Netleksikon - Et online leksikon Netleksikon er ikke blevet opdateret siden 2005. Nogle artikler kan derfor indeholde informationer der ikke er aktuelle.
Forside | Om Netleksikon

DK5 02 Biblioteks- og arkivvæsen

02 Biblioteks- og arkivvæsen
Biblioteker (+00.8), Biblioteksvæsen, Bogsamlinger (+00.8), Centralbiblioteker, Fagbiblioteker, Folkebiblioteker, Foreningsbiblioteker, Forskningsbiblioteker, Informatik, Informationsvidenskab, Lejebiblioteker, Sognebiblioteker, Universitetsbiblioteker, Videnskabelige biblioteker

02.06 Foreninger. Institutioner. Organisationer
Bibliotekarer (+99.302), Bibliotekarforeninger, Bibliotekarstandens historie, Biblioteksforeninger, Biblioteksstyrelsen, Bibliotekstilsynet, Danmarks Biblioteksforening, Dansk Teknisk Litteraturselskab, Rigsbibliotekarembedet, Statens Bibliotekstjeneste

02.07 Uddannelse og forskning
Bibliotekaruddannelse, Biblioteksassistentuddannelse, Biblioteksforskning, Danmarks Biblioteksskole

Table of contents
1 02.1 Biblioteksteknik og -administration
2 02.2 Bibliotekshistorie (underdelt geografisk)
3 02.3 Enkelte videnskabelige og faglige biblioteker (underdelt systematisk)
4 02.4 Enkelte folkebiblioteker
5 02.5 Børnebiblioteksarbejde
6 02.6 Skolebiblioteksarbejde
7 02.7 Almene biblioteker for særlige brugergrupper. Opsøgende biblioteksarbejde
8 02.8 Dokumentations- og informationscentre
9 02.9 Arkivvæsen

02.1 Biblioteksteknik og -administration

DK5 02.1 Biblioteksteknik og -administration
02.11 Biblioteksbyggeri
02.12 Katalogisering
02.13 Klassifikation
02.14 Udlånskontrol. Udlånsekspedition
02.15 Publikumsbetjening
02.16 Informationstjeneste
02.17 Bibliotekssamarbejde
02.18 Bogvalg
02.19 Specialsamlinger

02.2 Bibliotekshistorie (underdelt geografisk)

Bibliotekshistorie, Biblioteksstatistik (+02.1), Uddannelsesbiblioteker (+02.3, 02.6, 02.7)

02.26 Danmarks bibliotekshistorie

02.3 Enkelte videnskabelige og faglige biblioteker (underdelt systematisk)

Den Arnamagnæanske Samling, Den Hielmstierne-Rosencroneske Samling +01.56), Firmabiblioteker (+02.1), Katedralskolebiblioteker, Odense Universitetsbibliotek, Statsbiblioteket i Århus, Stiftsbiblioteker, Uddannelsesbiblioteker (+02,2, 02.6. 02.7), Universitetsbiblioteket (København)

02.33 Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv

Folketingets Bibliotek, Rigsdagens Bibliotek

02.3355 Det Kongelige Garnisonsbibliotek
Garnisionsbiblioteket

02.33554 Marinens Bibliotek

02.337 Danmarks Pædagogiske Bibliotek

Statens Pædagogiske Studiesamling

02.36 Danmarks Tekniske Bibliotek

02.363 Danmarks Veterinær- og Jordbrugsbibliotek

Landbohøjskolens Bibliotek

02.365 Handelshøjskolens Bibliotek

02.376 Kunstindustrimuseets Bibliotek

02.4 Enkelte folkebiblioteker

02.5 Børnebiblioteksarbejde

Børnebibliotekaruddannelse, Børnebiblioteksafdelinger, Børnebiblioteksarbejde, Ungdomsbiblioteksafdelinger

02.6 Skolebiblioteksarbejde

Amtscentraler for undervisningsmidler, Fællesbogsamlinger (+02.17), Fælleskommunale samlinger for undervisningsmidler, Landscentralen for Undervisningsmidler, Lydbåndsamlinger (+02.19, 37.132), Mediacentre, Mediateker, Medieværksteder (+37.132), Pædagogiske værksteder, (+37.132), Skolebiblioteksvæsen, Skolecentraler, Skolelæsestuer, Uddannelsesbiblioteker (+02.2, 02.3, 02.7)

02.7 Almene biblioteker for særlige brugergrupper. Opsøgende biblioteksarbejde

Arbejdspladsbiblioteker, Bibliotekstyper (+02.1), Blindebiblioteker, Blindebiblioteksarbejde, Døvstummebiblioteker, Døvstummebiblioteksarbejde, Fabriksbiblioteker, Fængselsbiblioteker, Fængselsbiblioteksarbejde, Gymnasiebiblioteker, Gymnasiebiblioteksarbejde, Hospitalsbiblioteker, Hospitalsbiblioteksarbejde, Højskolebiblioteker, Højskolebiblioteksarbejde, Kasernebiblioteker, Kasernebiblioteksarbejde, Lydaviser (+05.1. 07), Lydbøger (+37.132, 38.72, 80.8), Læsehandicappede (+37.77), Læseretarderede (+37.77), Opsøgende biblioteksarbejde, Patientbiblioteker, Seminariebiblioteker, Shut-in service, Skibsbiblioteker, Skibsbiblioteksarbejde, Soldaterbiblioteker, Soldaterbiblioteksarbejde, Sygehusbiblioteker, Sygehusbiblioteksarbejde, Særopgaver, Søfartens Bibliotek, Tuberkulosepatientbiblioteker, Uddannelsesbiblioteker (+02.2, 02.3, 02.6)

02.8 Dokumentations- og informationscentre

DTO (Dansk Teknisk Oplysningstjeneste), Dansk DIANE Center, Dansk Teknisk Oplysningstjeneste, Dokumentationscentre, Informationscentre, Informationstjenester (+02.16), Informationsvirksomheder, Infoscan, NORDDOK, Oplysningscentre, Statens Information, Videncentre

02.9 Arkivvæsen

Arkiver (+02.91), Arkivregistraturer (+02.91), Arkivret, Arkivteknik (+65.32), Arkivvæsen, Billedsamlinger (+02.19, 70.8), Foreningsarkiver, Landsarkiverne (+02.91), Lokalhistoriske arkiver (+02.91), Offentlige arkiver

02.91 Enkelte almene arkiver

Arkiver (+02.9), Arkivregistraturer (+02.9), Københavns Stadsarkiv, Landsarkiverne (+02.9), Lokalhistoriske arkiver (+02.9), Radio- og TV-Arkivet, Rigsarkivet


Denne artikel er fra Wikipedia. Læs artiklen hos Wikipedia.
Bolig.com
Boligsite med dagligt opdaterede boligannoncer med lejeboliger og andelsboliger.
Andelsbolig i København
Lejebolig i København
Selvsalg
Realkreditlån
Boligadvokat
Rejseforsikringer
Husk at kontrollere din rejseforsikring inden du tager ud at rejse. Læs mere på: Rejseforsikring
Bilforsikringer
Sammenlign bilforsikringer og find information om forsikringer til din bil på: Bilforsikring


Denne artikel er fra Wikipedia. Denne hjemmeside tager ikke resourcer fra Wikipedias hardware. Netleksikon.dk støtter Wikipedia projektet finansielt. Indholdet er udgivet under GNU Free Documentation License. Kontakt Netleksikon, hvis ophavsretten er krænket.

Antal besøgende: