Netleksikon - Et online leksikon Netleksikon er ikke blevet opdateret siden 2005. Nogle artikler kan derfor indeholde informationer der ikke er aktuelle.
Forside | Om Netleksikon

Gustav Mahler

Gustav Mahler (7. juli 1860 - 18. maj 1911) var en østrigsk komponist og dirigent. I sin levetid blev han først og fremmest anset som en af de betydeligste dirigenter; anerkendelsen for hans virke som komponist kom først et halvt århundrede efter hans død.

Mahler anerkendes i dag som en af de vigtigste overgangskikkelser mellem den sene romantiske tradition og den moderne kompositionsmusik. Hovedværkerne er hans ni symfonier og den symfoniske sangcyklus Das Lied von der Erde. Ud over dette skrev Mahler fortrinsvis mindre stykker, især lieder af hvilke samlingen Des Knaben Wunderhorn igennem hele hans produktion leverede strofer og temaer til symfonierne.

Table of contents
1 Biografi
2 Gustav Mahlers musik
3 Værker

Biografi

Mahler var i født ind i en jødisk familie i Kalischt i Böhmen. Hans forældre flyttede til Jihlava, Mæhren i hans første leveår, og det var her Mahler tilbragte si barndom. I 1875 blev han optaget på Wiens konservatorium hvor han studerede klaver. Senere fulgte han Anton Bruckners forelæsniger på Wiens Universitet. Hans første forsøg i komposition var Das Klagende Lied som han indsendte til en konkurrence som en opera (senere ændrede han dette til en kantate). Da det ikke lykkedes ham kastede han sig over dirigentgerningen. Hans første dirigentjob var ved Badhalle og han fik herefter arbejde ved større og større operahuse. Ljubljana i 1881, Olomouc i 1882, Kassel i 1884, Prag i 1885, Leipzig i 1886 og Budapest i 1891. Hans første faste ansættelse var ved operaen i Hamburg i 1891, hvor han blev til 1897. Det var i denne periode at han holdt sine sommerferier ved Steibach-am-Attersee og koncentrerede sig om at komponere. Resultatet blev hans Symfoni Nr. 1 og liedersamligen Des Knaben Wunderhorn.

I 1897 konverterede Mahler fra jødedommen til Katolicismen for at få forbedre sine muligheder for den prestigefyldte stilling som direktør for Wiener Hofoper. I denne stillig blev han de næste ti år og komponerede symfonierne 4-8, de 5 Rückert-Lieder, Kindertotenlieder (Mahler) og hans sidste sang baseret på Des Knaben Wunderhorn betitlet "Der Tambourg'sell". Han giftede sig med Alma Schidler i 1902 og fik med hende to døtre Anna der senere blev skulptør, og Maria Anna der døde af skarlagensfeber eller difteritis i 1907. Samme år opdagede han at han led af en hjertesygdom og mistede sin stillig i Wien.

Disse anslag og en stigende antisemitisk stemning afstedkom at Mahler i 1907 accepterede et tilbud om at dirigere på The Metropolitan Opera i New York. Han dirigerede to sæsoner her. Mahler vendte tilbage til New York året efter for at dirigere det nyligt oprettede New York Philharmonic Orchestra. På denne tid skrev han Das Lied von der Erde, og Symfoni Nr. 9'', der blev hans sidste fuldendte værk. Under sit sidste ophold i Amerika i februar 1911 blev han alvorligt syg og bragtes efter eget ønske tilbage til Wien. Her døde han af en infektion den 18 maj 1911 efterladende sig en ufuldstændig 10. symfoni.

Gustav Mahlers musik

Gustav Mahlers musik, der stort set bevæger sig i to sideløbende spor, symfonien, den største genre i europæisk instrumentalmusik og lieden, den simple sang med klaverledsagelse, indeholder mange af de brydninger som er typiske for den tyske senromantiske musik. Hans symfonier kan ses som et forsøg på at forene tidens mange brydninger, diskussionen om programmusik og absolut musik og det tilsyneladende brud mellem den klassiske verden og den nye moderne, i en stor form. Skønt Mahler i sin levetid ikke oplevede nogen større succes med sine kompositioner, er han siden man genopdagede ham i starten af 1960'erne regnet som ikke bare som en af dem den der bragte den senromantiske musik til sit zenit, men også den komponist der frem for nogen indledte modernismen.

Inspirationskilderne

Gustav Mahler havde gennem sit arbejde som dirigent og kunstnerisk direktør ved Europas store operahuse et intimt kendskab både til traditionen og til den samtidige kompositionsmusik. Listen over komponister der havde påvirket ham er derfor lang, men karakteriseres ved først og fremmest at komme fra det tysksprogede område. Udgangspunktet fandt Mahler nok hos Johann Sebastian Bach og derefter hos wienerklassikerne, men det var den romantiske musik han først og fremmest byggede på. Komponister som Franz Schubert, Robert Schumann, Felix Mendelssohn og Franz Liszt. Komponisten Anton Bruckner der var nærmere i tid spillede en specielt stor rolle. Der var dog to store forbilleder der stikker ud fra de andre.

Beethoven og Wagner

Ludwig van Beethovens kompositioner var på mange måder selve modellen for Mahlers kunstneriske ambitioner. Beethoven var fra sin 3. Symfoni slået ind på det der i dag kaldes hans heroiske periode. Bag dette lå der blandt andet et ønske om med musikken at udtrykke betydninger gennem følelsen. Musikken skulle skildre verden men skildringen skulle være immanent i selve musikkens struktur, i dens følelse. I sin 9. symfoni lod Beethoven i sidste sats, kor og solister synge et glædesbudskab og brød derved den gængse opfattelse af hvad en symfoni kunne være. Netop den 9. symfoni var på mange måder Mahlers rollemodel og det heroiske var det vedblivende store tema i hans musik.

Hvad Beethoven var for Mahlers ambitioner som kunstner, var Richard Wagner for ham som komponist. Wagners voldsomme og suggestive operaer indeholdt et forsøg på at samle og løse tidens musikalske skismaer. Han mente at man burde sammensmelte kunstarterne litteratur, teater og musik i det han kaldte for Gesamtkunst (Samlet kunst). På den måde mente Wagner at transcendere grænserne mellem abstrakt og betydning i musikken. Mahler havde samme stræben efter at lade musikken udtrykke en grundlæggende ide og påvirkningen (og fascinationen) af Wagners teknikker som den uendelige melodi og ledemotiver er synlig gennem hele Mahlers værk.

Folkemusikken

En anden væsentlig og langt mere direkte kilde til Mahlers musik er hans brug af kendte melodier og temaer. Allerede i sin 1. symfoni bruger han den kendte Frère Jacques (Mester Jakob) i 3. sats. Citaterne giver sig ofte udslag i det ironiske eller portrætterende. Militærmusik, folkemusik af forskellig etnisk oprindelse eller populær musik, især danse former som ländler og vals. Scherzoen optræder som sats i næsten alle hans symfonier med varierende indhold, men ofte som et betydningsmæssigt folkeligt eller moderne kontrapunkt til de heroiske satser.

Fortolkningen af Mahlers musik

I Mahlers musik ligger der til stadighed et underliggende lag af mening men ofte uden at der er nogen ydre forklaringer (som i programmusikken). Mahler afstod bevidst fra at lave et program til sine symfonier og herved ligner han Ludwig van Beethoven der kun i sin 6. symfoni eksperimenterede med egentlig programmusik.

I de endelige værker har man af tekst kun spillehenvisningerne og så de sangtekster som Mahler valgte til sine vokalafsnit. Disse er aldrig direkte forklaringer på musikken men er nærmere betydningslag der ligger sideløbende med andre betydningsskabende elementer som orkestrering, musikalske citater, brug af genrer m.m. Derimod har man i Mahlers skitser og partiturer fundet utallige henvisninger til et betydningsindhold og disse skriftlige noter bruges ofte som direkte kilder til forståelsen af Mahlers musik. Desuden findes der allerede fra lige efter Mahlers død en række anekdoter og tolkninger der er bragt videre af familie og bekendte. Især Mahlers hustru Alma Mahler, der selv var uddannet musikalsk, har bidraget til denne del af kilderne. Hun omgås som regel med megen forsigtighed, da hun har en tendens til at overfortolke og til at sætte sig selv og familien i centrum. Ikke desto mindre er flere af Mahlers egne (skriftlige) kommentarer i partiturerne henvendt til Alma Mahler.

En særstilling blandt Mahlers fortolkere indtager Theodor W. Adorno. Med sin monografi om Mahler forsøger Adorno (mens han tager skarpt afstand fra de programmatiske tolkninger), at forstå Mahlers musik som et rent musikalsk formidlet betydningskunstværk der imanent udtrykker og udøver kritik af samtiden.

Værker

Symfonier

Sang cykluser og og andre vokalværker

  • Das Klagende Lied 1880
  • Drei Lieder (tre sange for tenor og piano, 1880)
  • Lieder und Gesänge aus der Jungendzeit (fjorten sange med piano akkompagnement, 18801890)
  • Lieder eines fahrenden Gesellen (for sangstemme med piano eller orkester akkompagnement, 18831885)
  • Lieder aus "Des Knaben Wunderhorn" (for sangstemme og orkester akkompagnement, 18921896, to sange fra 1899 og 1901)
  • Rückert Lieder; (for sangstemme med piano eller orkester akkompagnement, 19011902)
  • Kindertotenlieder (Mahler (for sangstemme og orkester akkompagnement, 19011904)
  • Das Lied von der Erde, Symfonisk sang cyklus(19071909)


Denne artikel var dagens artikel den 12. april 2005.Denne artikel er fra Wikipedia. Læs artiklen hos Wikipedia.

Bolig.com
Boligsite med dagligt opdaterede boligannoncer med lejeboliger og andelsboliger.
Andelsbolig i København
Lejebolig i København
Selvsalg
Realkreditlån
Boligadvokat
Rejseforsikringer
Husk at kontrollere din rejseforsikring inden du tager ud at rejse. Læs mere på: Rejseforsikring
Bilforsikringer
Sammenlign bilforsikringer og find information om forsikringer til din bil på: Bilforsikring


Denne artikel er fra Wikipedia. Denne hjemmeside tager ikke resourcer fra Wikipedias hardware. Netleksikon.dk støtter Wikipedia projektet finansielt. Indholdet er udgivet under GNU Free Documentation License. Kontakt Netleksikon, hvis ophavsretten er krænket.

Antal besøgende: