Netleksikon - Et online leksikon Netleksikon er ikke blevet opdateret siden 2005. Nogle artikler kan derfor indeholde informationer der ikke er aktuelle.
Forside | Om Netleksikon

Århus Å

Århus Å er en å beliggende vestsydvest for Århus.
Længde 40 km
Afvandingsareal 324 km²
Niveauforskel 54 m
Vandgennemstrømning Ikke oplyst
Udspring Astrup Mose umiddelbart op ad Solbjerg Sø.
54 m over havet i positionen 56°6' nordlig bredde
10°9' østlig længde
Udløb Århus Havn
0 m over havet i positionen 56°9' nordlig bredde
10°13' østlig længde
Land Danmark
Amt Århus Amt
Kommuner Hørning, Århus (åløbet danner grænse mellem de to kommuner på en del af strækningen)

Table of contents
1 Geografi
2 Historie
3 Henvisninger/kilder

Geografi

Landskab

Århus Å har sit udspring i én tunneldal, som den følger i nordvestlig retning, men som den så bryder ud af for at følge Århusdalen mod øst indtil sin udmunding i Århusbugten. Landskabet er blødt kuperet med en stigning i retningen øst-vest. Bakkerne er formet i løbet af istiden sidste faser, hvad der kan ses af de dødishuller, man finder mellem Århus og Galten.

Især forløbet gennem Jeksendalen er meget smukt og i øvrigt også fredet. Her var der tidligere mange vandmøller med små og store opstemninger, som dog er fjernet nu. Det har ført til, at lystfiskerne kan tage flere forskellige ørredarter i åen. Laksen har dog endnu ikke fundet tilbage i åen.

Brabrand Sø

Århus Å løber gennem Brabrand Sø. Den er ganske lavvandet, og da åen var reguleret, modtog søen betydelige mængder bundmateriale. Dette gjorde sammen med dårligt rensede tilløb fra virksomheder og bebyggelser (bl.a. "Døde Å"), at den efterhånden blev meget kraftigt eutrofieret. Da søen er et betydningsfuldt tilholdssted for mange fuglearter og desuden danner en grøn kile helt ind mod Århus by, har amtet oprenset søen og tilbageført åen til sit slyngede forløb vest for søen.

Tilløb

Århus Å modtager tilløb fra mange bække og kilder. Det vigtigste er Lyngbygårds Å, som løber til Århus Å lidt vest for Årslev (ved motorvejen).

Historie

Vikingetiden

Århus Å udmunder i Århusbugten. Et par hundrede meter vest for mundingen har der fra gammel tid været et vadested, som kunne bruges på alle årstider (deraf gadenavnet "Immervad"). Århus by er vokset op på det lave areal mellem vadestedet og åudløbet, og man kan konstatere, at byen har været voldomkranset allede i
Vikingetiden med et voldanlæg, som svarer meget nøje til det, man har fundet i Hedeby.

1050-1850

Åen var klar og fiskerig, så indbyggerne i Åby betalte tiende til deres herre, århusbispen, i form af laks. Selv i vores tid har åen været så ren, at man kunne finde ferskvandsmuslinger på strækningen mellem Brabrand Sø og jernbaneoverføringen lige vest for Århus.

Placeringen ved havn og vadested var meget gunstig, og allerede i 947 nævnes Århus som bispesæde. Byens udvikling var dog meget langsom helt frem til den sidste halvdel af det 19. århundrede. Først med den østjyske længdebane og udbygningen af åhavnen voksede Århus forbi både Odense og Ålborg.

1850-2000

Århus Å blev efterhånden en gene for byens trafiknet, og man besluttede derfor at overdække den i løbet af 1920'erne. Det gjorde så også, at den kraftige forurening med industri- og husholdningsspildevand blev skjult og først kunne ses ved udmundingen.

I de senete år har udflytning og luknng af de tunge industrier betydet, at åen ikke længere virker spærrende. Defor vedtog man i de sidste år af det 20. århundrede at frilægge åen igen. Arbejdet er endnu (2004) ikke afsluttet, men åbningen af en betydelig del af åløbet har vist sig at være en stor succes hos borgerne og byens turister.

Henvisninger/kilderDenne artikel er fra Wikipedia. Læs artiklen hos Wikipedia.
Boligstedet.dk
Boligsite med dagligt opdaterede boligannoncer med lejeboliger i hele landet.
Lejebolig i Aarhus
Lejebolig i København
Lejebolig i Odense
Lejebolig i Aalborg
Rejseforsikringer
Husk at kontrollere din rejseforsikring inden du tager ud at rejse. Læs mere på: Rejseforsikring
Bilforsikringer
Sammenlign bilforsikringer og find information om forsikringer til din bil på: Bilforsikring


Denne artikel er fra Wikipedia. Denne hjemmeside tager ikke resourcer fra Wikipedias hardware. Netleksikon.dk støtter Wikipedia projektet finansielt. Indholdet er udgivet under GNU Free Documentation License. Kontakt Netleksikon, hvis ophavsretten er krænket.

Antal besøgende: