Mindre hurtigt end Allegro.
 • Allegro moderato - (It.) Jævnt hurtigt.
 • Allegro - Hurtigt.
 • Allentando - aftagende i hurtighed
 • Amabile - (It.) Elskværdigt; kærligt; blidt.
 • Amore (con a.) - Med Hengivelse; med ømhed.
 • Amoroso - (It.) Hjerteligt, følt, inderligt.
 • Andante - (It.) Tempo imellem adagio og allegro (gående; jævnt).
 • Andantino - (It.)Lidt hurtigere end andante, men langsommere end Allegretto.
 • Animato - Med sjæl; med følelse, (besjælet; bevæget).
 • Animoso - (It.) Fyrigt. Modigt.
 • Appassionato - (It.) Lidenskabeligt.
 • Arioso - Syngende.
 • Ardente - brændende, fyrigt
 • Arpeggio (arp.) - Brudt tonerække, efterlignende greb i harpen.
 • Assai - Meget.
 • Assaï - Meget; forstærket tempo.
 • Assoluto - Ubunden; frit.
 • Attacca - Videre uden afbrydese eller pause.

B

 • Ballade - I klavermusikken en komposition af eventyrlig, romantisk karakter.
 • Barcarole - Gondolsang. (en arbejdssang)
 • Bene - Godt.
 • Berceuse - Vuggesang eller komposition af lignende karakter.
 • Bis - To gange
 • Brillante - Glimrende.
 • Brio (con b.) - Med liv; livligt.

C

D

 • Da   Fra.
 • Da capo (D. C.) - Stykket gentages forfra.
 • Dal segno - Gentages fra dal segno-tegn.
 • Decrescendo (decresc.) - Aftagende i styrke.
 • Delicato - Smagfuldt; blidt.
 • Diminuendo (dim.) - = Decrescendo, aftagende i styrke.
 • Disharmoni - Misklang.
 • Divertimento; Divertissement (fransk), Potpourri - Underholdende sammenarbejdelse af lettere musik.
 • Dolce - Blødt; blidt.
 • Dolcissime - Så blidt som muligt.
 • Dolore (con d.) - Med smerte; smertefuldt; bedrøvet.

E

F

G

 • Giocoso - Spøgende; muntert.
 • Giusto - Tempo g. passende; tempoet afmålt efter stykkets karakter.
 • Glissando - Let glidende.
 • Grandezza - Værdighed.
 • Grave - Tungt, alvorligt; langsomt tempo.
 • Grazioso - Yndefuldt.

I

 • Imitando - Efterlignende.
 • Impetuoso - Løssluppent; fremstormende.
 • Impromptu - Improviseret musikstykke, der ikke bindes af reglerne for opbygning af en sats.
 • Innocente - Uskyldigt; naturligt.
 • Inquieto - Uroligt.
 • Intermezzo - Mellemspil.
 • Introduzione, Introitus - Indledning.

K

 • Kvartet - Komposition for fire, selvstændige stemmer eller instrumenter.
 • Kvintet - Komposition for fem, selvstændige stemmer eller instrumenter.

L

M

 • M. M; Maelzels Metronom - Stående over et musikstykke og efterfulgt af en node og et Tal betegner disse bogstaver et nøjagtigt udmålt tempo. Den angivne nodeværdi svarer til varigheden af een Svingning af pendulet i Maelzels metronom, (Taktmåler), når det er indstillet på det anførte Tal.
 • Maestoso - Majestætisk.
 • Maestoso - Majestætisk.
 • Maggiore - Durtonart.
 • Main (fransk) - Hånd. Højre, (venstre), Hånd.
 • Marcato - Markeret.
 • Marcato - Støt; markeret.
 • Martellando - Hamrende.
 • Martellato - Hamret; kraftigt Anslag.
 • Marziale - Krigersk.
 • Meno - Mindre.
 • Mezzo - Halv.
 • Mezzoforte - Halvkraftigt.
 • Minore - Molltonart.
 • Misterioso - Mystisk; hemmelighedsfuldt.
 • Moderato - Behersket tempo, liggende mellem Allegro og Allegretto.
 • Molto - Meget.
 • Morando - Tøvende.
 • Morendo - Hendøende.
 • Mosso - Bevæget.
 • Mosso - Bevæget; livligt.
 • Motetter - Flerstemmig kirkesang, uden instrumental ledsagelse (a capella).

 • Moto - Bevægelse.

N

 • Non - Ikke.
 • Non troppo - Ikke for meget.

O

 • Ostinato - Vedholdende.
 • Opus (Op.) - Efterfulgt af et tal betegnes hermed vedkommende værks nummer i komponistens produktion.
 • Ossia - Eller; f. Eks. når komponisten har vedføjet en lettere udførelse af en passage el. l.
 • Ouverture (fransk) - Indledningsmusik; Forspil.

P

 • Parlando - Talende.
 • Passione Lidenskab.
 • Pastorale Musikstykke med landlig-idyllisk grundtone.
 • Pathétique (fransk) Ophøjet; betagende.
 • Perdendosi Hendøende.
 • Pesante Med Vægt.
 • Piacevolo Fornøjeligt; sorgløst.
 • Piano - Svagt.
 • Piano (p.) Svagt.
 • Pianissimo (pp.) Meget svagt.
 • Piano Pianissimo (ppp.) Så svagt som muligt.
 • Pianissimo (pp.) Meget svagt.
 • pianissimo (meget svagt)
 • Pittoresque: Billedligt
 • Piu - Mere.
 • Più (mere)
 • pizzicato (knipsende på strengene)
 • Placido - Rolig.
 • Poco; poco a poco - Lidt; lidt efter lidt.
 • poco (lidt)
 • Poi Derefter.
 • Pomposo Pompøst; pragtfuldt.
 • Portamento Med foredrag.
 • portato (båret)
 • Postludium - Efterspil.
 • prestissimo (meget hastigt)
 • presto (hastigt)
 • Presto; prestissimo - Hurtigt; meget hurtigt.
 • Presto; prestissimo - Hurtigt; meget hurtigt.
 • prima vista (fra bladet)
 • Prima volta - Første Gang.
 • Primo - Første.
 • Præludium - Forspil.

Q

 • Quasi Ligesom; efterlignende.
 • Quatre mains (q. m.) (fransk) Firhændig.
 • Quieto Roligt.

R

 • rallentando (med aftagende hurtighed)
 • religioso (andægtigt)
 • rinforzando (pludeligt kraftigere)
 • ritardando (med aftagende tempo)
 • ritenuto (i tilbageholdt tempo)
 • Rallentando (rall.) Lidt efter lidt langsommere.
 • Rapido Raskt; kvikt.
 • Refrain Omkvæd.
 • Rhapsodi Fantasi over folkemelodier.
 • Rigoroso Taktfast.
 • Rinforzando (rf.) Pludseligt stigende i Styrke.
 • Ritardando, Ritenuto (rit.) = Rallentando.
 • Rondo Livligt Musikstykke, hvor der stadig vendes tilbage til et hovedtema.
 • Rubato Frit tempo; frit foredrag.

S

 • Sats Afdeling at større musikværk, sonate, Symfoni etc.
 • Scherzo Sats af livlig, spøgende Karakter.
 • Scherzando Spøgende.
 • secco (tørt)
 • Secondo Anden.
 • Segno Tegn. Jfr. al segno.
 • Semplice Ligefrem fordringsløs.
 • Sempre Stedse; hele tiden.
 • Sentimento Følelse.
 • Senza Uden.
 • Serenade Aftenmusik.
 • Serioso Alvorligt; højtideligt.
 • sereno (muntert)
 • serio (alvorsfuldt)
 • sforzato (stærkt betonet)
 • Sforzato (sf.) Stærk Fremhævelse af den særlig beregnede Node.
 • Simile Vedblivende på samme måde (for at undgå vedholdende brug af accentueringstegn o. li.
 • Slentando (Langsommere)
 • smorzando (hendøende)
 • Solo Alene.
 • solenne (alvorligt)
 • Sonate Musikstykke i flere afdelinger, opbygget og tematisk behandlet efter faste regler
 • Sonatine Lille Sonate.
 • Sonore Kiangfuldt.
 • Sopra; come sopra Som ovenfor.
 • sostenuto (udholdt)
 • Sotto voce Dæmpet; med halv Stemme.
 • staccato (skarpt)
 • strigendo (ilende) faste Regler.
 • Sostenuto Udholdt; noget lignende Andante.
 • Spirituoso; con spirito åndfuldt; vittigt; kvikt.
 • Staccato (stacc.) Kort; afsnubbet.
 • Stretto; stringendo ilende.
 • Subito Pludselig overraskende.
 • Symfoni Orkesterværk i Sonatestil.

T

 • tenuto (udholdt)
 • tranquillo (roligt)
 • Tanto - Meget.
 • Tenuto - udholdt
 • Tarantel - Italiensk Dans; Musikstykke, efterlignende en sådan i Rytme og Tempo.
 • Tranquillo - Roligt.
 • Tremolo; tremolando - Bævende; vibrerende.
 • Trio Komposition for tre selvstændige Instrumenter. Betegner også den cantabile midtersats i en scherzo, march el. l.
 • Troppo - For meget.
 • Tutti - Alle; forekommer ofte i Klaverudtog af symfonier for at betegne, at her spilles af det fulde Orkester.

U

 • Unisono (Unison) - i enklang, det vil sige med samme melodi i alle stemmerne.
 • Uno - En.

V

ZDenne artikel er fra Wikipedia. Læs artiklen hos Wikipedia.

Bolig.com
Boligsite med dagligt opdaterede boligannoncer med lejeboliger og andelsboliger.
Andelsbolig i København
Lejebolig i København
Selvsalg
Realkreditlån
Boligadvokat
Rejseforsikringer
Husk at kontrollere din rejseforsikring inden du tager ud at rejse. Læs mere på: Rejseforsikring
Bilforsikringer
Sammenlign bilforsikringer og find information om forsikringer til din bil på: Bilforsikring


Denne artikel er fra Wikipedia. Denne hjemmeside tager ikke resourcer fra Wikipedias hardware. Netleksikon.dk støtter Wikipedia projektet finansielt. Indholdet er udgivet under GNU Free Documentation License. Kontakt Netleksikon, hvis ophavsretten er krænket.

Antal besøgende: