Netleksikon - Et online leksikon Netleksikon er ikke blevet opdateret siden 2005. Nogle artikler kan derfor indeholde informationer der ikke er aktuelle.
Forside | Om Netleksikon

Islamiske begreber

Table of contents
1 Begrebernes betydning
2 Transskription
3 Begrebernes struktur
4 Se også
5 Liste
6 Se også

Begrebernes betydning

Mange af de her nævnte begreber hører hjemme i det traditionelle, islamiske verdenssyn og forholder sig lige så ofte til retslige aspekter. Selv om de vel nok stadig mest bliver brugt i deres traditionelle betydning i bred forstand, har der været og er der bestræbelser på at nydefinere nogle af begreberne. Det bedste eksempel er "jihad", som blot bliver forstået defensivt-fredeligt af den ene side, mens begrebet bliver forstået ekstremt aggressivt fra fundamentalistisk hold, hvad der fører til, at man ofte kalder disse folk for "jihadister". Dertil kommer den traditionelle, islamiske retorik, som fører til, at tingene ofte bliver udtrykt langt mere voldsomt end der er dækning for.

Transskription

Den latinske transskription af de arabiske bogstaver er den mest gængse, som ikke gengiver den nøjagtige udtale. Der findes flere transkriptionssystemer, men de hjælper kun dem, som er fortrolige med det arabiske sprog. Derfor gengives originalformen vedføjet i arabisk skrift.

Begrebernes struktur

For at forstå denne liste må man vide, at næsten alle arabiske ord består af tre grundkonsonanter, som kan „bære“ forskellige vokaler, og som kan udvides med flere konsonanter. På den måde hører visse begreber sammen, selv om europæere ikke ville forbinde dem med hinanden, som f.eks. et europæisk fremmedord som en film (”film”), flere film (”aflam”).

Eksempler fra listen:

Se også

Liste

 • adab (أَدَب) klassisk dannelsesnorm, litteraturform
 • adhan ( أَذَان) bønnekald
 • 'adl (عَدْل ) retfærdighed
 • \'urf (عُرْف) sædvane, sædvaneret
 • achira (آخِرَة) det hinsides
 • ahl al-kitab (اهل الكتاب) "familie efter bogen", monoteister, som kan blive dhimmi.
 • Allah (الله) - Gud
 • bida (بدع) "fornyelse", ifølge Koranen er alle fornyelser misvisende og fører til Helvede.
 • dar ul-harb (دار الحرب ) "krigens hus", alle områder af Verden, der ikke står under islamisk herredømme.
 • dar ul-'islam (دار الاسلام) "fredens hus", alle områder under islamisk herredømme.
 • dhimmi (ذمي) Monoteister, der bliver tålt med en begrænset retsstatus.
 • dhikr (ذكر) fordybelse i bøn, anråbelse af Gud
 • Kalif خَلِيفَة - islamisk hersker (Muhammeds efterfølger), se også kalifat
 • fana' (فناء) - centralt begreb i Sufismen, det at "blive væk"
 • fard (فَرْض) retspligt, delvist et modstykke til haram
 • fatwa (فتوى) domserklæring
 • fiqh (فقه) islamisk jura
 • hadith (حَدِيث) overlevering, for det meste om profeten Muhammed
 • hafiz (حافظ) en, som kender Koranen udenad
 • halal (هلال) tilladt, (svarer omtrent til jødisk "koscher"), delvis modsætning til haram
 • hanif (حَنِيف ) Monoteistisk profet, (kun Adam, Abraham/Ibrahim, Moses/Musa, Jesus/Isa, Muhammed)
 • haram (حَرَام) forbud, det forbudte (f.eks. forbud mod bestemte madvarer), også "Harem"
 • hijab (حجاب) slør
 • hijra (هِجْرَة) udrejse (Muhammed og hans følge fra Mekka til Medina)
 • hadj (حَجّ ) pilgrimsfærd til Mekka, én af de fem søjler
 • hudna (هدنة) våbenstilstand, også mulig med ikke-muslimer.
 • hadd, pl. hudud (حُدُود ) "grænsestraffede straffe, der er fastlagt i Koranen
 • ihram (ِحْرام )
 • ijma (إجماع) enighed blandt umma eller ulema
 • ijtihad (إِجْتِهَاد) juridisk begreb, domsafgørelse på grundlag af selvstændige fortolkninger af retskilderne (se Fiqh)
 • 'ilm (عِلْم ) islamisk (rets-)videnskab
 • Imam (إِمَام) religiøst overhoved, mest betydningsfuld blandt shiitter.
 • imamah (إِمَامَة) imamatet
 • isnad (إِسْنَاد) overleveringskæde for en Hadith
 • Islam (إسلام) "underkastelse" (under Guds vilje), Islam
 • jahiliya (جاهليّة) islamisk betegnelse for den præislamiske tid med „uvidenhed“
 • jamia (جامع) "forsamling" (stor) fredagsmoske, hvor der bliver prædiket, centralt forsamlingssted
 • jihad (جِهَاد) bogstaveligt: "anstrengelse", "stræben", "omhu" "kamp" (for troen), ofte med våbenmagt. For det meste ensidigt oversat til ”hellig krig“
 • kafir (كفير) hovedsageligt om ikke-tålte polyteister, som ofte enten kan lade sig omvende til Islam eller må lade livet.
 • Ilm al-Kalam (كلام) islamisk teologi
 • kufr (كفر) vantro, tilhængere af kufr hedder kafir
 • khawaridj (خوارج) "udvandring", en anden form for navnet på kharijitterne, en af Islams grundretninger
 • khutba (خطبة) fredagsbøn
 • Madhhab (مَذْهَب) juridisk eller anden videnskabelig skole
 • madrasa (مَدْرَسَة) koranskole eller universitet
 • mahdi (مَهْدِ) den ventede verdens- og trosfornyer
 • masjid (مسجد) "underkastelsens" sted, ofte en mindre moske (moske kommer af masjid), til de fem daglige bedestunder, i modsætning til jamia.
 • minbar (مِنْبَر) "podie", hævet sted til fremførelse af fredagens khutba
 • mihrab (مِحْرَاب) bedeniche, som viser retningen til Mekka
 • mu'allim (معلّم) almindelig lærer
 • Mujahid (مجاهد) forkæmper for troen
 • mufti (مفتي) (statslig anerkendt) retslærd, som kan udstede fatwas.
 • muhajir (مهاجر) "udvandrer" (f.eks. fra Indien til Pakistan)
 • murtadd (مرتد ) Apostat, en, som har opgivet Islam, hvad der straffes med døden.
 • nahw (نَحْو) arabisk grammatik
 • qibla (قبلة) bederetning
 • qiyas (قِيَاس) "analogislutning" i den islamiske retsvidenskab, Fiqh
 • Qur'an (قرآن) "læsning", koranen
 • ridda () frafalden, se også murtadd
 • salam (سلام) fred, kun mulig blandt muslimer.
 • salat (صلاة) fem gange daglig bøn, én af de fem søjler
 • saum (صَوْم) faste, én af de fem søjler
 • shahada (شَهَادَة) trosbekendelsen: "Jeg bekender, at der ikke findes nogen anden guddom end den ene Gud og Muhammed er hans profet”, én af de fem søjler.
 • Shari'a (شَرِيعَة) evig, egentlig uforanderlig (guddommelig), islamisk lov; gælder for alle livets områder
 • Shiat (Ali) (شيعة علي) "(Alis) parti", den ene af de to store trosretninger i Islam
 • shirk (شرك) "polyteisme", "afgudsdyrkelse", "idolatri", ofte også enhver anden form for afvigelse
 • shura (شُورَى) rådslagning, (en ikke-valgt) rådsforsamling, ofte oversat med "Parlament"
 • sunna (سُنَّة) "sædvane", også navnet på den største trosretning i Islam
 • tafsir (تَفْسِير) korankommentar
 • takfir (تكفير ) at erklære nogen for kafir, hvad der dødsmærker vedkommende.
 • taqlid (تَقْلِيد) efterligning, modsætningen til ijtihad
 • tasawwuf, (صُوفِي) sufisme
 • tariqa (طَرِيقة) "vej", sufistisk vej eller sufistisk fællesskab om en bestemt retning
 • tauhid (تَوْحِيد) "Monoteisme", enhedsbekendelsen, én af de afgørende trosgrundsætninger
 • ulama (علامة) (ental: 'alim (عالم) "vidende") islamisk lærd, "videnskabsmand", "udøver" af ilm
 • umma (أُمَّة) det fællesskab, der omfatter alle muslimer
 • wahdat al-wudschud () sufistisk dommedag
 • zakat (زكاة) almisseskat, en af de fem søjler.

Se ogsåDenne artikel er fra Wikipedia. Læs artiklen hos Wikipedia.

Bolig.com
Boligsite med dagligt opdaterede boligannoncer med lejeboliger og andelsboliger.
Andelsbolig i København
Lejebolig i København
Selvsalg
Realkreditlån
Boligadvokat
Rejseforsikringer
Husk at kontrollere din rejseforsikring inden du tager ud at rejse. Læs mere på: Rejseforsikring
Bilforsikringer
Sammenlign bilforsikringer og find information om forsikringer til din bil på: Bilforsikring


Denne artikel er fra Wikipedia. Denne hjemmeside tager ikke resourcer fra Wikipedias hardware. Netleksikon.dk støtter Wikipedia projektet finansielt. Indholdet er udgivet under GNU Free Documentation License. Kontakt Netleksikon, hvis ophavsretten er krænket.

Antal besøgende: