Netleksikon - Et online leksikon Netleksikon er ikke blevet opdateret siden 2005. Nogle artikler kan derfor indeholde informationer der ikke er aktuelle.
Forside | Om Netleksikon

Christian 7.

Christian 7. 29. januar, 1749 - 13. marts 1808; Dansk-norsk konge af den oldenborgske slægt 1766-1808. Valgsprog: "Fædrelandets kærlighed min berømmelse" (Gloria ex amore patriae)".

Han var søn af Frederik 5 og Louise af Storbritannien. Da han den 14. januar 1766 bestiger tronen, er han endnu ikke fyldt 17 år. Den 8. november 1766 indgår han et pligtægteskab med den 15-årige Caroline Mathilde af Storbritannien, den engelske konges søster. Som 16-årig føder hun deres eneste barn, den senere Frederik 6.

Tidligt står det klart, at den unge konge ikke er helt normal. Han lider af skizofreni, en sygdom der med årene sætter ham ud af spillet som regent. Sammen med den prostituerede Anna Cathrine Benthagen - "Støvlet-Cathrine" - turer den unge konge rundt på byens værtshuse og bordeller. Kongen og hans soldekammerater er altid parat til slagsmål, selv med ordensmagten. Det hænder undertiden, at kongen om morgenen stolt kan fremvise en erobret morgenstjerne, vægternes våben mod urostiftere. Til sidst må vægterne klage deres nød til hoffet. Statsrådet griber ind og gennemtvinger, at "Støvlet-Cathrine" deporteres til Wandsbeck i Holsten, hvorfor hun modtager en årlig ydelse på 400 rdl.

Den afdøde konge, Frederik V, havde i sin regeringsperiode ladet statsrådet under ledelse af grev J.H.E. Bernstorff styre landet. Enevælde var blevet til embedsmandsvælde. Den unge konge lader fortsat ministrene træffe de nødvendige beslutninger. I 1768 er kongen på en udlandsrejse, og under et ophold i Altona antager han den 31-årige Johan Friederich Struensee som rejselæge. Kongen fatter tillid til Struensee på rejsen, og de diskuterer blandt andet Voltaire og andre moderne tænkere. Rejsen er planlagt til 2 år men kommer kun til at vare 8 måneder. Til gengæld koster den også "kun" 250.000 rdl. Efter hjemkomsten får Struensee ansættelse hos hoffet. I efteråret 1769 udbryder der en koppeepidemi i hovedstaden, og mere end 1000 børn dør. Struensee får brug for sin erfaring som stadsfysikus i Altona, og han indfører vaccination mod kopper. Caroline Mathilde er bekymret for sin søn, den svagelige kronprins Frederik. Hun beder Struensee om hjælp, og han vaccinerer sønnen med godt resultat, hvorved han vinder dronningens tillid.

I begyndelsen af 1770 udnævnes Struensee til kabinetssekretær for dronningen og forelæser for kongen. Han opgiver sit lægeembede og bliver politiker. Struensee bliver den forsømte 19-årige Caroline Mathilde elsker og får efterhånden mere og mere magt.

Den 7. juli 1771 nedkommer Caroline Mathilde med en datter, prinsesse Louise Augusta. Pigen lyses dog i "kuld og køn", det vil sige, at kongen anerkender slægtskabet. Den almindelige mening er dog, at Struensee er faderen.

Den 12. januar 1772 samles flere højtstående militærfolk, embedsmænd, kabinetssekretær Høegh-Guldberg og enkedronning Juliane Marie og hendes søn, kongens halvbror, arveprins Frederik, med det formål at komme af med Struensee. Natten mellem den 16. og 17. januar bliver Struensee og Enevold Brandt arresteret og smidt i fængselsceller i Kastellet efter et maskebal i hofteatret efter ordre fra enkedronningen. Hovedanklagen mod Struensee er magtmisbrug og hans forhold til dronningen. Brandt anklages for ved flere lejligheder at have pryglet kongen. Begge kendes skyldige i majestætsfornærmelse, og Christian VII underskriver dødsdommen. Muligvis fordi han fortælles, at Struensee har planer om at myrde ham. Dommen eksekveres på Øster Fælled den 28. april 1772. Struensee og Brandt får begge først hugget højre hånd af, og kort efter holder bødlen de afhuggede hoveder op for folkemængden. Kroppene bliver parteret og lagt på hjul og stejle, mens hoved og hånd bliver sat på en stage.

Dronning Caroline Mathilde tilstår sit forhold til Struensee, og ægteskabet med kongen bliver ophævet, og efter forhandlinger med hendes broder, den engelske konge, deporteres hun til Celle i Hannover. Hun ser aldrig mere sine børn, tronarvingen Frederik eller datteren, Louisa Augusta, som Struensee er far til. Caroline Mathilde dør i 1775, kun 23 år gammel.

Enkedronning Juliane Marie og arveprins Frederik får plads i det genindsatte statsråd. Størst indflydelse får en af hovedmændene bag kuppet, teolog og professor i veltalenhed Ove Høegh-Guldberg. Han udnævnes til kabinetssekretær og bliver efterhånden regeringens egentlige leder. Regeringen afskaffer stort set alle de reformer, Struensee har gennemført. Høegh-Guldberg bliver selv offer for et paladskup i 1784, da kronprins Frederik, den senere Frederik VI, overtager regeringsmagten. Formelt er den stadig mere sindsforvirrede Christian VII enevældig hersker - men hans rolle er reduceret til at underskrive de beslutninger statsrådet vedtager. Christian VII dør af et slagtilfælde den 13. marts 1808 og gravsættes i Roskilde Domkirke. Han efterfølges af sin søn Frederik VI.

Efterfulgte: {} Efterfulgtes af:
Frederik 5 Frederik 6

Kilder/henvisninger

  • Søren Sørensen (www.aerenlund.dk)Denne artikel er fra Wikipedia.
Læs artiklen hos Wikipedia.

Boligstedet.dk
Boligsite med dagligt opdaterede boligannoncer med lejeboliger i hele landet.
Lejebolig i Aarhus
Lejebolig i København
Lejebolig i Odense
Lejebolig i Aalborg
Rejseforsikringer
Husk at kontrollere din rejseforsikring inden du tager ud at rejse. Læs mere på: Rejseforsikring
Bilforsikringer
Sammenlign bilforsikringer og find information om forsikringer til din bil på: Bilforsikring


Denne artikel er fra Wikipedia. Denne hjemmeside tager ikke resourcer fra Wikipedias hardware. Netleksikon.dk støtter Wikipedia projektet finansielt. Indholdet er udgivet under GNU Free Documentation License. Kontakt Netleksikon, hvis ophavsretten er krænket.

Antal besøgende: