Netleksikon - Et online leksikon Netleksikon er ikke blevet opdateret siden 2005. Nogle artikler kan derfor indeholde informationer der ikke er aktuelle.
Forside | Om Netleksikon

Isotoptabel (komplet)

Denne isotoptabel viser alle grundstoffers kendte isotoper, sorteret efter stigende atomnummer fra venstre til højre og stigende antal neutroner fra top til bund. Isotopers radioaktive halveringstider er kategoriseret i intervaller og vist ved isotopens cellefarve. Isotoper, der har flere forskellige henfaldsvarianter, vises ved at cellen har forskellig for- og baggrundsfarve.

Denne tabel kan også ses i mindre bidder, se Isotoptabel (delt).

Halveringstid
ElUstabil
El1-10 dage
El10-100 dage
El100 dage - 10 år
El10-10,000 år
El>10,000 år
ElNaturligt radioaktivt
ElStabil

Komplet liste over kendte isotoper
p12
HHe34
nHLiBe56
1D3HeBC7
2T4He5Li6Be8CN8
35He6Li7Be8B9CO9
46He7Li8Be9B10C11NF10
58Li9Be10B11C12N13ONe11
68He9Li10Be11B12C13N14ONa12
711Be12B13C14N15O16F17NeMg13
811Li12Be13B14C15N16O17F18Ne19Na20MgAl14
914B15C16N17O18F19Ne20Na21MgSi15
1014Be15B16C17N18O19F20Ne21Na22Mg23AlP16
1117C18N19O20F21Ne22Na23Mg24Al25SiS17
1217B18C19N20O21F22Ne23Na24Mg25Al26Si27PCl18
1319C20N21O22F23Ne24Na25Mg
26Al
27Si28P29SAr19
1421N22O23F24Ne25Na26Mg27Al28Si29P30S31ClK20
1523O24F25Ne26Na27Mg28Al29Si30P31S32Cl33ArCa
1624O25F26Ne27Na28Mg29Al30Si31P32S33Cl34Ar35K21
1727Ne28Na29Mg30Al31Si32P33S34Cl35Ar36K37CaSc22
1829Na30Mg31Al32Si33P34S35Cl36Ar37K38CaTi23
1930Na31Mg32Al33Si34P35S36Cl37Ar38K39Ca40Sc41TiV24
2031Na32Mg33Al34Si35P36S37Cl38Ar39K40Ca41Sc42TiCr25
2132Na34Al35Si36P37S38Cl39Ar40K41Ca42Sc43Ti44V45CrMn26
2233Na36Si37P38S39Cl40Ar41K42Ca43Sc44Ti46CrFe27
2338P39S40Cl41Ar42K43Ca44Sc45Ti46V47Cr49FeCo28
2439P40S41Cl42Ar43K44Ca45Sc46Ti47V48Cr49Mn50FeNi29
2542Cl43Ar44K45Ca
46Sc
47Ti48V49Cr50Mn51Fe53NiCu30
2643Cl44Ar45K46Ca47Sc48Ti49V50Cr51Mn52Fe53Co54NiZn31
2745Ar46K47Ca48Sc49Ti50V51Cr
52Mn
53Fe54Co55Ni57ZnGa32
2846Ar47K48Ca49Sc50Ti51V52Cr53Mn54Fe55Co56NiGe
2948K49Ca50Sc51Ti52V53Cr54Mn55Fe56Co57Ni58Cu61Ge
3049K50Ca51Sc52Ti53V54Cr55Mn56Fe57Co58Ni59Cu60Zn
3150K53Ti54V55Cr56Mn57Fe
58Co
59Ni60Cu61Zn33
3255V56Cr57Mn58Fe59Co60Ni61Cu62Zn63Ga64GeAs34
3357Cr58Mn59Fe
60Co
61Ni62Cu63Zn64Ga65GeSe3536
3459Mn60Fe61Co62Ni63Cu64Zn65Ga66Ge68SeBrKr37
3561Fe62Co63Ni64Cu65Zn66Ga67Ge68As69SeRb
3662Fe63Co64Ni65Cu66Zn67Ga68Ge69As70Se72Kr38
3764Co65Ni66Cu67Zn68Ga69Ge70As71Se72Br73Kr74RbSr39
3866Ni67Cu68Zn69Ga70Ge71As72Se73Br74Kr75RbY40
3967Ni68Cu69Zn70Ga
71Ge
72As73Se74Br75Kr76Rb77SrZr
4068Ni69Cu70Zn71Ga72Ge73As74Se75Br76Kr77Rb78Sr
4170Cu71Zn72Ga73Ge74As75Se76Br77Kr78Rb79Sr81Zr41
4272Zn73Ga74Ge75As76Se
77Br
78Kr79Rb80Sr81Y82ZrNb42
4373Zn74Ga75Ge76As
77Se
78Br
79Kr
80Rb81Sr82Y83Zr84NbMo
4474Zn75Ga76Ge77As78Se
79Br
80Kr81Rb82Sr83Y84Zr43
4575Zn76Ga77Ge78As
79Se
80Br
81Kr
82Rb
83Sr
84Y85Zr86Nb87MoTc
4676Zn77Ga78Ge79As80Se81Br82Kr83Rb84Sr85Y86Zr87Nb88Mo44
4777Zn78Ga79Ge80As81Se
82Br
83Kr
84Rb
85Sr
86Y87Zr88Nb89Mo90TcRu45
4879Ga80Ge81As82Se83Br84Kr85Rb86Sr
87Y
88Zr89Nb90Mo91Tc92RuRh46
4980Ga81Ge82As83Se84Br
85Kr
86Rb
87Sr
88Y
89Zr
90Nb91Mo92Tc93RuPd4748
5081Ga82Ge83As84Se85Br86Kr87Rb88Sr
89Y
90Zr
91Nb
92Mo93Tc94Ru95RhAgCd
5182Ga83Ge84As85Se86Br87Kr88Rb89Sr
90Y
91Zr
92Nb
93Mo
94Tc95Ru96Rh97Pd
5283Ga84Ge85As86Se87Br88Kr89Rb90Sr
91Y
92Zr
93Nb
94Mo
95Tc
96Ru97Rh98Pd99Ag100Cd49
5386As87Se88Br89Kr90Rb91Sr92Y93Zr
94Nb
95Mo
96Tc
97Ru98Rh99Pd100Ag101CdIn505152
5487As88Se89Br90Kr91Rb92Sr93Y94Zr
95Nb
96Mo
97Tc
98Ru
99Rh
100Pd101Ag102CdSnSbTe
5589Se90Br91Kr92Rb93Sr94Y95Zr96Nb97Mo98Tc99Ru100Rh101Pd102Ag103Cd104In107Te
5691Br92Kr93Rb94Sr95Y96Zr97Nb98Mo
99Tc
100Ru
101Rh
102Pd103Ag104Cd105In108Te
5791Se92Br93Kr94Rb95Sr96Y97Zr98Nb99Mo100Tc101Ru102Rh103Pd104Ag105Cd106In107Sn109Te5354
5894Kr95Rb96Sr97Y98Zr99Nb100Mo101Tc102Ru
103Rh
104Pd
105Ag
106Cd107In108SnIXe55
5995Kr96Rb97Sr98Y99Zr100Nb101Mo102Tc103Ru104Rh105Pd
106Ag
107Cd108In109Sn110Sb111Te113XeCs
6097Rb98Sr99Y100Zr101Nb102Mo103Tc104Ru
105Rh
106Pd
107Ag
108Cd109In110Sn111Sb112Te56
6197Kr98Rb99Sr100Y101Zr102Nb103Mo104Tc105Ru106Rh
107Pd
108Ag
109Cd110In111Sn112Sb113Te115Xe116CsBa
6299Rb102Zr103Nb104Mo105Tc106Ru107Rh108Pd
109Ag
110Cd
111In
112Sn113Sb114Te115I116Xe117Cs
63102Y104Nb105Mo106Tc107Ru108Rh109Pd
110Ag
111Cd
112In
113Sn
114Sb115Te116I117Xe118Cs119Ba57
64105Nb106Mo107Tc108Ru109Rh110Pd
111Ag
112Cd
113In
114Sn115Sb116Te117I118Xe119CsLa
65106Nb107Mo108Tc109Ru110Rh111Pd112Ag
113Cd
114In
115Sn116Sb117Te118I119Xe120Cs121Ba
66108Mo109Tc110Ru111Rh112Pd113Ag114Cd
115In
116Sn117Sb118Te119I120Xe121Cs122Ba
67110Tc111Ru112Rh113Pd114Ag
115Cd
116In
117Sn
118Sb
119Te
120I121Xe122Cs123Ba58
68112Ru113Rh114Pd115Ag116Cd117In118Sn119Sb120Te121I122Xe123Cs124Ba125LaCe
69113Ru114Rh115Pd116Ag117Cd118In
119Sn
120Sb
121Te
122I123Xe124Cs125Ba126La
70116Pd117Ag118Cd119In120Sn121Sb122Te123I124Xe125Cs126Ba127La59
71117Pd118Ag119Cd120In
121Sn
122Sb
123Te
124I125Xe126Cs127Ba128La129CePr60
72118Pd119Ag120Cd121In122Sn123Sb124Te125I126Xe127Cs128Ba129La130CeNd
73120Ag121Cd122In
123Sn
124Sb
125Te
126I
127Xe
128Cs129Ba130La131Ce132Pr616263
74121Ag122Cd123In124Sn125Sb126Te127I128Xe129Cs130Ba131La132Ce133Pr134NdPmSmEu
75122Ag124In
125Sn
126Sb
127Te
128I
129Xe
130Cs
131Ba
132La133Ce134Pr135Nd137Sm64
76123Ag124Cd125In126Sn127Sb128Te129I130Xe131Cs132Ba133La134Ce135Pr136Nd137Pm138Sm139EuGd
77126In127Sn128Sb
129Te
130I
131Xe
132Cs
133Ba
134La135Ce136Pr137Nd138Pm139Sm140Eu65
78127In128Sn129Sb130Te131I132Xe133Cs134Ba135La136Ce137Pr138Nd139Pm140Sm141Eu142GdTb66
79128In129Sn130Sb
131Te
132I133Xe
134Cs
135Ba
136La137Ce138Pr139Nd140Pm141Sm142Eu143GdDy676869
80129In130Sn131Sb132Te133I134Xe
135Cs
136Ba
137La138Ce139Pr140Nd141Pm142Sm143Eu144GdHoErTm70
81130In131Sn132Sb133Te134I135Xe
136Cs
137Ba
138La
139Ce
140Pr141Nd142Pm143Sm144Eu145Gd146Tb147DyYb71
82131In132Sn133Sb134Te135I136Xe137Cs138Ba139La140Ce141Pr142Nd143Pm144Sm145Eu146Gd147Tb148Dy150Er151TmLu72
83132In133Sn134Sb135Te136I137Xe138Cs139Ba140La141Ce142Pr143Nd144Pm145Sm146Eu147Gd148Tb149Dy150Ho151ErHf
84134Sn135Sb136Te137I138Xe139Cs140Ba141La142Ce143Pr144Nd145Pm146Sm147Eu148Gd149Tb150Dy151Ho152Er153Tm154Yb155Lu
85136Sb137Te138I139Xe140Cs141Ba142La143Ce144Pr145Nd146Pm147Sm148Eu149Gd150Tb151Dy152Ho153Er154Tm155Yb156Lu157Hf7374
86138Te139I140Xe141Cs142Ba143La144Ce145Pr146Nd147Pm148Sm149Eu150Gd151Tb152Dy153Ho154Er155Tm156Yb158HfTaW
87140I141Xe142Cs143Ba144La145Ce146Pr147Nd
148Pm
149Sm
150Eu
151Gd152Tb153Dy154Ho155Er156Tm157Yb159Hf
88141I142Xe143Cs144Ba145La146Ce147Pr148Nd149Pm150Sm151Eu152Gd153Tb154Dy155Ho156Er157Tm158Yb160Hf162W
89142I143Xe144Cs145Ba146La147Ce148Pr149Nd150Pm151Sm
152Eu
153Gd154Tb155Dy156Ho157Er158Tm161Hf163W
90144Xe145Cs146Ba147La148Ce149Pr150Nd151Pm152Sm153Eu154Gd155Tb156Dy157Ho158Er159Tm160Yb161Lu164W7576
91145Xe146Cs148La149Ce150Pr151Nd152Pm153Sm
154Eu
155Gd
156Tb
157Dy158Ho159Er160Tm161Yb162Lu165WReOs77
92150Ce151Pr152Nd153Pm154Sm155Eu156Gd157Tb158Dy159Ho160Er161Tm162Yb166WIr78
93151Ce154Pm155Sm156Eu157Gd
158Tb
159Dy160Ho161Er162Tm163Yb164Lu166Ta169OsPt79
94154Nd156Sm157Eu158Gd159Tb160Dy161Ho162Er163Tm164Yb165Lu166Hf167Ta170Os171IrAu80
95157Sm158Eu159Gd160Tb161Dy162Ho163Er164Tm165Yb166Lu167Hf168Ta170Re171Os172Ir173PtHg
96159Eu160Gd161Tb162Dy
163Ho
164Er165Tm166Yb167Lu168Hf169Ta170W172Os171Ir174Pt175Au
97160Eu161Gd162Tb163Dy164Ho165Er166Tm167Yb168Lu169Hf170Ta171W172Re173Os174Ir175Pt176Au177Hg
98162Gd163Tb164Dy165Ho166Er167Tm168Yb
169Lu
170Hf171Ta172W174Os175Ir176Pt177Au178Hg
99164Tb165Dy
166Ho
167Er
168Tm
169Yb
170Lu171Hf172Ta173W174Re175Os176Ir177Pt178Au179Hg81
100166Dy167Ho168Er169Tm170Yb
171Lu
172Hf173Ta174W175Re176Os177Ir178Pt179Au180HgTl82
101167Dy168Ho169Er170Tm171Yb
172Lu
173Hf174Ta175W176Re177Os178Ir179Pt181HgPb
102169Ho170Er171Tm172Yb173Lu174Hf175Ta176W177Re178Os179Ir180Pt181Au182Hg
103170Ho171Er172Tm173Yb174Lu175Hf176Ta177W178Re179Os180Ir181Pt182Au183Hg184Tl185Pb83
104172Er173Tm174Yb175Lu176Hf177Ta178W179Re180Os181Ir182Pt183Au184Hg185Tl186PbBi
105173Er174Tm
175Yb
176Lu
177Hf
178Ta179W180Re181Os182Ir183Pt184Au185Hg186Tl187Pb84
106175Tm
176Yb
177Lu
178Hf
179Ta180W181Re182Os183Ir184Pt185Au186Hg187Tl188Pb189BiPo85
107176Tm177Yb178Lu
179Hf
180Ta
181W
182Re
183Os184Ir185Pt186Au187Hg188Tl189Pb190BiAt
108178Yb179Lu
180Hf
181Ta182W183Re184Os185Ir186Pt187Au188Hg189Tl190Pb191Bi
109180Lu181Hf
182Ta
183W
184Re
185Os186Ir187Pt188Au189Hg190Tl191Pb192Bi193Po194At
110
182Hf
183Ta184W185Re186Os187Ir188Pt189Au190Hg191Tl192Pb193Bi194Po195At86
111183Hf184Ta
185W
186Re
187Os188Ir189Pt190Au191Hg192Tl193Pb194Bi195Po196AtRn
112184Hf185Ta186W187Re188Os189Ir190Pt191Au192Hg193Tl194Pb195Bi196Po197At87
113185Hf186Ta187W188Re
189Os
190Ir
191Pt192Au193Hg194Tl195Pb196Bi197Po198AtFr
114188W189Re
190Os
191Ir
192Pt193Au194Hg195Tl196Pb197Bi198Po199At200Rn88
115189W190Re191Os
192Ir
193Pt
194Au
195Hg
196Tl197Pb198Bi199Po200At201RnRa
116190W191Re
192Os
193Ir
194Pt
195Au
196Hg197Tl198Pb199Bi200Po201At202Rn203Fr89
117192Re193Os194Ir
195Pt
196Au
197Hg
198Tl199Pb200Bi201Po202At203Rn204FrAc
118194Os195Ir196Pt
197Au
198Hg
199Tl200Pb201Bi202Po203At204Rn205Fr206Ra
119195Os196Ir197Pt198Au199Hg200Tl201Pb202Bi203Po204At205Rn206Fr207Ra90
120196Os197Ir198Pt199Au200Hg201Tl
202Pb
203Bi204Po205At206Rn207Fr208Ra209AcTh
121198Ir199Pt200Au201Hg202Tl
203Pb
204Bi205Po206At207Rn208Fr209Ra210Ac91
122200Pt201Au202Hg203Tl
204Pb
205Bi206Po207At208Rn209Fr210Ra211AcPa
123201Pt202Au203Hg204Tl205Pb206Bi207Po208At209Rn210Fr211Ra212Ac213Th
124203Au204Hg205Tl206Pb207Bi208Po209At210Rn211Fr212Ra213Ac214Th
125204Au205Hg206Tl
207Pb
208Bi209Po210At211Rn212Fr213Ra214Ac215Th216Pa
126206Hg207Tl208Pb209Bi210Po211At212Rn213Fr214Ra215Ac216Th
127208Tl209Pb
210Bi
211Po212At213Rn214Fr215Ra216Ac217Th
128209Tl210Pb211Bi212Po213At214Rn215Fr216Ra217Ac218Th
129210Tl211Pb212Bi213Po214At215Rn216Fr217Ra218Ac219Th
130212Pb213Bi214Po215At216Rn217Fr218Ra219Ac220Th
131213Pb214Bi215Po216At217Rn218Fr219Ra220Ac221Th222Pa92
132214Pb215Bi216Po217At218Rn219Fr220Ra221Ac222Th223PaU93
133217Po218At219Rn220Fr221Ra222Ac223Th224PaNp94
134218Po219At220Rn221Fr222Ra223Ac224Th225Pa226UPu95
135221Rn222Fr223Ra224Ac225Th226Pa227U228NpAm
136222Rn223Fr224Ra225Ac226Th227Pa228U229Np96
137223Rn224Fr225Ra226Ac227Th228Pa229U230Np232AmCm
138224Rn225Fr226Ra227Ac228Th229Pa230U231Np232Pu
139225Rn226Fr227Ra228Ac229Th230Pa231U232Np233Pu234Am979899100
140226Rn227Fr228Ra229Ac230Th231Pa232U233Np234Pu235Am236CmBkCfEsFm
141228Fr229Ra230Ac231Th232Pa233U234Np235Pu236Am237Cm
142229Fr230Ra231Ac232Th233Pa234U235Np236Pu237Am238Cm239Bk240Cf241Es242Fm
143232Ac233Th234Pa
235U
236Np
237Pu238Am239Cm240Bk241Cf242Es243Fm
144234Th235Pa236U237Np238Pu239Am240Cm241Bk242Cf243Es244Fm101
145235Th236Pa237U238Np239Pu240Am241Cm242Bk243Cf244Es245FmMd102
146236Th237Pa238U239Np240Pu241Am242Cm243Bk244Cf245Es246FmNo103104
147238Pa239U240Np241Pu
242Am
243Cm244Bk245Cf246Es247Fm248MdLrRf105
148240U241Np242Pu243Am244Cm245Bk246Cf247Es248Fm249Md250NoDb
149243Pu244Am245Cm246Bk247Cf248Es249Fm250Md251No252Lr253Rf106
150244Pu245Am246Cm247Bk248Cf249Es250Fm251Md252No253Lr254Rf255HaSg107
151245Pu246Am247Cm
248Bk
249Cf250Es251Fm252Md253No254Lr255Rf256HaBh
152246Pu247Am248Cm249Bk250Cf251Es252Fm253Md254No255Lr256Rf257Ha258Sg108
153249Cm250Bk251Cf252Es253Fm254Md255No256Lr257Rf258Ha259Sg260NsHs109
154250Cm251Bk252Cf253Es254Fm255Md256No257Lr258Rf259Ha260Sg261NsMt110
155251Cm252Bk253Cf
254Es
255Fm256Md257No258Lr259Rf260Ha261Sg262Ns263HsDs111
156253Bk254Cf255Es256Fm257Md258No259Lr260Rf261Ha262Sg263Ns264Hs265MtUuu
157254Bk255Cf256Es257Fm258Md259No260Lr261Rf262Ha263Sg264Ns265Hs266Mt267Ds
158256Cf257Es258Fm259Md260No261Lr262Rf263Ha264Sg265Ns266Hs267Mt268Ds
159259Fm260Md261No262Lr263Rf264Ha265Sg266Ns267Hs268Mt269Ds
160262No263Lr264Rf265Ha266Sg267Ns268Hs269Mt270Ds
161269Hs270Mt271Ds272Uuu
162271Mt272Ds

KilderDenne artikel er fra Wikipedia. Læs artiklen hos Wikipedia.

Bolig.com
Boligsite med dagligt opdaterede boligannoncer med lejeboliger og andelsboliger.
Andelsbolig i København
Lejebolig i København
Selvsalg
Realkreditlån
Boligadvokat
Rejseforsikringer
Husk at kontrollere din rejseforsikring inden du tager ud at rejse. Læs mere på: Rejseforsikring
Bilforsikringer
Sammenlign bilforsikringer og find information om forsikringer til din bil på: Bilforsikring


Denne artikel er fra Wikipedia. Denne hjemmeside tager ikke resourcer fra Wikipedias hardware. Netleksikon.dk støtter Wikipedia projektet finansielt. Indholdet er udgivet under GNU Free Documentation License. Kontakt Netleksikon, hvis ophavsretten er krænket.

Antal besøgende: